NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 8898557


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

09.04.2018 r.

LGD Razem dla Radomki z nagrodą Perły Powiatu Radomskiego 2017!

Niezmiernie miło, nam poinformować, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa „Razem dla Radomki” otrzymało specjalną nagrodę w kategorii Produkt Roku 2017 w Konkursie Gospodarczym Perła Powiatu Radomskiego, organizowanym Przez Starostwo Powiatowe w Radomiu.

Perła Powiatu – to Konkurs Gospodarczy Starosty Radomskiego, stanowiący okazję do wspierania działalności gospodarczej i rolniczej oraz promowania innowacyjnych przedsięwzięć i rozwiązań. Organizowany jest od siedmiu lat, stanowiący okazję do wspierania działalności gospodarczej i rolniczej najbardziej skutecznych szefów firm i gospodarstw. Stanowi także promocję innowacyjnych przedsięwzięć oraz rozwiązań. Celem konkursu jest wyróżnienie produktów, firm oraz gospodarstw rolnych, mających siedzibę na terenie powiatu radomskiego, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne w 2017 roku.

Gala z okazji wręczenie nagród, obyła się w sobotę 7 kwietnia w nowo otwartej Sali widowiskowo-kinowej przy Domu Kultury w Iłży. W skład kapituły, pod przewodnictwem starosty Mirosława Ślifirczyka wchodzą przedstawiciele takich instytucji jak Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny, Izba Przemysłowo - Handlowa Ziemi Radomskiej i Mazowiecka Izba Rolnicza.

W tym roku laureatami zostali: firma Gustaw z Iłży zajmująca się produkcją wody mineralnej Staropolska, firma Jahnas Moniki Banasiak z Gozdu zajmująca się przetwarzaniem i konserwowaniem mięsa. W kategorii „małe gospodarstwo rolne” wygrała Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Lidii i Ryszarda Siarów z Mniszka z gminy Wolanów, a kategorii „gospodarstwo rolne” Jacek Czajkowski z Dąbrówki Zabłotniej, prowadzący gospodarstwo sadownicze.

Produktem roku 2017 uznano Skaryszewskie Miody Pitne – firmy handlowo usługowej Moniki Mrożek, a nagrodę specjalną w tej kategorii przyznano Stowarzyszeniu LGD „Razem dla Radomki”, którą odebrał Prezes Cezary Nowek.

Multimedialne Centrum Edukacji Kulturalnej MULTICEL - to przestrzeń działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w celu aktywizacji i rozwoju obszarów wiejski, wiejsko-miejskich i miejskich z terenów powiatów radomskiego i przysuskiego. W ramach zaplanowanych działań w MULTICELu – podejmowane są innowacyjne i multimedialne projekty, mające na celu rozwój aktywizację i animację działań społeczności lokalnych, rozwój organizacji pozarządowych, mieszkańców, grup nieformalnych, oraz przedsiębiorców. Jej celem jest rozwój społeczności lokalnych przez doskonalenie umiejętności, poszerzanie wiedzy oraz kompetencji społecznych i zawodowych. Multicel oprócz możliwości uczestnictwa w szkoleniach, daje szanse na wymianę doświadczeń i kontakty z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie poszczególnych gmin.

MULTICEL powstało w 2013 roku, dzięki otrzymaniu wsparcia w ramach projektu współpracy realizowanego w ramach funduszy unijnych przez 4 lokalne grupy działania z 2 województw (w tym Razem dla Radomki, LGD Dziedzictwo i Rozwój ze Zwolenia oraz Małopolskie Korona Północnego Krakowa i JAKSA. W ramach projektu utworzono Centra Edukacji Kulturowej, zaoferowano multimedialne szkolenia stacjonarne i e-learningowe aktywizujące mieszkańców ( m.in. z zakresu folowoltaiki, szkolenia językowe, komputerowe, z przedsiębiorczości społecznej), w których udział wzięło blisko 600 osób, zdobywając nowe kwalifikacje i umiejętności.

