NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 8288365


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

09.03.2018 r.

Prezentujemy projekt sfinansowany ze środków LGD :Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie posiada nowoczesny sprzęt

Realizacja zadania "Wyposażenie interaktywne i multimedialne Gminnej Biblioteki Publicznej" polegała na zakupie nowoczesnego sprzętu multimedialnego pozwalającego na wprowadzenie innowacyjnych , interaktywnych metod edukacji.

W ramach zadania zakupiono: dywan interaktywny wraz z osprzętem, drukarkę kolorową w formacie A1, monitor interaktywny, tablety, zestaw komputerowy, programy graficzne: Photoshop oraz Corel Draw, kolumny nagłaśniające oraz dyski.

Celem projektu było zwiększenie dostępności do nowoczesnych i innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na obszarach wiejskich. Realizacja projektu służy podniesieniu jakości życia mieszkańców poprzez poprawę infrastruktury kulturalnej i edukacyjnej. Nowy sprzęt pozwala wprowadzać nowoczesne i innowacyjne metody wspomagające edukację dzieci i młodzieży. Stanowi ona atrakcyjne uzupełnienie tradycyjnych sposobów uczenia oraz zdobywania wiedzy i umiejętności. Gry i zabawy (np. nauka j. angielskiego, gry edukacyjne – matematyczne, logiczne, gry i zajęcia ruchowe) przeprowadzane za pomocą interaktywnej podłogi wpływają na spostrzegawczość, koordynację i orientację oraz wspieranie rozwoju intelektualnego i umiejętności społecznych, językowych i komunikacyjnych. Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców, a szczególnie do dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnością oraz seniorów. Realizacja operacji umożliwia prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach lekcji bibliotecznych, zajęć wakacyjnych i podczas ferii, warsztatów bibliotecznych, itp.

Operacja "Wyposażenie interaktywne i multimedialne Gminnej Biblioteki Publicznej" otrzymała dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 służy wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Razem dla Radomki na lata 2016 – 2023, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00099-6935-UM0710134/16 z dnia 4 maja 2017 r. Koszt całego projektu wyniósł 62 216,87 zł, kwota dofinansowania 39 588,00 zł.

pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.