NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 6947713


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

09.06.2017 r.

Zapraszamy na konferencje: Lokalna Strategia Rozwoju „Razem dla Radomki” w latach 2016-2023. Od strategii do działania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję która odbędzie się 13 czerwca 2017 roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie i poświęcona zostanie omówieniu tematu: Lokalna Strategia Rozwoju „Razem dla Radomki” w latach 2016-2023. Od strategii do działania.

Misją realizacji LGD „Razem dla Radomki” jest aktywizacja i rozwój obszarów wiejskich. W związku z tym podejmujemy inicjatywy skierowane na efektywną realizację założeń zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru gmin tworzących Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, publikacji która jest nadrzędnym dokumentem określającym obszary działań założone do realizacji zarówno w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oraz działań związanych z rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność – w tym inicjatyw finansowanych z innych źródeł krajowych i unijnych.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane następujące zakresy tematyczne:

  • Założenia i kierunki działań Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  • Inkubator przetwórstwa kuchennego – szansą na rozwój marki produktów lokalnych na obszarze LGD.
  • Projekty grantowe LGD w 2017 roku. Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz wpływające na aktywizację grup defaworyzowanych oraz Promocja i rozwój obszarów wiejskich. Przedstawienie głównych założeń i procedur.
  • Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. Prezentacja i omówienie dokonanych zmian w LSR.
  • Od strategii do działania. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność na przykładzie działań LGD „Razem dla Radomki”.
  • Prezentacja nowych projektów Stowarzyszenia: Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych, Budowa silnej marki produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego Doliny Radomki” oraz „Promowanie idei sieci Dziedzictwa Kulinarnego na obszarze Południowego Mazowsza”.

Serdecznie zapraszamy. Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie obecności udziału w spotkaniu telefonicznie pod nr 48 38 58 996 lub mailowo na adres: zarzad@razemdlaradomki.pl. Dla uczestników wydarzenia zaplanowano poczęstunek – obiad. 13 czerwca 2017 roku – Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 78A, godzina 10.00.

pobierzdo góry
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.