NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 7601470


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Luty 2013 r.01.02.2013 r.

Konkurs: Wzmacnianie kompetencji JST, dialog spoeczny i wsppraca ze spoeczestwem obywatelskim

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - operator programu „Rozwj miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorzdu terytorialnego, dialog spoeczny oraz wspprac z przedstawicielami spoeczestwa obywatelskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - ogosio nabr wnioskw na projekty realizowane przez partnerstwa jednostek samorzdu terytorialnego przy udziale przedstawicieli spoeczestwa obywatelskiego lub organizacji przedsibiorcw.

Konkurs ma na celu wzmocnienie wsppracy midzy jednostkami samorzdu terytorialnego, przedstawicielami spoeczestwa obywatelskiego lub organizacjami przedsibiorcw, w celu podejmowania wsplnych decyzji dotyczcych danego obszaru funkcjonalnego i rozwizywania istotnych dla danego terenu problemw. Z uwagi na to, e problemy spoeczne i ekonomiczne co do zasady przekraczaj granice jednej jednostki samorzdu terytorialnego, dla ich rozwizywania celowa jest wsppraca jednostek samorzdu terytorialnego, organizacji pozarzdowych lub obywateli z danego obszaru funkcjonalnego.

Udzia w konkursie mog wzi jednostki samorzdu terytorialnego dziaajce w partnerstwie: co najmniej dwie wsppracujce jednostki samorzdu terytorialnego, z ktrych co najmniej jedna musi by miastem bd gmin miejsko-wiejsk, stowarzyszenie jednostek samorzdu terytorialnego, w ktrym co najmniej jeden czonek jest miastem/gmin miejsko-wiejsk (albo miastem i gmin), zwizek komunalny, w ktrym co najmniej jeden czonek jest miastem/ gmin miejsko-wiejsk (albo miastem i gmin).

Projekty dotyczy maj: opracowania zintegrowanych strategii rozwoju dla caego miejskiego obszaru funkcjonalnego w wymiarze oglnym lub sektorowym; opracowanie planw operacyjnych stanowicych narzdzia do realizacji okrelonych w dokumentach strategicznych dziaa na terenie obszaru funkcjonalnego miasta lub na terenie kilku jednostek samorzdu terytorialnego; przygotowania innych dokumentw, o ile ich konieczno wynika z wczeniejszych analiz i strategii.

Minimalna kwota wsparcia projektu wynosi 350 000 euro. Maksymalna kwota wsparcia projektu wynosi 550 000 euro. Wnioskodawca zobowizany jest do wspfinansowania projektu ze rodkw wasnych w kwocie odpowiadajcej co najmniej 15 proc. kosztw kwalifikowalnych projektu.

pobierzdo gry do gry

04.02.2013 r.

Ferie Zimowe w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie!

Ferie Wolanw

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zaprasza wszystkie dzieci i modzie z terenu gminy Wolanw za szereg zaj – ktre prowadzone s w trakcie ferii zimowych.

Kady znajdzie dla siebie co interesujcego. Przeprowadzone zostan zajcia taneczne, z rkodziea artystycznego, plastyczne. Nie zabraknie rwnie wsplnej zabawy przy karaoke, wyjazdu na krgle, obchodw tustego czwartku czy ogniska na zakoczenie ferii zimowych, ktre odbd si w Mniszku w najbliszy pitek.

Serdecznie zapraszamy. Szczegowe informacje udzielane s w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie.

pobierzdo gry do gry

05.02.2013 r.

Windows 8 i Office 2013 dostpne dla organizacji pozarzdowych

technologie.org.pl

Organizacje spoeczne w Polsce nierzadko borykaj si z problemem dostpnoci nowoczesnego sprztu i oprogramowania. Dziki inicjatywie Technologie.org.pl, maj one szans na korzystanie z nowoczesnych narzdzi ponoszc jedynie opat administracyjn. W ramach programu prowadzonego przez Fundacj TechSoup udostpnione zostay Windows 8 oraz Office 2013.

Ponad 2000 – tyle organizacji spoecznych w Polsce zyskao wsparcie i szans na dostp do najnowszych technologii od Microsoft od 1998 roku. Firma kontynuujc dziaania, wraz z partnerem – Fundacj TechSoup, udostpnia system Windows 8 i Office 2013 z nowymi funkcjami i moliwociami programw Word, Excel, PowerPoint, OneNote i innych.

