Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13739347


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

05.06.2019 r.

Otwarcie Multicentrum w Milejowicach

4 czerwca nastąpiło uroczyste przekazanie zakupionego sprzętu komputerowego, które stanowi wyposażenie dla utworzonego w Domu Ludowym w Milejowicach - Multimedialnego Centrum Edukacji Lokalnej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawicieli władz Gminy Zakrzew – Wójt Gminy Leszek Margas, członkowie Rady Gminy oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” - Wiceprezes Zarządu Wojciech Wrzecion oraz pracownicy Biura LGD.

Multicentrum to miejsce przygotowane przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” przy współpracy z Gminą Zakrzew. Zostało ono doposażone w 4 zestawy komputerów stacjonarnych z pełnym oprogramowaniem i pakietem Microsoft Office, w komputer przenośny wraz z oprogramowaniem i licencją Microsoft Office, urządzenie wielofunkcyjne oraz projektor.

W Multicentrum organizowane będą inicjatywy szkoleniowo-doradcze, działania animacyjne, dlatego w ramach realizowanego przez LGD „Razem dla Radomki” projektu dokonano zakupu odpowiedniego sprzętu, aby miejsce to było użyteczne dla mieszkańców gmin, w szczególności dla realizowania zaplanowanych w projekcie działań.

Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej "Multicel" to międzynarodowy projekt współpracy realizowany przez partnerów z Polski oraz ze Słowacji. Cechuje się on innowacyjnym podejściem w zakresie zaproponowanych do realizacji na terenie partnerskich lokalnych grup działania zadań, które wpłyną na wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizację mieszkańców, w tym osób z grup defaworyzowanych. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

Projekt realizowany jest w okresie od 12 marca 2019 roku do 28 lutego 2020 roku przez następujące organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" (woj. mazowieckie), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Puszcza Kozienicka" (woj. mazowieckie), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dziedzictwo i Rozwój) (woj. mazowieckie), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Korona Północnego Krakowa (woj. małoposkie), Stowarzyszenie "Laboreckého občianskeho združenia Nová Alternatíva (Słowacja).

Projekt ma na celu promocję postaw przedsiębiorczych i kreatywnych w różnych grupach wiekowych, zwiększenie szans na efektywne prowadzenie działalności gospodarczej, pozarolniczej i utrzymanie miejsc pracy, powołanie Multimedialnych Centrów Edukacji Lokalnej działających na obszarach Partnerskich LGD, Popularyzacja efektywniejszego wykorzystanie sprzętu komputerowego oraz narzędzi internetowych przez mieszkańców obszarów wiejskich dzięki szkoleniom i uruchomieniu na platformie oferty edukacyjnej e – learningowej.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu utworzy Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej w Milejowicach, przeznaczy wsparcie finansowe na finansowanie start-upów na inicjatywy z zakresu edukacji. Zaoferowane zostaną szkolenia, kursy i warsztaty, dla dzieci i młodzieży zorganizowany zostanie konkurs Biznes Junior i organizacja wyjazdów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Przyznane zostaną Laury Przedsiębiorczości w konkursie: Efektywny Młody Przedsiębiorca.

pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.