NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11485883


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

22.07.2019 r.

LGD Razem dla Radomki z dodatkowymi środkami finansowymi w ramach PROW 2014-2020. Nowy Harmonogram naborów wniosków.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” jako jedna z dziesięciu lokalnych grup działania z terenu województwa mazowieckiego otrzymała bonus w postaci dodatkowych środków finansowych, za efektywne wdrażanie podejścia Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w pierwszych dwóch latach (2016-2028). Dodatkowe środki wynoszą w przypadku naszego LGD - 880 000,00 zł i zostaną przeznaczone na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości.

Dodatkowe środki finansowe otrzymały lokalne grupy działania, które osiągnęły co najmniej 60 % zaplanowanych wskaźników produktu określonych w LSR, oraz zawarły umowy z wybranymi przez siebie beneficjentami w wysokości co najmniej 80 % zaplanowanych środków finansowych przekazanych w ramach prowadzonych konkursów w okresie lat 2016-2018. Warto nadmienić, że lokalne które nie osiągnęły 40% wskaźniku produktu oraz 60% kwoty pomocy zostały ukarane zmniejszeniem pierwotnie przyznanych środków finansowych w ramach PROW2014-2020.

W przypadku naszego Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” dodatkowe wsparcie wyniosło 880 000,00 zł i zgodnie z rozporządzeniem kwota ta w całości przeznaczona będzie na konkursy ogłaszane przez LGD w zakresie naboru wniosków dla rozwoju istniejących przedsiębiorstw oraz na premie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą.

W związku z powyższym aktualizacji uległ Harmonogram Naboru Wniosków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. W II połowie 2019 roku zaplanowaliśmy nabór wniosków dla działania: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa (limit środków - 1 230 087,09 zł) oraz na projekty grantowe dla org. pozarządowych i instytucji kultury pn. Rozwój Społeczeństwa Lokalnego (limit środków - 114 016,00 zł). W I połowie 2020 roku zaplanowane są przez nas kolejne konkursy: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego – premie po 50 000,000 zł (limit środków - 600 000,00 zł), Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa (limit środków - 600 000,00 zł), Projekt Grantowy: Start-Upy na inicjatywy lokalne (limit środków - 100 000,00 zł), oraz wsparcie w zakresie rozwoju Infrastruktury Publicznej (limit środków – 96 399,88 zł).

Harmonogram naborów wniosków dostępny jest pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/dok/harmonogramnaborow_062019.doc

pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.