finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Lokalni Liderzy

Ewa Markowska-Bzducha

Ewa Markowska-Bzducha
Wójt Gminy Wolanów

 

Ewa Markowska-Bzducha jest doktorem nauk ekonomicznych – naukowa specjalność finanse publiczne, w szczególności gospodarka i finanse polskich gmin. Od 1995 r. jest nauczycielem akademickim, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. W trakcie pracy naukowo-dydaktycznej wykształciła rzesze ekonomistów, pracujących obecnie we wszystkich sektorach gospodarki, w tym wielu pracowników administracji samorządowej i rządowej. Była promotorem ponad 100 prac magisterskich i licencjackich. Jest autorką ponad 70 publikacji naukowych z zakresu działalności i gospodarki finansowej gmin, powiatów i województw w Polsce oraz samorządu terytorialnego w innych krajach Unii Europejskiej.

Swoją naukową pasję od 20 lat łączy z praktyką, pracując na rzecz Społeczności gminy Wolanów, powiatu radomskiego, a także całej Polski. W latach 1998-2006 była z wyboru Mieszkańców wsi Ślepowron radną Rady Gminy Wolanów. W kadencji 1998-2002 pełniła funkcję przewodniczącej Rady Gminy oraz przewodniczącej Rady Społecznej SPZOZ w Wolanowie. W kadencji 2010-2014 była z wyboru Mieszkańców gminy Wolanów radną powiatu radomskiego, przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów oraz wiceprzewodniczącą Komisji Administracji, Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i ochrony Ludności. Od 29 lutego 2016 r. przez 2,5 roku pracowała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na stanowisku dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej. Nadzorowała i koordynowała realizację zadań Ministra dotyczących zabezpieczenia społecznego rolników, aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców wsi, oświaty rolniczej, a także współpracy ze związkami zawodowymi, organizacjami społeczno-zawodowymi rolników oraz samorządem rolniczym. W dniu 4 listopada 2018 r. z woli Mieszkańców gminy Wolanów została wybrana na Wójta gminy Wolanów.

Prywatnie od ponad 28 lat zamężna, matka dwojga dorosłych dzieci. Od dzieciństwa mieszka w Ślepowronie. Jak mówi – kocha ludzi i myśli pozytywnie.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content