Microsoft w ramach programu wsparcia technologicznego organizacji pozarzdowych przekazuje swoje produkty bezpatnie. Jedynym kosztem dla organizacji non-profit jest opata administracyjna w wysokoci ok. 5% wartoci oprogramowania, pokrywajca koszty administracyjne poniesione przez operatora programu.

Program Technologie.org.pl, w ramach ktrego dostpny jest najnowszy system operacyjny Windows 8 i pakiet Office 2013, jest odpowiedzi na zapotrzebowanie organizacji sektora pozarzdowego na nowoczesne produkty informatyczne i jednoczenie bierze pod uwag ich niekomercyjny charakter i ograniczone moliwoci finansowe. Nadrzdnym celem inicjatywy jest wspieranie organizacji sektora pozarzdowego tak, aby mogy coraz efektywniej pracowa na rzecz dobra publicznego. Organizacje pozarzdowe mog pozyska najnowsze produkty Microsoft korzystajc z platformy www.technologie.org.pl. Aby przystpi do programu wystarczy si zarejestrowa – rejestracja skada si z trzech krokw i zajmuje kilka minut.

pobierzdo gry do gry

06.02.2013 r.

Seniorzy znowu w akcji! To ju szsta edycja konkursu.

Seniorzy w Akcji

Towarzystwo Inicjatyw Twrczych „” i Polsko-Amerykaska Fundacja Wolnoci ogaszaj oglnopolski konkurs dotacyjny „Seniorzy w akcji” skierowany do osb 60 + i do par midzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35 lat), ktre chc zrealizowa projekt spoeczny w oparciu o osobiste pasje. Listy intencyjne mona zoy do 8 marca 2013 roku.

Konkurs popularyzuje tym samym wizerunek aktywnego seniora, ktry wykorzystuje swj wolny czas, wiedz i dowiadczenie w ciekawych dziaaniach na rzecz otoczenia oraz pomaga w rozwizywaniu lokalnych problemw.

O dotacje na projekty w wysokoci od 5 do 12 tys. z mog ubiega si osoby po 60 roku ycia (samodzielnie lub wsplnie z mod osob w wieku 18-35 lat), poprzez organizacj pozarzdow lub instytucj penic rol podmiotu aplikujcego o dotacj (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury). Do tej pory w ramach dziaania zrealizowanych zostao 167 projektw w caej Polsce.

pobierzdo gry do gry

07.02.2013 r.

Lutowy Biuletyn Stowarzyszenia Razem dla Radomki

Biuletyn LGD „Razem dla Radomki

Prezentujemy drugi w 2013 roku numer Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. Znajdziecie w nim artykuy powicone inicjatywom i wydarzeniom, ktre odbyway si na terenie naszych gmin w miesicu styczniu!

W biecym wydaniu przedstawiamy informacje o Szynce Zdziechowskiej, ktra 24 stycznia 2013 r. uzyskaa wpis na List Produktw Tradycyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po powiadcza jej wyjtkow jako, smak i niezmienn od ponad 80 lat receptur produkcji. Opowiemy rwnie o projektach, wydarzeniach i inicjatywach realizowanych przez organizacje, szkoy samorzdy – a w szczeglnoci o X edycji Turnieju Regionalnego w Przytyku; projekcie promujcym kultur ludow pt. „Ocali od zapomnienia” z gminy Wolanw, Dniu Babci i Dziadka w Bierwcach. Przedstawimy rwnie najlepszych sportowcw nagrodzonych na Gali Mistrzw Sportu Powiatu Radomskiego.

Zapraszamy rwnie serdecznie na Kusaki – czyli jedyne w Polsce widowisko cicia mierci, ktre odbdzie si w dniach 10-12 lutego w Jedlisku. Oczywicie to nie wszystkie artykuy, dlatego gorco zachcamy Pastwa do lektury.

Biuletyn mog Pastwo przeczyta klikajc w ponisz ikon Pobierz. yczymy miej lektury.

pobierzdo gry do gry

08.02.2013 r.

Gruzja. Midzynarodowe szkolenie dotyczce wolontariatu

Szkolenie w Gruzji

Dom Spotka im. Angelusa Silesiusa poszukuje uczestnikw na midzynarodowe szkolenie z zakresu wolontariatu, ktre odbdzie si od 19 do 27 marca 2013 w Kutaisi, Gruzja. Celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji pracownikw i liderw modzieowych, multiplikatorw i wolontariuszy w kwestii wpywu wolontariatu za granic na wielokulturowe spoecznoci lokalne zarwno te przyjmujce, jak i wysyajce.

Szkolenia skierowane s do wszystkich chtnych uczestnikw, zainteresowanych udziaem w midzynarodowym szkoleniu dot. wolontariatu. Odbdzie si one w dniach 19-27.03.2013 r. w Kutaisi w pobliu wityni Bagarti, klasztoru Gelati, parku Gabashvili. W ramach dziaania 100% kosztw zakwaterowania, jedzenia oraz 70% kosztw podry pokrywa organizator. Koszt uczestnika to 30% kosztw podry i 20 euro opaty uczestnictwa.

pobierzdo gry do gry

08.02.2013 r.

Zaproszenie na seminarium Produkt tradycyjny i lokalny elementem rozwoju obszarw wiejskich LGD Razem dla Radomki

Seminarium Zakrzew

Wjt Gminy Zakrzew – Sawomir Biakowski, Elbieta i Wojciech Pysiak oraz Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” serdecznie zapraszaj na seminarium zatytuowane „Produkt tradycyjny i lokalny elementem rozwoju obszarw wiejskich LGD „Razem dla Radomki”. Podczas seminarium wrczony zostanie dyplom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadajcy z dniem 24 stycznia 2013 r. Szynce Zdziechowskiej, produkowanej w Gospodarstwie Pastwa Pysiak tytu Produktu Tradycyjnego.

  • Program:
  • 10:00-10:10 Otwarcie seminarium - Cezary Adam Nowek – Prezes Zarzdu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”
  • 10:10-10:40 Gmina Zakrzew – jako przykad samorzdu efektywnie korzystajcego ze rodkw unijnych – Sawomir Biakowski – Wjt Gminy Zakrzew
  • 10:40-11:10 Rola Lokalnych Grup Dziaania w aktywizacji i rozwoju obszarw wiejskich - Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”
  • 11:10-11:50 Szynka Zdziechowska – Produktem tradycyjnym – Wojciech Pysiak
  • 11:10-12:25 Produkt tradycyjny i Sie Dziedzictw Kulinarnego Mazowsza – ich wpyw na ksztatowanie i budow silnej marki produktu – przedstawiciel Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego
  • 12:25-13:00 Prezentacje Produktw Lokalnych: Chleb Gryczany i Chleb Wiejski z urawin – Piekarnia Wacyn, Naturalnie Mtny Sok – Gospodarstwo MB – Monika Bankiewicz, Pierogi z Bajki – Zajazd Bajka w Wolanowie.

Seminarium odbdzie si w dniu 14 lutego 2013 r. o godzinie 10.00 w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie. Dla wszystkich przybyych goci zostanie przygotowana degustacja wyrobw wdliniarskich, w tym Szynki Zdziechowskie i Salcesonu Wizytowego, wyrobw z Piekarni Wacyn; naturalnie mtnego soku „Smaku z Doliny Radomki” oraz „Pierogw z Bajki” Prosimy o potwierdzenie przybycia. Szczegowe informacje nt. seminarium mog Pastwo uzyska pod nr tel. 48 38 58 996 lub w Biurze LGD mieszczcym si w Radomiu przy ul. Wernera 9/11.

pobierzdo gry do gry

11.02.2013 r.

Zapraszamy na Jedliskie Zapusty!

Kusaki – cicie mierci w Jedlisku

cicie mierci – czyli tradycyjne Kusaki to wyjtkowy obrzd w Polsce, odbywajcy si rokrocznie w Jedlisku, miejscowoci pooonej 10 km na pnoc od Radomia. Jest to jedyne tego rodzaju widowisko obchodzone w Polsce i jedno z nielicznych na wiecie, sigajce swoim rodowodem odlegych nam czasw. Wedle jednych Kusaki przybyy do Jedliska wraz z arianami, ktrzy przywdrowali tutaj z Krakowa w XVI wieku. Inne rda wskazuj, e jest to o wiele starszy obrzd, ktrego pocztki sigaj czasw pogaskich. A moe najblisza prawdy jest historia, ktra informuje nas ze widowisko to jest spucizn przysugujcemu miastu - prawa do publicznych egzekucji, zwanych prawem miecza?

