NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 8288348


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

09.03.2018 r.

Prezentujemy projekt sfinansowany ze środków LGD: Centrum Wsi Mleczków

Przedmiotem inwestycji „Budowa centrum wsi Mleczków – etap I” było zagospodarowanie terenu w miejscowości Mleczków w gminie Zakrzew, przy istniejącym zbiorniku wodnym.

W ramach zadania wykonano:

  • budowę ciągu pieszego wokół stawu z betonu asfaltowego o powierzchni 2120,00 m2 oraz z kruszywa łamanego o powierzchni 240,00m2
  • budowę drewnianego pomostu stałego o szer.4.0 m i dł. 45.0m
  • budowa oświetlenia ciągów pieszych 14 słupów, 20 lamp LED
  • wykonanie trawników o powierzchni 1,49 ha

Celem operacji było podniesienie standardu świadczonych usług turystyczno– rekreacyjnych poprzez wzrost dostępności infrastruktury społecznej i umożliwienie nawiązywania kontaktów społecznych oraz rozwój tożsamości wiejskiej okolicznych jak i sąsiednich mieszkańców Mleczkowa.

Projekt przyczynia się do wzrostu atrakcyjności turystycznej tej miejscowości - powstała nowa oferta spędzania czasu wolnego. Atrakcyjne dla poszczególnych grup wiekowych zagospodarowanie terenu w centrum wsi sprawia, że miejsce to stanie się popularne i często odwiedzane przez mieszkańców i turystów, co wpływa pozytywnie na integrację społeczności lokalnej oraz wzmacniania więzi z miejscem zamieszkania. Realizacja operacji umożliwia aktywne spędzanie wolnego czasu przez różne grupy społeczne dzieci, młodzież, osoby dorosłe i starsze, przejezdni, turyści.

Operacja " Budowa centrum wsi Mleczków – etap I " współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 służy wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Razem dla Radomki na lata 2016 – 2023, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00099-6935-UM0710134/16 z dnia 4 maja 2017 r. Koszt całego projektu wyniósł 588 319,37 zł, kwota dofinansowania 315 482,00 zł.

pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.