NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 7599194


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Maj 20181 maja 2004 r. na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. Polska wstpia do Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Polski rozpocz si w Atenach 8 kwietnia 1994 r. z chwil zoenia przez Polsk wniosku o czonkostwo w Unii Europejskiej i potwierdzenia go przez wszystkie pastwa czonkowskie.

pobierzdo gry

Od czternastu lat, 2 maja obchodzimy Dzie Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, polskie wito pastwowe. Obchodzone jest midzy witami 1 – maja – witem Pracy i 3 maja – witem Konstytucji 3 maja.

pobierzdo gry

Gmina Przytyk zaprasza do udziau w V edycji wielowymiarowej imprezy plenerowej, organizowanej na pamitk zawarcia w Przytyku zwizku maeskiego pomidzy Janem Kochanowskim z Dorot Podlodowsk.

pobierzdo gry

Dzi mija 227 lat odkd Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyj przez aklamacj ustaw rzdow, ktra przesza do historii jako Konstytucja 3 Maja. Bya ona drug na wiecie i pierwsz w Europie ustaw regulujc organizacj wadz pastwowych, prawa i obowizki obywateli.

pobierzdo gry

Serdecznie zapraszamy Pastwa do lektury kolejnego numeru Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, na amach ktrego dzielimy si z Pastwem inicjatywami i dziaaniami podejmowanymi przez nas w okresie ostatniego miesica.

pobierzdo gry

Nowa filozofia w ochronie danych osobowych, czyli jak wdroy RODO w organizacji, by wzmocni zaufanie, unikn nadmiernych kosztw i nie narazi si na kary? Zachcamy do lektury poradnika Fundacji Panoptykon.

pobierzdo gry

Krajowa Sie Obszarw Wiejskich zaprasza do udziau w konkursie na najaktywniejsze soectwo woj. mazowieckiego. Dla zwycizcw przewidziano nagrody w wysokoci 15 000,00 z. Konkurs ma na celu nagrodzenie aktywnoci spoecznej w wojewdztwie mazowieckim, a take dalszej motywacji do dziaania na rzecz lokalnych spoecznoci.

pobierzdo gry

Drodzy Internauci, serdecznie chcielibymy podzikowa Wam za ponad 10 milionw wywietle stron internetowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Lokaln Grup Dziaania „Razem dla Radomki” do ktrych zaliczaj si: www.razemdlaradomki.pl, www.wdolinieradomki.pl, www.innowacyjnaradomka.pl, paprykaprzycyka.eu.

pobierzdo gry

W zwizku z wejcie w ycie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. „Prawo przedsibiorcw (Dz. U. poz. 646) wprowadzajcej m.in. udogodnienia dla przyszych przedsibiorcw bdcych osobami fizycznymi, dotyczce moliwoci skorzystania przez ww. osoby z tzw. „ulgi na start”,

pobierzdo gry

W ramach wybranych przez „Razem dla Radomki” inicjatyw dla projektu grantowego, rozpoczy si warsztaty artystyczne w gminie Jedlisk. Za nami pierwsze warsztaty z origami moduowego, ktre odbyy si w Nowych Zawadach w ramach inicjatywy pn. „Rozwj potencjau mieszkacw gm. Jedlisk poprzez Kultur i Sztuk.

pobierzdo gry

LOT Aircraft Maintenance Services (LOTAMS), Dyrekcja i uczniowie Zespou Szk Samochodowych w Radomiu, Dyrektor Aeroklubu Radomskiego oraz Dowdca 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu serdecznie zapraszaj wszystkich mionikw lotnictwa na Piknik Lotniczy.

pobierzdo gry

Rocznica odzyskania przez Polsk niepodlegoci jest okazj do refleksji nad przeszoci narodow, sprzyja poznawaniu historii rodzinnego miasta i regionu, skania do wspomnie nad wartociami tworzcymi pami zbiorowoci lokalnej, utrwala wol wolnoci.