Zgodnie z legenda spisan w XIX wieku przez miejscowego proboszcza Jana Kloczkowskiego, dawno, dawno temu w ostatni wtorek karnawau miejscow ludno poruszya wiadomo przyniesiona przez kocielnego. Twierdzi, e jakoby mier si upia i zgubia kos na okolicznych kach. Bya wic niegrona i nie moga nikogo zabi. Mieszkacy Jedliska ruszyli wic na ki i pojmali j. Doprowadzili przed sd, ktry wyda wyrok – bdzie cita. Po pogrzebie odbya si zabawa.

Tegoroczne obchody cicia mierci wzorem poprzednich lat potrwaj a 3 dni i zapowiadaj si niezwykle interesujco. W kus niedziel odby si Bal Zapustowy Kobiet . Jest to impreza ktra rozpocza huczne witowanie trzech ostatnich dni karnawau. Na dzi zaplanowano niezwyky koncert w wykonaniu artystw ktrych nie trzeba przedstawia publicznoci. W Sali Ochotniczej Stray Poarnej o godzinie 17.00 wystpi Alicja Majewska i Wodzimierz Korcz. Wstp na to wydarzenie kosztuje 15 i 20 z.

Tradycyjnie najwicej atrakcji przygotowano na kusy wtorek, podczas we wtorek odbd si gwne uroczystoci plenerowego widowiska cicia mierci. Od samego rana na ulicach Jedliska bdziemy mogli podziwia wystpy barwnych postaci, diabw, policjantw, rybakw krakowiakw czy cyganw. W widowisku bior udzia aktorzy – mieszkacy Jedliska. Gwne postacie to: Kat, Wjt i mier. Wystpuj te ydzi i Policjanci, para modych, diabeki i tzw. cudaki. Ciekawostk jest i wszystkie postaci, w tym rwnie kobiece, grane s wycznie przez mczyzn. Obrzd ma bogat opraw, duo tu teatralnoci. Gwne postacie s odpowiednio ubrane i ucharakteryzowane, a wypowiadane kwestie i zwroty maj tradycyjna niezmienn od dziesitkw lat formu. Kusy wtorek rozpoczniemy o godzinie 13.00 uroczystym przejciem wadzy na Rynku w Jedlisku, po ktrym zaprezentuj si liczne zespoy artystyczne w tym „Czerwona Jarzbina” z Jedlanki, „Czerwone Korale” z Ludwikowa, mieszkacy Domu Pomocy Spoecznej z Jedlanki. Bdziemy mogli te podziwia Zesp Foklorystyczny Pieni i Taca „Kujawy Bachorne” z obrzdem zapustowym „Obchodzenie z koz”, „Podkozioek”, oraz zesp „Kalina” z Jednoroca z przedstawienie pt. „Zapusty”. O godzinie 15.30 odbdzie si rozpoczcie gwnego widowiska plenerowego „cicia mierci”.

pobierzdo gry do gry

13.02.2013 r.

Konkurs MPiPS: Realizacja zada w Programie wietlica – Dzieci – Praca

Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej

Minister Pracy i Polityki Spoecznej ogasza konkurs na dofinansowanie w roku 2013 zada przyjtych w tym Programie „wietlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011-2015. Oferty naley skada w siedzibie Regionalnych Orodkw Polityki Spoecznej Urzdw Marszakowskich poszczeglnych wojewdztw w terminie do 29 marca 2013.

W roku ubiegym na te zadania rozdysponowane zostay rodki finansowe w tej samej wysokoci. Udzielono 20 dotacji podmiotom uprawnionym w formie dofinansowania po 40 tys. zotych. W biecym roku rwnie przyznanych bdzie max 20 dotacji po 40 tys. zotych kada na dofinansowanie najlepszych ofert, wybranych spord zgoszonych przez podmioty uprawnione do tej edycji konkursu.

Dotacja Ministra Pracy i Polityki Spoecznej przyznana w konkursie nie moe przekroczy 80% kwoty cakowitej przeznaczonej na zrealizowanie oferty konkursowej w programie. Z dotacji mog by pokryte wydatkw kwalifikowane, przeznaczone na doposaenie placwki wsparcia dziennego (wietlicy, klubu modzieowego); zorganizowanie wyjazdw edukacyjno-wypoczynkowych; organizowanie imprez edukacyjno-kulturalnych i sportowych dla dzieci i rodzicw; zorganizowanie posiku podczas zaj w placwce.

pobierzdo gry do gry

14.02.2013 r.

