Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14611631


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

07.07.2021 r.

Bądźmy Eko w Dolinie Radomki. Kolejny projekt LGD z dofinansowaniem.

Projekt dofinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie: Działania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym, w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. Bądźmy eko w Dolinie Radomki.

Projekt realizowany będzie w okresie od czerwca do grudnia 2021 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA”.

W ramach projektu Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z partnerem projektu Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej "Radomka" zamierza realizować inicjatywę zmierzającą do edukowania mieszkańców Doliny Radomki na temat ochrony środowiska w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz gospodarki o obiegu zamkniętym w tym idei Zero Waste. Celem realizowanego projektu jest uświadomienie mieszkańcom Doliny Radomki znaczenia zrównoważonego gospodarowania zasobami, działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów, oraz przybliżenie celów wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym i poprzez to dążenie do minimalizowania zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z zanieczyszczenia środowiska przez odpady. Wielu z nas postrzega odpady jako problem, który rozwiązujemy po wyrzuceniu „śmieci” do worka lub pojemnika. Jednak to, do jakiego koloru worka lub pojemnika je wyrzucimy, decyduje o ich dalszym losie, a tym samym o sukcesie całej gospodarki odpadami. A to jeden z kluczowych sektorów dla współczesnej cywilizacji i jakości naszego życia. Skala, na jaką wytwarzamy odpady oraz wynikające z tego globalne zagrożenia sprawiły, że konieczne stało się gospodarowanie odpadami oraz zawartymi w nich surowcami. To jedyny sposób na poradzenie sobie z wywoływanym przez odpady zagrożeniem dla środowiska naturalnego, klimatu i przyszłości następnych pokoleń. Działania informacyjno-edukacyjne założone w projekcie skierowane będą zarówno dzieci jak i dorosłych. Działania te przeprowadzone będą w zakresie i w oparciu o zapisy Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 przyjętego uchwałą nr 3/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r., oraz Programu zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego stanowiącego załącznik do w/w Planu. Dlatego planujemy podjąć szeroko zakrojone działania edukacyjne przeprowadzone na terenie powiatów radomskiego i przysuskiego ze szczególnym uwzględnieniem Doliny Radomki, czyli obszaru gmin: Jedlińsk, Wieniawa, Przysucha, Wolanów, Przytyk, Zakrzew.

Ponadto w projekcie zaplanowano opracowanie i wydanie e-booka dotyczącego przybliżenia zagadnień związanych zapobieganiu powstawania odpadów, oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, jak też spotkania edukacyjno-informacyjnych dotyczące gospodarki odpadami w tym gospodarki o obiegu zamkniętym skierowane do dzieci szkół podstawowych, oraz konkurs na inicjatywę ekologiczną.

pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka