NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 6922370


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualnoci

lgd razem dla radomki

23.01.2018 r.

Ogoszenie o naborze wnioskw: Rozwj istniejcego przedsibiorstwa

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" informuje o moliwoci skadania wnioskw o przyznanie pomocy w ramach Poddziaania 19.2 "Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 w nastpujcym zakresie tematycznym:

Rozwj istniejcego przedsibiorstwa (zgodnie z 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 wrzenia 2015 r. w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziaania "Wsparcie na Wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 );

Termin skadania wnioskw: wyznacza si na okres od dnia 06.02.2018 r. do dnia 21.02.2018 r. do godz. 15.00.

Miejsca skadania wnioskw: tylko i wycznie bezporednio tj. osobicie lub przez penomocnika lub osob upowanion, w dwch egzemplarzach w formie papierowej, oraz w dwch egzemplarzach w wersji elektronicznej (nagranej na pyty CD) naley zoy do siedziby Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" w Janiszewie, ul. Zielona 127, 26-652 Zakrzew. Zoenie wniosku potwierdza si na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat zoenia wniosku oraz jest opatrzone pieczci LGD i podpisane przez osob upowanion do przyjcia wniosku.

Forma wsparcia: refundacja kosztw kwalifikowanych do poziomu 70% (na podstawie zapisw Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Rozdzia V.) Maksymalna wysoko wsparcia 200 000,00 z.

Szczegowe informacje:

Ogoszenie o naborze (format: *.pdf, wersja tylko do odczytu) – Pobierz

Zacznik nr 1 do ogoszenia o naborze: Karta Oceny wg. Kryteriw Lokalnych (format: *.doc, wersja edytowalna) - Pobierz

Zacznik nr 1 do ogoszenia o naborze: Karta Oceny wg. Kryteriw Lokalnych (format: *.pdf, wersja tylko do odczytu) - Pobierz

Zacznik nr 2 do ogoszenia o naborze: Karta Oceny wg. Kryteriw Strategicznych (format: *.doc, wersja edytowalna) - Pobierz

Zacznik nr 2 do ogoszenia o naborze: Karta Oceny wg. Kryteriw Strategicznych (format: *.pdf, wersja tylko do odczytu) – Pobierz

Zacznik nr 3 do ogoszenia o naborze: Fiszka Projektu (format: *.doc, wersja edytowalna) - Pobierz

Zacznik nr 3 do ogoszenia o naborze: Fiszka Projektu (format: *.pdf, wersja tylko do odczytu) – Pobierz

Formularze dokumentw do przygotowania wniosku dostpne s pod adresem: http://razemdlaradomki.pl/formularze_wnioskow-pl

pobierzdo gry
szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.