Zgo si do konkursu Dziaaj Lokalnie VIII !!

Dziaaj Lokalnie

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce poszukuje nowych kandydatw na Orodki Dziaaj Lokalnie. Na zgoszenia czeka do 12 marca 2013. Konkurs skierowane s do organizacji pozarzdowych w miejscowociach liczcych do 50 ty. mieszkacw.

Celem „Dziaaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych spoecznoci wok rnych celw o charakterze dobra wsplnego. Realizacji Programu suy organizowaniu konkursw grantowych, w ramach ktrych wspierane s projekty inicjujce wspprac mieszkacw z maych miejscowoci. W lokalnych konkursach prowadzonych od 2004 roku, ODL przyznay ponad 5340 dotacji o cznej wartoci ponad 23 mln z.

Orodki Dziaaj Lokalnie, dziki staej obecnoci w spoecznoci zapewniaj waciwe rozpoznanie rzeczywistych problemw i efektywne rozdysponowanie rodkw finansowych. Ponadto, na bieco pomagaj grantobiorcom, ktrzy wczeniej nie brali udziau w konkursach grantowych. Dziki nim rodki finansowe trafiaj do najmniejszych organizacji i grup inicjatywnych.

Polsko-Amerykaska Fundacja Wolnoci i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, chcc rozwija system lokalnych konkursw grantowych, planuj na przeomie marca i kwietnia 2013 br. w drodze konkursu wyoni kolejnych 7-10 organizacji (kandydatw na ODL), ktre w kwietniu 2013 przejd cykl szkole powiconych prowadzeniu lokalnych programw grantowych w ramach „Dziaaj Lokalnie”. Poczwszy od czerwca nowe ODL bd realizoway lokalne konkursy grantowe wsplnie z obecnymi czonkami Sieci ODL. Kady ODL otrzyma dofinansowanie na realizacj dwch konkursw grantowych: w 2013 i w 2014 roku.

pobierzdo gry do gry

17.02.2013 r.

Zapraszamy na Wstpy – Jarmark Koski w Skaryszewie. 18-19 luty 2013 r.

Wstpy - Skaryszew

Wstpy – Skaryszewski Jarmark Koski, to impreza handlowo-folklorystyczna o kilkusetletniej tradycji powstaa w konsekwencji z przeobraenia przywileju targowego nadanego Skaryszewowi przez krla Wadysawa IV w 1633 roku. Odbdzie si ju w przyszym tygodniu – 18 i 19 lutego 2013 r. Zjedaj si na ni hodowcy koni, rolnicy i eksporterzy z caego kraju, a take z zagranicy. Podczas jarmarku eksponowane s midzy innymi akcesoria rymarskie, sprzt rolniczy, wyroby rzemielnicze, rzemioso, sztuka ludowa a przede wszystkim konie pocigowe. Wstpy odbywaj si tylko raz do roku i maj ruchom dat „wstpny” czyli pierwszy poniedziaek Wielkiego Postu.

W tym roku po raz kolejny z gwnej, pocztkowej ulicy Mickiewicza prowadzcej na jarmark utworzona zostanie ALEJA TWRCW LUDOWYCH. Jarmarkowi towarzyszy szereg imprez kulturalnych ukazujcych dziedzictwo narodowe i tradycje regionu. Bdziemy mogli obejrze parad zaprzgw koskich, prezentacj koni stadniny „Hubertus” ze Skaryszewa, pokazy jazdy konnej, skoki przez przeszkody, prezentacj konia zimnokrwistego. Nie zabraknie rwnie wystpw na Estradzie Folkloru, na ktrej zaprezentuj si zespoy ludowe, piewacy i gawdziarze ludowi.

Z tradycji pozostaa nie tylko data imprezy, czy jej miejsce, (usytuowanie jarmarku na ulicach miasteczka, estrada take w centrum jarmarku), ale rwnie szereg obyczajw cile zwizanych z koniem ich zakupem oraz ocen midzy innymi "przebijanie ceny i litkup." Zazwyczaj na Wstpach na sprzeda wystawianych jest okoo 1.000 - 1.500 koni, a na jarmarku pojawia si do 10.000 osb. Jest to najwikszy w Polsce, a by moe w Europie jarmark koni pocigowych, roboczych.

pobierzdo gry do gry

19.02.2013 r.

