NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 7064541


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualnoci

lgd razem dla radomki

17.07.2017 r.

Nowe projekty realizowane przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania Razem dla Radomki

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” oprcz realizacji dziaa zaoonych w Programie Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020, aktywnie siga po rodki zewntrzne, majc szczeglnie na uwadze promocj i rozwj obszaru dziaania stowarzyszenia.

Lokalna Grupa Dziaania przystpia do udziau w konkursach przeprowadzanych w pierwszym kwartale 2017 roku o wybr Wnioskodawcw na realizacj zadania publicznego. W ramach konkursw na zadanie publiczne Kultura, sztuka, ochrona dbr kultury i dziedzictwa narodowego dla Zada 12 i 13 ogaszanych przez Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego stowarzyszenie otrzymao dofinansowanie dla dwch zoonych ofert. Od pocztku miesica lipca rozpoczynamy ich realizacj.

Promowanie idei sieci Dziedzictwa Kulinarnego na obszarze Poudniowego Mazowsza.

Projekt ten zakada propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Jest to oferowanie mieszkacom i turystom wybornej w smaku, wyjtkowej regionalnej ywnoci. Wpisuje si wietnie w dziaania Stowarzyszenia Razem dla Radomki, ktrego jednym z zada jest promocja regionalnej ywnoci opartej na lokalnych zasobach surowcw.

Projekt ten zakada propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Jest to oferowanie mieszkacom i turystom wybornej w smaku, wyjtkowej regionalnej ywnoci. Wpisuje si wietnie w dziaania Stowarzyszenia Razem dla Radomki, ktrego jednym z zada jest promocja regionalnej ywnoci opartej na lokalnych zasobach surowcw.

Efektem tych dziaa bdzie zoenie wnioskw do uczestnictwa w Sieci przez producentw lokalnych produktw kulinarnych.

Projekt skierowany jest do mieszkacw obszaru wiejskiego Poudniowego Mazowsza zamieszkujcych na terenie powiatw radomskiego, przysuskiego i zwoleskiego:

 • lokalnych liderw, rolnikw, mieszkacw obszaru, stowarzysze, K Gospody Wiejskich, grup nieformalnych– chccych wpywa na budow marki obszaru LGD i swoich organizacji, poprzez promowanie dziedzictwa lokalnego zwizanego z produktami lokalnymi i produktem tradycyjnym Doliny Radomki Papryk Przytyck,
 • restauratorw, producentw prowadzcy firmy, gospodarstw rolnych, wacicieli obiektw gastronomicznych – zajmujcych si wytwarzaniem produktw wysokiej jakoci, chccych rozwija swoj dziaalno w ramach budowanej marki produktw lokalnych i tradycyjnych,
 • samorzdw, pracownikw samorzdw, przedstawicieli instytucji partnerskich, ktrzy w ramach projektu podejm wspprac majc na celu wsplne kreowanie produktw lokalnych i tradycyjnych naszego regionu,

W ramach projektu przeprowadzone zostan nastpujce dziaania:

 • konkurs zwizany z produktami tradycyjnymi i lokalnymi
  Konkurs bdzie mia otwarty charakter, przedmiotem konkursu bdzie promocja da/produktw tradycyjnych, i lokalnych, charakteryzujcych si wysok jakoci i skierowany bdzie do wszystkich zainteresowanych podmiotw (osb prywatnych, gospodarstw agroturystycznych, lokali gastronomicznych, przedsibiorcw, stowarzysze, grup nieformalnych (k gospody wiejskich), czy te szk i klas o profilu gastronomicznym z obszaru Poudniowego Mazowsza.
 • seminarium dotyczce sprzeday i marketingu produktw tradycyjnych i lokalnych wytwarzanych na terenie Mazowsza.
  Celem seminarium bdzie szerzenie wiedzy dotyczcej produktw lokalnych i tradycyjnych. Przeprowadzony zostanie wykad nt. Sprzeda bezporednia, marginalna, lokalna i ograniczona. Zaprezentowana zostanie wiedza dotyczc moliwoci jakie daje nam produkcja zdrowej ywnoci oraz jej wpis na List Produktw Tradycyjnych prowadzon przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza.
 • tworzenie systemw informacji na temat czonkw zrzeszonych w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.
  Dopenieniem caoci projektu bdzie innowacyjne dziaanie jakim jest umieszczenie informacji na temat czonkw zrzeszonych w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego na mobilnej aplikacji. Aplikacja ta umoliwia wirtualne podrowanie po terenie obszaru Poudniowego Mazowsza. Wyposaona zostaa w trasy turystyczne, piesze i rowerowe, oraz katalog najciekawszych miejsc. Zamierzeniem naszym jest wzbogacenie teje aplikacji o kolejne miejsca, ktre warte s odwiedzenia, a zwizane s z turystyk kulinarn.

Budowa silnej marki produktw tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego Doliny Radomki.

Dziedzictwo kulinarne i tradycje kulinarne stanowi bardzo istotn cze naszej tosamoci kulturowej, w ktrym niezbdnym aspektem jest pielgnowanie dziedzictwa kulinarnego obszaru w oparciu o produkty tradycyjne, ktre dzi staj si kluczem do rozwoju naszego regionu i mieszkacw. Dlatego w naszym projekcie chcemy podj dziaania majce na celu budow silnej produktw tradycyjnych i rozwoju dziedzictwa kulinarnego Doliny Radomki. Chcemy podj wielotorowe, ale kompleksowe inicjatywy, ktre pozwol nam na kreowanie mocnej marki produktw tradycyjnych z terenu Poudniowego Mazowsza, zbudowa spjn sie i Szlak Kulinarny Poudniowego Mazowsza – Doliny Radomki, wpyn na ich promocj i rozpoznawalno. Naszym celem jest te wykreowanie i urynkowienie wybranych produktw lokalnych i tradycyjnych, dlatego w ramach projektu przeznaczymy rwnie podjcie dziaa szkoleniowych skierowanych do przedsibiorcw i rolnikw, ktrzy bd mogli zdoby wiedz z zakresu nie tylko wytwarzania, realizacji dziaa marketingowych, ale przede wszystkim przedstawimy im zakres moliwoci jakie stwarza dzi produkcja zdrowej ywnoci i jej wpis na List Produktw Tradycyjnych Prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na Sie Dziedzictwa Kulinarnego.

Projekt skierowany jest do mieszkacw – producentw, organizacji zwizanych z promocj dziedzictwa kulinarnego obszaru wiejskiego poudniowego Mazowsza, zamieszkujcych na terenie powiatw radomskiego, przysuskiego, zwoleskiego.

 • producentw ywnoci, restauratorw, wacicieli obiektw gastronomicznych - ktrzy bd promowani a take edukowani w dziaaniach zwizanych z rozwojem proponowanych przez nich usug,
 • rolnikw i mieszkacw obszarw wiejskich, przetwrcw, osb prowadzcych gospodarstwa agroturystyczne, restauratorw, wacicieli punktw gastronomicznych - ktrzy zechc wzi udzia w warsztatach i szkoleniach z zakresu zdobycia umiejtnoci w zakresie produkcji, przetwarzania i rozwijania produktw kulinarnych, spoywczych obszarw wiejskich,
 • w tym w szczeglnoci producentw produktu tradycyjnego „Papryki Przytyckiej”.

W ramach projektu przeprowadzone zostan nastpujce dziaania:

 • Promocja projektu. Wydruk publikacji Przewodnik Kulinarny Produktu Tradycyjnego Papryki Przytyckiej.
  W ramach dziaa zamierzamy realizowa szerok kampani medialn, upowszechniajc realizacj projektu. W ramach zadania wydana zostanie publikacja przewodnik kulinarny Produktu Tradycyjnego Papryki Przytyckiej, ktry zawiera bdzie informacje nt. tego wyjtkowego warzywa, histori uprawy, informacj o produkcie tradycyjnym, a take przepisy na najciekawsze dania i potrawy.
 • Organizacja szkole z zakresu budowy silnej marki produktw tradycyjnych . E-learning.
  Zaoeniem naszych dziaa jest zarwno przeszkolenie osb ktre zechc zdoby wiedz pozwalajc im na rozwijanie dziaalnoci zwizanej z produkcj produktw regionalnych i tradycyjnych, aktywizacja istniejcych ju producentw i wskazywanie im drg rozwoju, budowanie silnego potencjau marketingowego producentw. Bd to szkolenia w ramach szkole stacjonarnych powicone tradycyjnemu przetwrstwu produktw i ich sprzeday oraz organizacji ywienia w oparciu o kuchni regionaln i produkt lokalny. w ramach projektu udostpnione nieodpatnie przez LGD „Razem dla Radomki” bd szkolenia e-learningowe prezentujce nastpujc tematyk:
  • Rola produktw w rozwoju obszarw wiejskich,
  • Produkty tradycyjne i lokalne w systemie ywnoci wysokiej jakoci, Marketing i budowa silnej marki produktw tradycyjnych,
  • Wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego w turystyce wiejskiej i agroturystyce,
  • Papryka Przytycka – produktem tradycyjnym.
 • Wsporganizacja Oglnopolskich Targw Papryki w Przytyku.
  Oglnopolskie Targi Papryki w Przytyku to jedna z najwikszych branowych imprez powiconych brany rolniczej. Impreza stanowi form promocji przednich odmian papryki, na ktre popyt stale wzrasta. Z roku na rok, uczestnicz w nim tysice mieszkacw gminy Przytyk i okolicznych miejscowoci, a take coraz liczniejsze grono goci z poza regionu. W trakcie wydarzenia przygotowane zostan stoiska wystawiennicze przez LGD „Razem dla Radomki” przy wsppracy z organizatorami Targw – Gmin Przytyk. Zostan na niej udostpnione nieodpatnie miejsca gdzie bd mogli by promowani nie tylko producenci papryki, ale wytwrcy produktw tradycyjnych, regionalnych. Dodatkowo w trakcie trwania wydarzenia LGD ogosi rozwizanie konkursu na najlepsze potrawy z papryki, ktry ogoszony zostanie przez ni na stronach internetowych w miesicu lipcu 2017 r. .
 • Udzia w X Midzynarodowych Targach ywnoci Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD.
  W miesicu padzierniku 2017 roku odbd si X Midzynarodowe Targi ywnoci Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD oraz VI Targi Ekologicznego Stylu ycia beECO - najwaniejsze wydarzenie brany eko produktw w Polsce i Europie rodkowo-Wschodniej. Targi stanowi idealne miejsce do promocji naszych produktw, moliwoci nawizania kontaktw handlowych, pozyskania nowych odbiorcw i konsumentw, a przede wszystkim stanowi bd niezbdny element wpywajcy na budow silnej marki naszych produktw. Na stoisko zaprosimy wiodcych producentw papryki, pozostaych produktw tradycyjnych i najlepszych producentw ze Szlaku Kulinarnego Doliny Radomki.
pobierzdo gry
szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.