Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439637


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

28.06.2021 r.

Na Szlaku Kulinarnym Doliny Radomki projekt realizowany przez Razem dla Radomki

To projekt dofinansowany przez Zarz?d Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie 15 Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych w wysoko?ci 10 000,00 z? na realizacj? zadania publicznego pn. Na Szlaku Kulinarnym Doliny Radomki.

Projekt realizowany b?dzie w okresie od maja do grudnia 2021 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywno?ci Obywatelskiej „RADOMKA” .

Dziedzictwo kulinarne i tradycje kulinarne stanowi? bardzo istotn? cze?? naszej to?samo?ci kulturowej, w którym niezb?dnym aspektem jest piel?gnowanie dziedzictwa kulinarnego obszaru w oparciu o produkty tradycyjne i lokalne, które dzi? staj? si? kluczem do rozwoju naszego regionu i mieszka?ców. Sztuka kulinarna jest cz?stk? kultury ka?dego narodu. W naszej domowej kuchni przygotowujemy tradycyjne potrawy sporz?dzane z receptur, które przetrwa?y od pokole?. Podtrzymywanie tych tradycji w oparciu o produkty tradycyjne i lokalne daje olbrzymie mo?liwo?ci i stwarza szanse dla rozwoju regionu i jego mieszka?ców. Dlatego w naszym projekcie chcemy podj?? dzia?ania maj?ce na celu budow? silnej marki produktów tradycyjnych i lokalnych i rozwoju dziedzictwa kulinarnego Doliny Radomki, ze szczególnym uwzgl?dnieniem cz?onków SieciDziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. W ramach projektu Stowarzyszenie Razem dla Radomki wraz zpartnerem projektu: Stowarzyszeniem Aktywno?ci Obywatelskiej RADOMKA zamierza realizowa?inicjatyw? zmierzaj?c? do rozpoznawalno?ci i budowy silnej marki produktów tradycyjnych ,lokalnych i produktów, oraz cz?onków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza z terenuPo?udniowego Mazowsza poprzez promowanie lokalnych i tradycyjnych produktów, ichproducentów i wytwórców. Celem projektu jest wzrost rozpoznawalno?ci, oraz upowszechnianie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych oraz Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza.

W projekcie zaplanowane zosta?o m.in. przeprowadzenie 2 konkursów kulinarnych. 1) Pierwszy to konkurs na najlepsze danie z papryk?. 2) Drugi to konkurs na najlepsze produkty regionalne i lokalne oraz zakup materia?ów promuj?cych Szlak Kulinarny Doliny Radomki.

pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka