NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12418084


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

25.10.2020 r.

Najaktywniejsze organizacje pozarządowe, inicjatywy i liderzy wybrani. Relacja z drugiej Gali Organizacji Pozarządowych.

Za nami druga Gala Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, którą Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” zorganizowało w dniu 23 października w Domu Kultury w Przysusze. Wydarzenie to stanowiło okazję do zaprezentowania aktywnych organizacji, lokalnych liderów oraz instytucji, które udzielają wsparcia merytorycznego, doradczego i finansowego dla stowarzyszeń.

Jest one też dla nas bardzo ważną inicjatywą, albowiem ma na celu prezentację działań oddolnych, podejmowanych dla dobra konkretnych społeczności i osób. Pokazuje, że warto nieść pomoc potrzebującym, a istotnym elementem naszych czasu jest budowa społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o aktywne grupy, organizacje pozarządowe i kluby wolontariacie, które podejmują wyzwania na rzecz realizacji wielu inicjatyw.

Podczas wydarzenia mieliśmy też możliwość wręczenia głównych nagród i wyróżnień w konkursie „Aktywne NGO” który na celu miał promocję idei społeczeństwa obywatelskiego, promocję postaw aktywizujących mieszkańców i wolontariatu. Założeniem jego organizacji było wyróżnienie aktywnych organizacji i aktywnych osób, które działają społecznie realizując inicjatywy, działania w swoich środowiskach. Ilość zgłoszeń które otrzymaliśmy w ramach konkursu i zakres zgłoszonych inicjatyw, utwierdziła nas w przekonaniu jak ważny jest rozwój lokalny w oparciu o silne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, lokalnych liderów. W tym roku dla uczestników konkursu przeznaczono nagrody w kwocie blisko 14 000,00 złotych.

Jednak zanim rozstrzygnęliśmy konkurs, mieliśmy przyjemność wysłuchania przemówienia instytucji wspierających organizacje i społeczności lokalne. Z uwagi na wyjątkowy czas, związany z panującą pandemią, część naszych prelegentów zaprezentowała się łącząc się z nami za pomocą rozmów wideo. Piotr Marzec - Kierownik Biura Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, czyli instytucji która przekazała wsparcie finansowe w ramach organizowanej gali przedstawił zakres inicjatyw „KSOWU” w zakresie działań dla partnerów.

O roli edukacji kulturalnej na przykładzie inicjatyw Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej. Wystąpienie – opowiedziała nam dr Anna Świętochowska, Pełnomocnik ds. MPEK-u, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Po nich działania Mazowieckiego Centrum Ekonomii Społecznej zaprezentował Pan Wojciech Jabłoński. Z kolei Prezes LGD „Razem dla Radomki” – Cezary Adam Nowek opowiedział o podejmowanych działaniach przez nasze Stowarzyszenie na rzecz rozwoju org. pozarządowych i grup społecznych w ramach ogłaszanych konkursów, realizowanych szkoleń i bezpłatnego doradztwa.

Liczne wystąpienia uświetnił świetny koncert w wykonaniu przysuskiego zespołu Antywirus. Głównym elementem Gali było jednak rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród w konkursie na dla najaktywniejszych organizacji, dla najciekawszych inicjatyw organizacji pozarządowych i inicjatyw wolontariackich, oraz lokalnych liderów.

W kategorii najaktywniejsze organizacje pozarządowe przyznano dwie główne nagrody, każda o wartości 1350,00 zł – które otrzymały:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM z Radomia
 • Stowarzyszenie Wrzosowisko z gminy Przytyk.
 • II miejsce w konkursie oraz nagrodę finansową o wartości 800,00 zł otrzymało Stowarzyszenie „Inicjatywa Młodych – Kolonia Wawrzyszów”.

 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźni”.
 • Stowarzyszenie „Owadów – Wieś z Przyszłością”,
 • Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Pogroszyn
 • Lokalne Stowarzyszenie Kobiet w Skrzynnie,
 • Koło Gospodyń Wiejskich Zdziechowianki,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych „Pozytywni”.

W kolejnej kategorii nagrodzono najciekawsze inicjatywy wolontariacie oraz inicjatywy organizacji pozarządowych realizowane w 2019 i 2020 roku. W tej kategorii przyznano 5 głównych nagród, w ramach których każdy z laureatów otrzymał oprócz pamiątkowej statuetki nagrodę finansową o wartości 800,00 zł.

Nagrody te trafiły do:

 • Koła Wolontariatu przy PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku – za Prowadzenie Sklepiku Nasz Hit oraz realizację inicjatyw wsparcia potrzebujących
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych „Pozytywni” za akcję wsparcia w czasie pandemii – Szycie maseczek i fartuchów dla potrzebujących i służb zdrowia
 • Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Pogroszyn – za Projekt Eko Skwer
 • Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnoprawnych RAZEM za Festiwal Twórczości Osób z Niepełnosprawnością intelektualną „Tacy Sami”
 • Lokalne Stowarzyszenie Kobiet w Skrzynnie - Organizację wydarzeń kulturalnych i edukację w zakresie społeczno-kulturalnym.

Wyróżnienia trafiły do:

 • Stowarzyszenie Wrzosowisko – za Projekt e-kobiety i organizację wiejskiego wesela w kulturze regionu radomskiego
 • Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec – Radom – Powiat za Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Radomskiego.

W ostatniej kategorii Lider Społeczności Lokalnych przyznano 3 wyróżnienia:

 • Dorota Towarek (Stowarzyszenie „Inicjatywa Młodych – Kolonia Wawrzyszów”, Gmina Wolanów.
 • Jolanta Głowacka (Koło Gospodyń Wiejskich Zdziechowianki z Cerekwii,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM z Radomia

Nagrody główne, każda o wartości 850,00 zł – została przyznana następującym osobom:

 • Małgorzata Hadas (Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Pogroszyn i Okolice, KGW w Pogroszynie, Gmina Wieniawa)
 • Jerzy Kwaśniewski (Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze)
 • Wojciech Wrzecion (Ochotnicza Straż Pożarna w Przytyku)
 • -
 • Agnieszka Czubak i Jolanta Kowalik (Stowarzyszenie Wrzosowisko, gm. Przytyk)
 • Aneta Ofat (Koło Gospodyń Wiejskich Nowinki z Mąkos Nowych, gm. Jastrzębia)
 • Grażyna Połczyńska (Lokalne Stowarzyszenie Kobiet w Skrzynno, KGW ze Skrzynna gmina Wieniawa)

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie wszystkim organizacjom, osobom, oraz prelegentom wydarzenia. Bez Was nie udałoby się tak aktywnie działań na rzecz dobra innych osób. Serdecznie gratulujemy.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu pt. „Liga Aktywnych Organizacji Pozarządowych” zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.