NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 7751483


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

18.07.2017 r.

Zapytanie o wybór trenerów do prowadzenia szkoleń stacjonarnych.

W zawiązku z realizacją zadania publicznego „Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych” dofinansowanego z środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: „Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej" Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” poszukuje trenera/szkoleniowca do przeprowadzenia spotkań szkoleniowych w następujących obszarach tematycznych:

Finanse w organizacji pozarządowej Dokumenty aplikacyjne - ogłoszenie

Wolontariat. Kluby Wolontariackie. Dokumenty aplikacyjne - ogłoszenie

Księgowość w organizacji pozarządowej. Dokumenty aplikacyjne - ogłoszenie

Organizacje pozarządowe. Podstawy prawne funkcjonowania. Dokumenty aplikacyjne - ogłoszenie

Pozyskiwanie funduszy na rozwój społeczności lokalnych. Dokumenty aplikacyjne - ogłoszenie

Procedury świadczenia usług doradczych i szkoleniowych dla NGO i inicjatyw obywatelskich Dokumenty aplikacyjne - ogłoszenie

Skuteczne NGO Dokumenty aplikacyjne - ogłoszenie

Wolontariat w NGO Dokumenty aplikacyjne - ogłoszenie

Procedury i standardy realizacji zadań/usług przez ngo w zakresie form niefinansowych i finansowych Dokumenty aplikacyjne - ogłoszenie

CV, list motywacyjny wraz z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji, wykaz przeprowadzonych szkoleń, ew. referencje, listy polecające prosimy wysyłać na adres e-mail: promocja@razemdlaradomki.pl wpisując w tytule nazwę konkretnego obszaru tematycznego. Dokumenty można także przesyłać pocztą na adres: „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11, 26-600 Radom z dopiskiem " Oferta – Szkolenia Aktywne NGOsy - Procedury i standardy realizacji zadań/usług przez ngo w zakresie form niefinansowych i finansowych”. Kontakt telefoniczny 48 38 58 996.

Dokumenty można przesyłać do dnia 26.07.2017r. W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową decyduje data rejestracji w Biurze projektu. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.