NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11777391


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

29.05.2020 r.

Start-upy na Inicjatywy Lokalne wybrane.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” przyznało blisko 100 000,00 zł wsparcia na realizację 15 projektów wybranych w konkursie zatytułowanym „Start-upy na inicjatywy lokalne”.

Wybrane inicjatywy wpływać będą na rozwój społeczności lokalnych. Realizowane będą od miesiąca września 2020 roku na terenie 6 gmin (Jedlińska, Przytyka, Przysuchy, Wieniawy, Wolanowa i Zakrzewa). Zorganizowane zostaną liczne szkolenia i warsztaty kulturalne, edukacyjne, artystyczne, sportowe czy multimedialne. Nie zabraknie koncertów zarówno folkowych, ale też związanych z muzyką klasyczną, rockową czy alternatywną. Organizowane będą wernisaże, spektakle teatralne oraz działania podnoszące kwalifikacje zawodowe. Powstaną też miejsca małej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej.

Poniżej prezentujemy listę rankingową Rady oceniającej nabór wniosków dla w/w działania w ramach której wsparciem zostanie objętych 15operacji. Wsparcie finansowe zostało przyznane w ramach funduszy unijnych dla Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lista rankingowa dostępna jest pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/dok/nabory2020/granty/Listarankingowa_startupy.pdf

Protokół z Posiedzenia Rady dostępny pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/dok/nabory2020/granty/protokol_startupy.pdf

biuletyn stowarzyszenia
pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.