Ruszy konkurs grantowy Programu RITA

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do udziau w wiosennej edycji konkursu grantowego Programu "Przemiany w Regionie" - RITA. Trwa nabr wnioskw oraz spotkania informacyjne.

Do 15 marca 2013 mona skada wnioski w konkursie grantowym Programu "Przemiany w Regionie" - RITA. Granty przyznawane s stowarzyszeniom, fundacjom oraz organizacjom powoanym na postawie umw pastwo - koci, na projekty realizowane we wsppracy z partnerami z Europy Wschodniej, Kaukazu Poudniowego oraz Azji rodkowej.

Program „Przemiany w Regionie” - RITA jest przedsiwziciem Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci (PAFW), realizowanym przez Fundacj Edukacja dla Demokracji (FED). Poprzez konkursy grantowe Program wspiera projekty suce dzieleniu si ze spoeczestwami krajw Europy Wschodniej, Kaukazu Poudniowego oraz Azji rodkowej polskimi prodemokratycznymi dowiadczeniami we wprowadzaniu zmian systemowych, gospodarki wolnorynkowej, nowoczesnego pastwa prawa i spoeczestwa obywatelskiego. Wysoko dofinansowania jednego projektu to 40000,00 z. Minimalny wkad wasny: 20% caej wartoci projektu (w postaci np. wkadu finansowego, rzeczowego lub osobowego).

Celem konkursu jest wyonienie i dofinansowanie najlepszych projektw realizowanych wsplnie przez partnerw z Polski oraz z co najmniej jednego z krajw objtych Programem. Projekty powinny przyczynia si do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objtych Programem i poprzez dzielenie si polskim dowiadczeniem transformacji dotyczy nastpujcych sfer: problemy spoeczne, socjalne; edukacja i wychowanie; rozwj przedsibiorczoci; dziedzictwo kulturowe; rozwj i wsparcie trzeciego sektora; rozwj i wsparcie samorzdu lokalnego; rozwj niezalenych i nowoczesnych mediw.

pobierzdo gry do gry

21.02.2013 r.

Poradnik on-line dla organizacji pozarzdowych.

 Poradnik on-line dla organizacji pozarzdowych

Zachcamy Pastwa do lektury publikacji opracowanej na podstawie przygotowanych materiaw szkoleniowych dla projektu „E-learning – skutecznym narzdziem rozwoju III sektora na wsiach”, ktre nasze stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” realizowao w okresie padziernik-grudzie 2012 r.

Publikacja stanowi kompendium wiedzy, informacji zawartych w realizowanych szkoleniach. Jest to podrcznik stanowicy poczenie wiedzy merytorycznej i praktycznej tutorw prowadzcych szkolenia oraz dobrych praktyk przygotowanych we wsppracy z uczestnikami projektu.

Dziki projektowi poznaj Pastwo najwaniejsze informacje dotyczce funkcjonowania organizacji pozarzdowych, w szczeglnoci w zakresie: prawno-technicznych aspektw funkcjonowania org.; PR i promocja NGO – kampania spoeczna; sponsoring i fundraising; finanse w NGO; zasady i przepisy dotyczce organizacji wolontariatu, zarzdzanie, monitoring i ewaluacja projektw;

Publikacj mog Pastwo obejrze on-line klikajc w ponisz ikon Wicej i Pobierz. Zachcamy do lektury!

pobierzdo gry do gry

22.02.2013 r.

Alternatywne wito Kobiet we Wsoli

Alternatywne wito Kobiet we Wsoli

Muzeum Witolda Gombrowicza zaprasza na koncert zespou Maryna C., koncert-spektakl prezentujcy teksty wielkiej rosyjskiej poetki Mariny Cwietajewej w niezwykych, bluesowych i rockowych aranacjach. To bdzie takie alternatywne wito kobiet we Wsoli. Zapraszamy w najblisz niedziel, 24 lutego, godz. 17.00. Wstp wolny!

Projekt teatralno-muzyczny Maryna C. tworzy grupa modych artystw, nazywajcych siebie „alternatyw poetyck”. Wiersze Cwietajewej piewa aktorka i wokalistka Paula Kinaszewska, wsppracujca z Teatrem Narodowym w Warszawie, Teatrem na Woli, Laboratorium Dramatu i Teatrem Studio. Autorami muzyki s bracia Bartek i Hipolit Woniakowie. Ich kompozycje s awangardowe, bliskie rockowi alternatywnemu, folkowi i bluesowi.

Twrcy Projektu Maryna C. tak mwi o tym, co zaprezentuj w Muzeum Gombrowicza: „Interpretujemy teksty rosyjskiej poetki Mariny Cwietajewej, tworzcej w pierwszej poowie XX w., ryzykantki, ktra miaa odwag bezkompromisowo y, kocha i tworzy. Mwia o uczuciach w bolenie prosty sposb. Jej poezja musiaa doczeka si ery gitary elektrycznej i handsonica aby objawi swoj rockow si i potencja.”

Niedzielny koncert-spektakl jest propozycj dla tych wszystkich (nie tylko pa), ktrzy maj do piewania poezji, szczeglnie tej tworzonej przez kobiety, w ckliwej konwencji „poezji piewanej”. Dojazd z Radomia do Wsoli busem (opata za przejazd w obie strony 6 z). Zbirka na przystanku przy ul. Chrobrego (przy centrum Vis a Vis) o godzinie 16.15.

pobierzdo gry do gry

22.02.2013 r.

Zapraszamy w sobot do Przysuchy!

Tak byo w Przysusze

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze oraz Fundacja Muzyka Odnaleziona zapraszaj w najblisz sobot na godzin 16.30 na spotkanie z okazji 199 rocznicy urodzin Oskara Kolberga (1814-1890).

W programie wieczoru zaplanowano spotkanie z Andrzejem Biekowskim, wybitnym malarzem, etnografem, profesorem Akademii Sztuk Piknych w Warszawie, a przede wszystkim poszukiwaczem zaginionej muzyki, twrc wielu publikacji zwizanych z autentyczn muzyk prezentowan przez wiejskich muzykantw. Podczas spotkania bdziemy mogli obejrze rwnie filmy o muzyce kajockiej przygotowane przez Biekowskiego m.in. „Ostatni wiejscy muzykanci, „Muzykanci Gace z Radomskiego”. Spotkaniu towarzyszy bd wystpy tradycyjnej muzyki ludowej z okolic Przysuchy a take wystawa zatytuowana Tak Byo – na ktr skadaj si archiwalne fotografie mieszkacw gminy Rusinw.

Serdecznie zapraszamy!

pobierzdo gry do gry

25.02.2013 r.

Caa Polska Czyta Dzieciom w Jedlance.

Caa Polska Czyta Dzieciom w Jedlance

Dyrekcja Publicznej Szkoy Podstawowej w Jedlance oraz Stowarzyszenie „Perspektywy”, zapraszaj w ramach akcji Caa Polska Czyta Dzieciom na spotkanie z Pawem „Bib” Binkiewiczem” – uczestnikiem programu X-Factor. Goc spotkania oprcz czytania bajek, zaprezentuje swj talent muzyczny – wykonujc koncert gitarowy.

PSP w Jedlance, w ramach w/w akcji do tej pory gocia takie gwiazdy jak Justyna Steczkowska, Iwona Wgrowska, Patrycja Kosiarkiewicz i Aida.

Serdecznie Zapraszamy!

pobierzdo gry do gry

26.02.2013 r.

Pracownia talentw

Pracownia talentw

7 marca upywa termin skadania aplikacji w konkursie grantowym „Pracownia Talentw Fundacji Tesco”. Pula rodkw w konkursie wynosi 250 tys. zotych i skierowana jest na realizacje pozaszkolnych zaj dla modych ludzi, organizowanych przez placwki opiekuczo-wychowawcze, kluby i domy kultury, kluby sportowe oraz organizacje dziaajce w oparciu o zaoenia streetworkingu czy metod harcersk.

Granty, ktre mona pozyska w konkursie – od 3 tys. z (projekt krtkoterminowy) do 7 tys. z (projekt dugoterminowy) – maj si przyczyni do wsparcia talentw modych ludzi. Fotografia, gra na gitarze, koszykwka czy taniec to tylko kilka z szerokiej gamy pozaszkolnych aktywnoci. Na finansowanie mog liczy projekty bdce odpowiedzi na indywidualne potrzeby dzieci i modziey. „Pracownia talentw” stawia na edukacj na miar potrzeb indywidualnych dzieciakw, ich spoecznoci lokalnych i wyzwa, przed jakimi przyjdzie im stan w przyszoci.