pobierzdo gry

Album jest prb zaprezentowania Przysuchy i jej mieszkacw w aspekcie przemian spoecznych, kulturalnych i gospodarczych. Pokazuje wkad poszczeglnych rodowisk w rozwj miasteczka.

pobierzdo gry

Zapraszamy do lektury publikacji LGD "Razem dla Radomki", prezentujcej sylwetki aktywnych organizacji pozarzdowych z terenu gmin tworzcych nasze LGD - Jedliska, Przysuchy, Przytyka, Wieniawy, Wolanowa i Zakrzewa.

pobierzdo gry

Co mia na myli Witold Gombrowicz, gdy pisa, e Radom nie jest poematem? Czy nasza pami idealizuje pierwsz po zaborach Niepodleg Rzeczpospolit? Czy rzeczywicie wiat i Polska zmieniaj si tak bardzo, jak nam si wydaje?

pobierzdo gry

W biecym numerze zaprosimy Pastwa do Doliny Radomki - malowniczego i bogatego kulinarnie obszaru dziaania LGD „Razem dla Radomki” - by zaprezentowa Czonkw Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.

pobierzdo gry

Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego zaprasza do udziau w etapie regionalnym XVIII edycji Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionw”.

pobierzdo gry

59. Dni Kolbergowskie odbd si w dniu 3 czerwca 2018 r. w Przysusze. W zwizku z powyszym zapraszamy kapele i zespoy piewacze do udziau w jednym z najwikszych wydarze zwizanych z promocj i kultywowaniem tradycji muzyki ludowej w Polsce.

pobierzdo gry

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha – Tadeusz Tomasik, serdecznie zaprasza 2 czerwca 2018 roku, na uroczyste obchody Dni Przysuchy, podczas ktrej zaprezentowany bdzie bogaty program artystyczny.

pobierzdo gry

Ruszy konkurs Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. Wsplnie o Funduszach Europejskich. Zapraszamy organizacj pozarzdowe, partnerw spoeczno-gospodarczych i wadze miejskie do skadania ofert na najlepsze inicjatywy informujce o moliwociach korzystania ze rodkw unijnych.

pobierzdo gry

Zapraszamy na konferencj 10 lat we wdraaniu Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich przez Lokaln Grup Dziaania „Razem dla Radomki”, ktra odbdzie si w dniu 18 czerwca 2018 roku w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie o godzinie 11.30.

pobierzdo gry

Serdecznie zapraszamy 29 maja na godzin 9.00 do Sali Ochotniczej Stray Poarnej w Jedlisku na spektakl „Czerwony Kapturek” odbywajcy si w ramach zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Spoeczno Kulturalne Rak, wspfinansowanego w ramach projektu grantowego LGD „Razem dla Radomki” .

pobierzdo gry

W dniach 22 maja do 24 maja 2018 roku przedstawiciele stowarzyszenia „Razem dla Radomki” przebywali na Leaderfest w Roznovie pod Radhostem w Republice Czeskiej. Impreza ta to m.in. Midzynarodowe Spotkania LGD dla celw utworzenia sieci LAGs, nawizywania kontaktw i przygotowania projektw wsppracy midzyregionalnej i midzynarodowej.

pobierzdo gry

Wjt Gminy Zakrzew serdecznie zaprasza 10 czerwca 2018 r. do Taczowa na uroczyste obchody 100 lecia Niepodlegoci Polski. W ramach organizowanego wydarzenia wystpi zesp ZAKOPOWER oraz Reprezentacyjny Zesp Artystycznego Wojska Polskiego.

pobierzdo gry

30 maja 1505 podczas obrad Sejmu w Radomiu uchwalono konstytucj Nihil Novi. Jej wprowadzenie uwaa si czsto za pocztek demokracji szlacheckiej w Polsce.

pobierzdo gry
sie
szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.