NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 8117852


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualnoci

lgd razem dla radomki

07.06.2018 r.

Smaki (nie)Zapomniane – Nowy projekt LGD

Warsztaty kulinarne, edukacyjne oraz z zakresu produkcji serww podpuszczkowych, obok organizacji zmaga kulinarnych „tradycja kontra nowoczesno”, gdzie koa gospody wiejskich rywalizowa bd z blogerami – to tylko cz dziaa zaoonych do realizacji w nowym projekcie Lokalnej Grupy Dziaania „Razem dla Radomki”, ktra w dniu 6 czerwca 2018 roku podpisaa umow na dofinansowanie dziaania w ramach zada Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie, wybranego do realizacji w ramach konkursu ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Smaki (nie)Zapomniane to inicjatywa podkrelajca, e tradycje kulinarne s niezwykle wanym elementem naszej tosamoci kulturowej, a ich pielgnowanie w oparciu o produkty tradycyjne, zdrow ywno dzisiaj staje si kluczem dla rozwoju regionu i szans dla mieszkacw. Dlatego w ramach projektu Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" wraz partnerami -dziki realizacji projektu pragnie kontynuowa realizowane od kilku lat dziaania zwizane z budow silnej marki produktw tradycyjnych, lokalnych i regionalnych - dla ktrych wyznaczya "Szlak Kulinarny Doliny Radomki".

Poprzez przeprowadzenie cyklu warsztatw kulinarnych powiconych tradycyjnej kuchni mazowsza, warsztatw produkcji serw podpuszczkowych oraz warsztatw edukacyjnych, uzupenionych szkoleniami e-learningowymi bdziemy chcieli pokaza uczestnikom projektu, e w oparciu o produkcj zdrowej ywnoci, ywnoci tradycyjnej opartej na sprawdzonej i niezmienionej recepturze - moemy wpywa na rozwj przedsibiorczoci na obszarach wiejskich. Pokaemy mieszkacom obszarw wiejskich poudniowego Mazowsza moliwoci zakadania dziaalnoci polegajcych na produkcji produktw regionalnych, pozwoli im zdoby wiedz i kwalifikacj podnoszc ich umiejtnoci nie tylko w procesie wytwarzania i produkcji, ale rwnie w budowaniu procesu marketingu produktu. Chcemy podj wielotorowe, ale kompleksowe inicjatywy, ktre pozwol nam na kreowanie mocnej marki produktw tradycyjnych z terenu Poudniowego Mazowsza, zbudowa spjn sie i szlak dziedzictwa kulinarnego Mazowsza, wpyn na ich promocj i rozpoznawalno. Naszym celem jest te wykreowanie i urynkowienie wybranych produktw lokalnych i tradycyjnych.

W ramach dziaania wprowadzimy te zupenie now inicjatyw, w ktrej przeprowadzimy zmagania kulinarne, gdzie "rywalizowa" ze sob bd koo gospody wiejskich z blogerem/masterchefem - wzajemnie si uczy tradycji i nowoczesnoci, ktre wpyn na nowe rozwizania i moliwoci kulinarne w oparciu o nasze dziedzictwo.

Przygotowana zostanie rwnie publikacja kulinarna, stanowica odpowied na coraz bardziej rosnce zapotrzebowanie, dotyczce wykazania najciekawszych regionalnych i lokalnych da/ przepisw ktre gociy na stoach naszych przodkw, a ktre dzi staraj si nam przygotowywa czsto koa gospody wiejskich, czy mieszkacy obszarw wiejskich. Dziki niej poznamy jak przygotowa np. „bidno pork”, „gupie gobki”, „pyzy z misem po Skrzysku”, ale rwnie produkty przygotowane z produktw tradycyjnych, ktre stanowi o bogactwie Szlaku Kulinarnego Doliny Radomki – takich jak Papryka Przytycka, wyroby wdliniarskie Pastwa Pysiak, czy naturalny mtny sok jabkowy z Doliny Radomki.

Zaplanowane w projekcie dziaania rozpoczn si w miesicu lipcu 2018 roku. Zapraszamy do udziau

pobierzdo gry
sie
szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.