Termin zoenia aplikacji upywa 7 marca. Komisja konkursowa oceni wszystkie nadesane aplikacje i przyzna rodki na realizacj tym, ktre otrzymaj najwiksz liczb punktw. Laureatw konkursu poznamy pocztku kwietnia 2013.

pobierzdo gry do gry

26.02.2013 r.

Strona internetowa Stowarzyszenia z Bierwiec

Strona interentowa Stowarzyszenia z Bierwiec

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic. Witryna zostaa utworzona w ramach projektu „E-learning skutecznym narzdziem rozwoju III sektora na wsiach” realizowanego przez Stowarzyszenie Razem dla Radomki, w ktrym 4 organizacje otrzymay nowoczesne strony internetowe.

Dziki stronie dowiemy si podstawowych informacji o dziaaniach Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic, poznamy realizowane inicjatywy i projekty, a take moemy zapozna si z miejscowoci Bierwce.

Serdecznie zachcamy do odwiedzin!

pobierzdo gry do gry

27.02.2013 r.

Zgo si do Szkoy Liderw!

Liderzy PAFW

Do 13 marca Szkoa Liderw czeka na zgoszenia od lokalnych liderw. Jeeli dziaasz na rzecz swojej spoecznoci, a chcesz to robi jeszcze skuteczniej – zgo si! Masz szans uczestniczy w nieodpatnym, dwunastomiesicznym programie rozwojowym.

Maria co roku sprowadza do Platerowa artystw z caego wiata. W wiejskiej szkole stworzya galeri sztuki nowoczesnej. Dziki dziaaniom Piotra 420 osb guchych znalazo prac. Agata kieruje programem, dziki ktremu w poudniowej Polsce dziaa ju 451 liderw modzieowych. Dla takich ludzi powsta Program Liderzy Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci.

Do dzi zorganizowano osiem edycji i przeszkolono 420 absolwentw. Wszyscy oni uczestniczyli w wyjtkowym, nieodpatnym, dwunastomiesicznym, programie rozwojowym. Pracowali z tutorem, brali udzia w szkoleniach prowadzonych przez dowiadczonych trenerw, spotykali si z wybitnymi liderami, odwiedzali miejsca, gdzie inni odnieli sukces. Dla wielu z nich Program sta si pocztkiem nowej drogi: wystartowali w wyborach i zostali wjtami, burmistrzami, rozwinli swoj organizacj, ktra obecnie dziaa z wielkim powodzeniem, zrealizowali wymarzony projekt.

pobierzdo gry do gry

28.02.2013 r.

Zapraszamy na wirtualn wdrwk po obszarze gmin tworzcych Stowarzyszenie Razem dla Radomki!

Informator turystyczno-krajoznawczy – W Dolinie Radomki

Przedstawiamy Pastwu publikacj opracowan przez Lokaln Grup Dziaania Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, ktra opowiada o historii, kulturze, pokazuje najciekawsze atrakcje turystyczne obszaru LGD, obejmujcego swoim zasigiem obszar szeciu gmin powiatw wojewdztwa mazowieckiego: przysuskiego i radomskiego. Nasze Mae Ojczyzny – gminy Jedlisk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanw i Zakrzew – pooone s w obrbie Rwniny Radomskiej, przez ktre przepywa urokliwa rzeka Radomka.

Postacie Oskara Kolberga, Witolda Gombrowicza, widowiska cicia mierci, Rycerzy Bogurodzicy, Produkt Tradycyjny „Papryka Przytycka”, Dni Kolbergowskie, Puszcza Rozwadowska i Domaniowie Morze – to elementy, ktre identyfikuj i wyrniaj nasz Lokaln Grup Dziaania w skali wojewdztwa i Polski.

Mona u nas aktywnie wypocz, posmakowa produktw lokalnych i tradycyjnych, wsucha si w rytmy kapel ludowych, pozna ciekawych ludzi, pasjonatw, ktrzy sukces w swojej dziedzinie dziaalnoci.

Zachcamy do lektury, proponujemy podr po naszej malowniczej ziemi. Publikacj mog Pastwo obejrze na naszej stronie internetowej http://razemdlaradomki.pl/informator/

Informator turystyczno-krajoznawczy – W Dolinie Radomki
pobierzdo gry do gry

sie
szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.