NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 10885431


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

17.05.2018 r.

Skuteczne NGO -nowa publikacja LGD „Razem dla Radomki” prezentująca aktywne organizacje pozarządowe

Sektor organizacji pozarządowych jest ważnym elementem rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Odkrywa niezwykle istotną rolę w budowaniu i rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz postaw prospołecznych. Rozwój kapitału społecznego w oparciu o aktywnych obywateli, aktywne organizacje pozarządowe stanowi dziś niezwykle ważny element każdej miejscowości. Dlatego w nowej publikacji opracowanej przez Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” prezentujemy sylwetki aktywnych organizacji z terenu gmin tworzących naszą organizację.

Organizacje pozarządowe coraz mocniej zaznaczają swój związek ze społecznością lokalną, środowiskiem z którego się wywodzą – sprawiając, że mieszkańcy chcą brać udział w wydarzeniach, inicjatywach i mieć wpływ na pozytywną zmianę swojego życia. Wzrastająca liczba NGOs w ostatnich latach pokazuje nam, jak ważną rolę stanowią one w życiu codziennym społeczności lokalnych. Na obszarze gmin tworzących Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” tj. gmin Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew obserwujemy w ostatnich latach znaczący wzrost znaczenia stowarzyszeń i fundacji, które realizują coraz więcej oddolnych inicjatyw.

Aktywizacja i rozwój obszarów wiejskich w oparciu o aktywność społeczną lokalnych liderów, organizacji pozarządowych to jeden z ważniejszych celów działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”. Podejmując się próby przedstawienia najaktywniejszych organizacji, chcemy przybliżyć Państwu ich sylwetki, zapoznać z ich charakterystyką, działaniami, jak również zachęcić do podejmowania współpracy i inicjatyw wpływających na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Publikacja ta opracowana została w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania pn. „Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych” dofinansowaną ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2017 roku. Jest to kolejna inicjatywa, którą podjęło LGD w celu budowy silnego sektora organizacji pozarządowych, wzmocnienia ich kompetencji, potencjału pozwalających im na realizację samodzielnych inicjatyw rozwijających społeczności wiejskie i miejsko- wiejskie, do których została skierowana pomoc w formie szkoleń, warsztatów, doradztwa czy wspierania inicjatyw lokalnych.

Publikacja dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” pod adresem:

Wersja on-line(e-book) - http://online.anyflip.com/fuvw/jmlq/mobile/index.html

Wersja *.pdf - (poglądowa, rozmiar 3,8 MB – http://www.razemdlaradomki.pl/dok/skutecznengo/SkuteczneNGO_pogladowa.pdf

Wersja *pdf (pełna wersja, rozmiar 35MB – http://www.razemdlaradomki.pl/dok/skutecznengo/SkuteczneNGO.pdf

kino przytyk
pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.