Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14258250


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

21.05.2021 r.

Rozstrzygnęliśmy konkurs na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych przyznając 150 000,00 zł dofinansowania.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” przyznało blisko 150 000,00 zł wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych, mieszkańców i instytucji samorządowych na realizację 13 zgłoszonych inicjatyw w ramach konkursu pn. „Wsparcie inicjatyw lokalnych”.

Wybrane projekty wpływać będą na rozwój społeczności lokalnych i aktywizacje obszarów wiejskich. Wsparcie w projektach zostało przyznane w kwotach od 5000,00 zł do 16 000,00 zł. Realizowane będą one terenie 6 gmin (Jedlińska, Przytyka, Przysuchy, Wieniawy, Wolanowa i Zakrzewa). Dzięki nim zostaną przeprowadzone wydarzenia kulturalne (takie jak koncerty, potańcówki z muzyką ludową); warsztaty edukacyjne, artystyczne, sportowe, kulinarne i multimedialne, które swoim zasięgiem obejmą blisko 800 osób. Przygotowane będą pokazy i filmy w Wieniawie promujące dawne zwyczaje i historię regionu ziemi wieniawskiej. Wydane zostaną publikacje promujące historię i poezję.

Powstaną małe miejsca infrastruktury rekreacyjno kulturalnej – takie jak Altana Koncertowa i Smart Plac w Pogroszynie, centra aktywności społecznej, place zabaw i altany w Jedlińsku, Jakubowie czy też w Bieniędzicach. W gminie Przytyk powstaną trasy biegowe wraz z infrastrukturą rekreacyjno-informacyjną, a w Wacynie utworzone zostanie Centrum Aktywizacji i Integracji.

Wsparcie finansowe zostało przyznane w ramach funduszy unijnych dla Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i otrzymały je następujące inicjatywy

 • Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Pogroszyn - Smart Plac – Podwórkowe gry chodnikowe. Przyznane dofinansowanie: 11937,00 zł.
 • Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga - Wydanie publikacji „Życie codzienne we dworze rodziny Dembińskich w Przysusze w czasie II wojny światowej”. Przyznane dofinansowanie: 11937,00 zł.
 • Dom Kultury w Przysusze w partnerstwie z Towarzystwem Kulturalnym im. Oskara Kolberga - Potańcówka u Oskara Kolberga. Przyznane dofinansowanie: 9919,00 zł.
 • Gmina Zakrzew - Spotkajmy się w Wacynie. Przyznane dofinansowanie: 9500,00 zł.
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Z Wichrowego Wzgórza” w Jakubowie - Społeczność zgrana gdy powstanie altana. Przyznane dofinansowanie: 14 490,00 zł.
 • Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna - Skrzynno inspiruje mieszkańców. Przyznane dofinansowanie: 11740,00 zł.
 • Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przystań nad Radomką - Utworzenie ścieżek biegowych na terenie gminy Przytyk. Przyznane dofinansowanie: 13995,00 zł.
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Pogroszynie - Wieś pieśnią płynąca – Altana Koncertowa. Przyznane dofinansowanie: 15939,00 zł.
 • Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku - Utworzenie centrum aktywności społecznej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku. Przyznane dofinansowanie: 14 500,00 zł.
 • Jan Orczykowski - Wydanie tomiku poezji. Przyznane dofinansowanie: 5321,00 zł.
 • Stowarzyszenie Oświatowe Wieniawa wspólnie z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie - Na ludowo i z tradycją w Gminie Wieniawa. Przyznane dofinansowanie: 11 900,00 zł.
 • Stowarzyszenie Dla Przyszłości Gminy Wolanów - Dzień patrona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sławnie. Przyznane dofinansowanie: 12625,00 zł.
 • Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju - Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Bieniędzicach. Przyznane dofinansowanie: 11 030,00 zł.

Lista rankingowa dostępna jest pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/dok/nabory2021/lista_grant2021.pdf

Protokół z Posiedzenia Rady dostępny pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/dok/nabory2021/protokol_granty2021.pdf

biuletyn stowarzyszenia
pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka