Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439400


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Mazowsze pachn?ce papryk?


Do?ynki Województwa Mazowieckiego P?ock 27 wrzesie? 2015r.:

07.10.2015 r.

Prezentujemy wystawców na Do?ynkach Województwa Mazowieckiego w P?ocku: Gospodarstwo Rolne Ma?gorzaty i Adama Smagowskich z Wrzeszczowa, Stowarzyszenie "Wrzosowisko", Zespó? folklorystyczny "Wieniawa".

Gospodarstwo Rolne Pa?stwa Smagowskich z Wrzeszczowa

W niedziel?, 27 wrze?nia 2015 r. Stowarzyszenie "Razem dla Radomki", wspólnie z Urz?dem Marsza?kowskim Woj. Mazowieckiego by?o gospodarzem stoiska wystawienniczego Mazowsza, promuj?cego producentów, rolników i produkty tradycyjne z terenu naszych gmin. Stoisko przygotowane pod has?em "Mazowsze pachn?ce papryk?" odwiedzi?y tysi?ce go?ci, którzy mogli spróbowa? potraw przygotowanych z papryki i wielu innych specja?ów, pos?ucha? tradycyjnego folkloru w utworach prezentowanych przez zespó? ?piewaczy "Wieniawa", czy porozmawia? z producentami rolnymi na temat uprawy warzyw. Na ch?tnych czeka?y do spróbowania takie przysmaki jak smalec z papryki, d?em z czerwonej papryki, paszteciki krucho-dro?dzowe z nadzieniem z twarogów i papryki, leczo, papryka marynowana i wiele innych potraw z naszym "g?ównym specja?em - za których przygotowanie odpowiada?y Panie ze Stowarzyszenia "Wrzosowisko", Catering Camelot - El?biety Bie?, którym pomaga?y Panie ze Stowarzyszenia "Razem dla Rozwoju" z Bieni?dzic oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Mieszka?ców Wsi Jedlanka "Perspektywy". Prowadzone by?y warsztaty pozyskiwania miodu przez ?ukasza Murawskeigo z Pasieki Murawscy. Dzi? przedstawiamy Pa?stwu informacj? o Gospodarstwie Rolnym Ma?gorzaty i Adama Smagowskich z Wrzeszczowa, Stowarzyszeniu "Wrzosowisko" oraz o zespole folklorystycznym "Wieniawa".

pobierzdo góry do góry

02.10.2015 r.

Prezentujemy wystawców na Do?ynkach Województwa Mazowieckiego w P?ocku: Cetering Camelot - El?biety Bie? (Cerekiew, Gmina Zakrzew)

 Catering Camelot - El?bieta Bie?

W ubieg?? niedziel? Stowarzyszenie "Razem dla Radomki", wspólnie z Urz?dem Marsza?kowskim Woj. Mazowieckiego by?o gospodarzem stoiska wystawienniczego Mazowsza, promuj?cego producentów, rolników i produkty tradycyjne z terenu naszych gmin. Stoisko przygotowane pod has?em "Mazowsze pachn?ce papryk?" odwiedzi?y tysi?ce go?ci, którzy mogli spróbowa? potraw przygotowanych z papryki i wielu innych specja?ów, pos?ucha? tradycyjnego folkloru w utworach prezentowanych przez zespó? ?piewaczy "Wieniawa", czy porozmawia? z producentami rolnymi na temat uprawy warzyw. Na ch?tnych czeka?y do spróbowania takie przysmaki jak smalec z papryki, d?em z czerwonej papryki, paszteciki krucho-dro?dzowe z nadzieniem z twarogów i papryki, leczo, papryka marynowana i wiele innych potraw z naszym "g?ównym specja?em - za których przygotowanie odpowiada?y Panie ze Stowarzyszenia "Wrzosowisko", którym pomaga?y Panie ze Stowarzyszenia "Razem dla Rozwoju" z Bieni?dzic oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Mieszka?ców Wsi Jedlanka "Perspektywy". Dzi? prezentujemy informacj? o producencie m.in. "D?emu z czerwonej papryki", firmie Catering Camelot - El?biety Bie? z Cerekwi, która na wydarzeniu odpowiada?a za przygotowanie pocz?stunku i przetworów z papryki.

pobierzdo góry do góry

01.10.2015 r.

Prezentujemy wystawców na Do?ynkach Województwa Mazowieckiego w P?ocku: Pasieka Murawscy (Wola Wac?awowska, Gmina Wolanów)

W ubieg?? niedziel? Stowarzyszenie "Razem dla Radomki", wspólnie z Urz?dem Marsza?kowskim Woj. Mazowieckiego by?o gospodarzem stoiska wystawienniczego Mazowsza, promuj?cego producentów, rolników i produkty tradycyjne z terenu naszych gmin. Stoisko przygotowane pod has?em "Mazowsze pachn?ce papryk?" odwiedzi?y tysi?ce go?ci, którzy mogli spróbowa? potraw przygotowanych z papryki i wielu innych specja?ów, pos?ucha? tradycyjnego folkloru w utworach prezentowanych przez zespó? ?piewaczy "Wieniawa", czy porozmawia? z producentami rolnymi na temat uprawy warzyw. Na ch?tnych czeka?y do spróbowania takie przysmaki jak smalec z papryki, d?em z czerwonej papryki, paszteciki krucho-dro?dzowe z nadzieniem z twarogów i papryki, leczo, papryka marynowana i wiele innych potraw z naszym "g?ównym specja?em - za których przygotowanie odpowiada?y Panie ze Stowarzyszenia "Wrzosowisko", Catering Camelot - El?biety Bie?, którym pomaga?y Panie ze Stowarzyszenia "Razem dla Rozwoju" z Bieni?dzic oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Mieszka?ców Wsi Jedlanka "Perspektywy". Dzi? prezentujemy informacj? o Pasiece Murawscy - ?ukasza Murawskiego z Woli Wac?awowskiej (gmina Wolanów), producencie miodów pszczelich odmianowych, który podczas Do?ynek odebra? z r?k Marsza?ka Woj. Mazowieckiego Adama Struzika nagrod? w konkursie dla najlepszych producentów ?ywno?ci - (Polski Producent ?ywno?ci). Dla osób odwiedzaj?cych nasze stoisko przygotowa? ofert? warsztatów i pokazy pozyskiwania miodu.

pobierzdo góry do góry

29.09.2015 r.

Relacja z udzia?u LGD Razem dla Radomki w Do?ynkach Wojewódzkich w P?ocku.

 Do?ynki Wojewódzkie w P?ocku - Gospodarze Stoiska Wystawienniczego w towarzystwie papryczek - S?awomir Bia?kowski(Wójt Gminy Zakrzew), Krzysztof Sobczak (Wójt Gminy Wieniawa), Dariusz Wo?czy?ski (Wójt Gminy Przytyk), Cezary Nowek (Prezes LGD ?Razem dla Radomki

Przepyszne produkty tradycyjne i regionalne wytwarzane przez wytwórców z Po?udniowego Mazowsza ( w tym d?em z papryki, miody odmianowe, soki jab?kowe, a tak?e leczo, sosy, smalec czy inne przysmaki przygotowane z papryki) ?ci?gn??y na stoisko wystawiennicze Mazowsza t?umy uczestników Do?ynek Województwa Mazowieckiego, które zorganizowane zosta?y w P?ocku w niedziel?, 27 wrze?nia 2015 r. To kolejne wydarzenie, na którym nasze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" obok Urz?du Marsza?kowskiego Woj. Mazowieckiego pe?ni?o obowi?zki gospodarza Mazowsza promuj?c dziedzictwo kulinarne i kulturowe naszego regionu.

Stoisko przygotowane zosta?o pod nazw? "Mazowsze pachn?ce papryk?", podkre?laj?c znaczenie produktu tradycyjnego "Papryki Przytyckiej" jednego z najbardziej rozpoznawalnych produktów rolniczych naszego województwa. Warto nadmieni? i? to z naszego regionu - powiatów przysuskiego i radomskiego pochodzi ok. 80 procent krajowej produkcji tego smacznego warzywa. Promowali?my na nim producentów, rolników, a prezentuj?c ekspozycj? 10 najpopularniejszych odmian papryki, jednocze?nie propaguj?c ide? zdrowej ?ywno?ci poprzez przygotowanie pokazu kulinarnego i degustacji potraw z tego wyj?tkowo zdrowego i smacznego warzywa.

pobierzdo góry do góry

25.09.2015 r.

LGD Razem dla Radomki wspó?gospodarz stoiska wystawienniczego Mazowsza zaprasza na Do?ynki Wojewódzkie do P?ocka ju? w niedziel?.

Serdecznie zapraszamy Pa?stwa w najbli?sz? niedziel? na Do?ynki Województwa Mazowieckiego do P?ocka, podczas których Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" wspólnie z Krajow? Sieci? Obszarów Wiejskich pe?ni? b?dzie rol? gospodarza stoiska wystawienniczego Województwa Mazowieckiego - przygotowanego pod nazw? "Mazowsze pachn?ce papryk?". Nasze stoisko podkre?la? b?dzie znaczenie "Papryki Przytyckiej" jednego z najbardziej rozpoznawalnych produktów rolniczych z naszego województwa. Pragniemy na nim promowa? rolników, producentów papryki, wytwórców produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych z Po?udniowego Mazowsza, a tak?e propagowa? ide? zdrowej ?ywno?ci poprzez prezentacj? pokazu kulinarnego i degustacj? potraw tego wyj?tkowo zdrowego i smacznego warzywa.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka