NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 8555578


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

30.11.2018 r.

Zapraszamy na szkolenia Akademii NGO do Wolanowa

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Urzędem Gminy Wolanów serdecznie zapraszają wszystkie zainteresowane osoby, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, instytucji kultury, pracowników samorządowych na cykl spotkań warsztatowych w ramach Akademii Animatorów NGO, które zorganizowane zostaną w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wolanowie. Pierwsze spotkania z zakresu warsztatów pisania i przygotowania wniosków, z uwagi na ogłoszone i trwające konkursy przeprowadzone będą w dniu 6 grudnia 2018 r. o godzinie 13.30. Dzień później odbędzie się spotkanie z zakresu Skuteczne NGO. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Cykl realizowanych warsztatów obejmie następujące zakresy tematyczne:

  • Zarządzanie i administracja w organizacji pozarządowe i grupie nieformalnej ( w tym cyklu przedstawione zostaną podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, poznanie zasad współpracy ze strategicznymi grupami otoczenia organizacji pozarządowych, narzędzia zarządzania i zasady przywództwa, wykształcenie umiejętności komunikacyjnych liderów i działaczy organizacji, rozwijanie umiejętności zastosowania poznanych metod dla rozwoju organizacji, wykształcenie umiejętności komunikacyjnych liderów i działaczy organizacji, rozwijanie umiejętności zastosowania poznanych metod dla rozwoju organizacji, Zarządzanie zasobami ludzkimi w NGO)
  • Skuteczne NGO(w tym cyklu działań zostaną przedstawione informacje w zakresie: podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, etyka w działalności społecznej, zarządzanie strategiczne, budowanie dobrze działających organizacji pozarządowych)
  • Pozyskiwanie funduszy dla na inicjatywy społeczne (fundusze i programy Unii Europejskiej dla organizacji pozarządowych, pozyskiwanie darczyńców, sponsorów i wolontariuszy)
  • Warsztaty pisania i przygotowania wniosków w zakresie finansowania działań organizacji pozarządowych (Główną ideą jest podzielenie się z uczestnikami praktyczną wiedzą pomocną przy planowaniu i realizacji projektów. Program warsztatów zawiera podstawowe informacje niezbędne każdej początkującej organizacji społecznej do rozpoczęcia skutecznego poszukiwania środków i efektywnego działania. Przedstawimy wszystkie elementy procesu „od pomysłu do projektu”:Czym jest projekt, program, wniosek o dotację/grant?; Definiowanie problemu i grupy odbiorców naszych działań; Określanie celów, sposobu zarządzania, zadań do wykonania i spodziewanych efektów projektu; Analiza ekonomiczno-społeczna przedsięwzięcia (określenie zasobów, partnerzy lokalni - jak zdobywać sojuszników, źródła finansowania działalności); Tworzenie harmonogramu prac i jego kontrola, podział ról; Tworzenie budżet projektu; Narzędzia bieżącej i końcowej oceny działań i efektów projektu.Ponadto Czym kierują się organizacje przyznające fundusze?; Jakie są podstawowe oczekiwania sponsorów/donatorów i jak je spełnić?; Gdzie i jak szukać potencjalnych partnerów.;Jaką formę partnerstwa wybrać; Jak prowadzić spotkania w partnerstwach; Jak definiować i rozwiązywać problemy przez i w partnerstwach).

Terminy pierwszych spotkań:

  • 6 grudnia 2018 r. (czwartek) godzina 13.30 - Warsztaty pisania i przygotowania wniosków w zakresie finansowania działań organizacji pozarządowych
  • 7 grudnia 2018 r. (piątek), godzina 13.30 Skuteczne NGO: Przygotowywanie organizacji do rozwoju i podstawy prawne działania organizacji pozarządowych.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa na załączonym formularzu na adres zarzad@razemdlaradomki.pl z dopiskiem Warsztaty – Akadamia - Wolanów. Dla uczestników spotkań zaplanowano ciepły posiłek oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach. Ilość miejsc ograniczona. Serdecznie zapraszamy. Spotkania w ramach Akademii Animatorów NGO organizowane są przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Skutecznie Menadżerowie Społeczni”, dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018.

pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.