NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11164227


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

05.06.2019 r.

Otwarcie Multicentrum w Milejowicach

4 czerwca nastąpiło uroczyste przekazanie zakupionego sprzętu komputerowego, które stanowi wyposażenie dla utworzonego w Domu Ludowym w Milejowicach - Multimedialnego Centrum Edukacji Lokalnej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawicieli władz Gminy Zakrzew – Wójt Gminy Leszek Margas, członkowie Rady Gminy oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” - Wiceprezes Zarządu Wojciech Wrzecion oraz pracownicy Biura LGD.

Multicentrum to miejsce przygotowane przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” przy współpracy z Gminą Zakrzew. Zostało ono doposażone w 4 zestawy komputerów stacjonarnych z pełnym oprogramowaniem i pakietem Microsoft Office, w komputer przenośny wraz z oprogramowaniem i licencją Microsoft Office, urządzenie wielofunkcyjne oraz projektor.

W Multicentrum organizowane będą inicjatywy szkoleniowo-doradcze, działania animacyjne, dlatego w ramach realizowanego przez LGD „Razem dla Radomki” projektu dokonano zakupu odpowiedniego sprzętu, aby miejsce to było użyteczne dla mieszkańców gmin, w szczególności dla realizowania zaplanowanych w projekcie działań.

Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej "Multicel" to międzynarodowy projekt współpracy realizowany przez partnerów z Polski oraz ze Słowacji. Cechuje się on innowacyjnym podejściem w zakresie zaproponowanych do realizacji na terenie partnerskich lokalnych grup działania zadań, które wpłyną na wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizację mieszkańców, w tym osób z grup defaworyzowanych. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

Projekt realizowany jest w okresie od 12 marca 2019 roku do 28 lutego 2020 roku przez następujące organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" (woj. mazowieckie), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Puszcza Kozienicka" (woj. mazowieckie), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dziedzictwo i Rozwój) (woj. mazowieckie), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Korona Północnego Krakowa (woj. małoposkie), Stowarzyszenie "Laboreckého občianskeho združenia Nová Alternatíva (Słowacja).

Projekt ma na celu promocję postaw przedsiębiorczych i kreatywnych w różnych grupach wiekowych, zwiększenie szans na efektywne prowadzenie działalności gospodarczej, pozarolniczej i utrzymanie miejsc pracy, powołanie Multimedialnych Centrów Edukacji Lokalnej działających na obszarach Partnerskich LGD, Popularyzacja efektywniejszego wykorzystanie sprzętu komputerowego oraz narzędzi internetowych przez mieszkańców obszarów wiejskich dzięki szkoleniom i uruchomieniu na platformie oferty edukacyjnej e – learningowej.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu utworzy Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej w Milejowicach, przeznaczy wsparcie finansowe na finansowanie start-upów na inicjatywy z zakresu edukacji. Zaoferowane zostaną szkolenia, kursy i warsztaty, dla dzieci i młodzieży zorganizowany zostanie konkurs Biznes Junior i organizacja wyjazdów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Przyznane zostaną Laury Przedsiębiorczości w konkursie: Efektywny Młody Przedsiębiorca.

pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.