Od tego czasu LGD „Razem dla Radomki” w ramach działań MULTICEL-u skutecznie pozyskało środki zewnętrzne na realizację kolejnych projektów. W 2014r. LGD było liderem projektu współpracy PROW 2007 -2013„Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” także w partnerstwie z LGD „Dziedzictwo i Rozwój”. W ramach projektu utworzono aplikację mobilna na smartfony i tablety promującą zasoby turystyczne 17 gmin południowego Mazowsza, przygotowano strategie rozwoju potencjału turystycznego obszaru Południowego Mazowsza, przygotowano liczne publikację i elementy wspierające branże turystyczną. W czerwcu 2016 roku, Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w wygranym konkursie została wybrana do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2016-2023, w ramach działania 19.2. i 19.4 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, otrzymując 10 milinów złotych na wdrażanie nowej perspektywy unijnej, w tym na pobudzaniu i rozwoju obszarów wiejskich – które związane są prowadzeniem naborów wniosków dla przedsiębiorców, samorządów, mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz innych beneficjentów.

W okresie od lipca do grudnia 2016 roku Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” realizowało również zadanie publiczne pn. „Skuteczne NGOsy rozwój wiejskich organizacji pozarządowych” wybrane w konkursie ogłoszonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, polegające na prowadzeniu Inkubatora NGO, wsparcia dla organizacji pozarządowych, polegających na świadczeniu usług doradczych, konsultacji, szkoleń b-learningowych oraz lokalnych inicjatyw, wsparcia dla wybranych w drodze konkursu projektów małych organizacji pozarządowych, w ramach których przeszkolono blisko 200 osób. Działania prowadzone w ramach inicjatywy, to również wsparcie przedsiębiorców, producentów zdrowej i tradycyjnej żywności. Dlatego w projekcie „Mazowiecka Kuźnia Smaków” finansowanego w ramach działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, podjęło szereg działań, mających na celu budowę szlaku kulinarnego Doliny Radomki i rozwoju marki produktów tradycyjnych przez innowacyjne zadania związane z realizacją szkoleń stacjonarnych, e-leanrigowych, wytyczenia i opracowania szlaku Kulinarnego Doliny Radomki, jak również promocja produktu tradycyjnego „Papryki Przytyckiej” – dla którego opracowano publikację popularno-naukową w kontekście ubiegania się o wpis tego wiodącego z naszego rynku produktu na listę projektów certyfikowanych w Unii Europejskiej.

Rok 2017 to czas kolejnych wyzwań i licznych działań w ramach MULTICELU. Stowarzyszenie zrealizowało 4 projekty zewnętrzne. Dwa z nich dotyczyły kontynuacji działań związanych z promocją marki Doliny Radomki i producentów żywności, udziału w ogólnopolskich targach i realizacji konkursów na najlepsze produkty kulinarne Doliny Radomki. Projekt „Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych” finansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, oraz projekt „Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz społeczności lokalnych” finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – miały na celu aktywizację społeczeństwa, mieszkańców obszarów wiejskich, org. pozarządowych z terenu powiatu radomskiego i przysuskiego. W szczególności dotyczył działań mających na celu budowę silnego sektora org. pozarządowych, wzmocnienie ich kompetencji i potencjału, pozwalających im na realizację samodzielnych inicjatyw, rozwijających społeczności wiejskie i miejsko-wiejskie, do których skierowana zostanie pomoc w formie m.in. szkoleń, doradztwa, wsparcia inicjatyw lokalnych. Udział w projektach wzięła grupa blisko 500 osób. Dodatkowo w ramach nich sfinansowano 9 start-upów na inicjatywy lokalne, w ramach których grupy nieformalne, czy organizacje pozarządowe otrzymały środki finansowe na realizację swoich pomysłów.

Oferowane w MULTICENTRUM działania charakteryzują się niezwykła różnorodnością. Proponowane szkolenia, warsztaty, e-lerningowe inicjatywy (zawarte na platformie www.elearning-szkolenia.eu) są dla jego odbiorców bezpłatne. Są to kursy podnoszące kompetencje językowe, informatyczne, społeczno-organizacyjne ngo, czy też związane z prowadzeniem przedsiębiorstw. Oferta ta wspiera lokalne społeczności wiejskie i miejsko wiejskie, promuje również lokalne produkty i przedsiębiorczość, a także kulturę i tradycję regionów.

Wykorzystano fotografie ze strony www.radioplus.com.pl

pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.