NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 7494071


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Luty 201201.02.2012 r.

Twarze i gby w Muzeum Witolda Gombrowicza. Spotkanie z aktorem Krzysztofem Globiszem.

Globisz u Gombrowicza

Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli zaprasza w najblisz niedziel 5 lutego na spotkanie z aktorem Krzysztofem Globiszem. Opowie on o swoich rolach w inscenizacjach tekstw Gombrowicza, o aktorstwie jako zawodzie i o aktorstwie jako o elemencie codziennych relacji midzyludzkich. Rozmow poprowadzi dziennikarz Radia RMF Classic – Dariusz Staczuk.

Krzysztof Globisz- urodzi si w 1957 roku w Siemianowicach lskich. Jest absolwentem krakowskiej Akademii Teatralnej, w ktrej obecnie pracuje jako nauczyciel akademicki. Od 1981 roku wystpuje na deskach teatru Starego w Krakowie, gdzie zagra midzy innymi w „lubie” Witolda Gombrowicza w reyserii Jarockiego, czy w przedstawieniu „Tango Gombrowicza” Mikoaja Grabowskiego wcielajc si w rol pisarza. W filmie debiutowa w 1982 roku u Andrzeja Wajdy w „Dantonie” z Grardem Depardieu. Pi lat pniej zagra w „Krtkim filmie o zabijaniu” Krzysztofa Kielowskiego. Znany jest rwnie z takich filmw jak: „Cry Szczcia” Marty Mszros, „Operacji Samum” Wadysawa Pasikowskiego, „Pana Tadeusza” i „Katy” Andrzeja Wajdy, czy „Pornografii” Jana Jakuba Kolskiego.

Muzeum na cykl „Twarze i Gby” zaprasza bdzie nie tylko ludzi zwizanych z wiatem teatru, ale rwnie postacie publiczne, ktre albo s znawcami „teatru dnia codziennego” albo te wiadomie lub nie – stali si jego aktorami. Muzeum bdzie prbowa konfrontowa ich dowiadczenie z dowiadczeniem zapisanym w tekstach Gombrowicza, prowadzi rozmowy o yciu spoecznym, zawodowym, osobistym, zajmujc si szczeglnie relacjami midzy Ja i Ty, tak wanymi dla twrczoci autora „Ferdydurke”

Pocztek spotkania zaplanowano na godzinie 17.00. Wstp wolny.

pobierzdo gry do gry

02.02.2012 r.

V edycja konkursu o Laur Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentw ywnoci na najlepszy produkt 2011 r. Termin nadsyania zgosze upywa 29 lutego 2012 r.

laur marszaka woj mazowieckiego

Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego, majc na uwadze potrzeb promowania produktw ywnociowych wytwarzanych przez mazowieckich producentw ywnoci organizuje V edycj Konkursu o Laur Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentw ywnoci za najlepszy produkt roku 2011.

Celem konkursu jest wyonienie i nagrodzenie producentw wyrniajcych si wysok jakoci produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a take oryginalnoci w podejciu do tematu ywnoci i przetwrstwa oraz promocji mazowieckiej ywnoci.

Konkurs zaplanowany zosta z myl o jak najszerszym gronie producentw ywnoci z terenu Wojewdztwa Mazowieckiego. Szeroka formua konkursu pozwala na skierowanie zaproszenia do udziau nie tylko do firm komercyjnych, ale take do podmiotw i organizacji zajmujcych si wytwarzaniem ywnoci na mniejsz skal, takich jak: koa gospody wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, ktre mog udokumentowa swoj dziaalno posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zawiadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzajcymi prezentacj produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych. Zgoszony produkt powinien by powtarzalny, by mona go byo promowa przy rnych okazjach.

pobierzdo gry do gry

03.02.2012 r.

Relacja z noworocznego koncertu w Kociele w Wolanowie.

W ostatni niedziel - 29 stycznia 2012 r. w w Kociele p.w. w. Doroty w Wolanowie odby si koncert organowy i chralny na ktrym wystpi Rober Grudzie – znany muzyk organowy i kompozytor, solista Filharmonii Lubelskiej, ktremu podczas wystpu towarzyszya sopranistka – Katarzyna Bochyska-Wojdy. Drugim wykonawc niedzielnego koncertu by Chr Nauczycielski Canto z Przysuchy, ktry w swoim blisko dwudziestoletnim dorobku artystycznym, posiada ponad 250 utworw patriotycznych, religijnych, operowych, ludowych i biesiadnych.

Organizatorem wydarzenia by Wjt Gminy Wolanw – Krzysztof Murawski, Dyrektor Zespou Szk Oglnoksztaccych w Wolanowie – Stanisaw Pramowski oraz Gminne Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie.

Zachcamy do zapoznania si z relacj z uroczystoci ktr przygotowa Stanisaw Pramowski – Dyrektora ZSO w Wolanowie.

 Koncert Noworoczny w Wolanowie  Koncert Noworoczny w Wolanowie  Koncert Noworoczny w Wolanowie
pobierzdo gry do gry

06.02.2012 r.

Wiejskie Kluby Taca W Karnawale

Wiejskie Kluby Taca

Wiejskie Kluby Taca – to cykl imprez, zabaw tanecznych dawnej mody z udziaem najznakomitszych kapel wiejskich z terenu poudniowego Mazowsza. Jest to pierwsza edycja przedsiwzicia, ktra na celu ma przypomnienie mieszkacom maych i duych miast o kulturze wiejskiej, prezentowanej przez wiejskich muzykantw.

Zagraj na nich czoowi mazowieccy muzykanci, jak i ich uczniowie przyjedajcy do swoich mistrzw nawet z odlegych kracw Polski. To jedna z ostatnich okazji, aby zataczy do muzyki, jak grano na wsiach wiele lat temu. Wydarzenia te skierowane s zarwno dla osb ktre pamitaj czasy zabaw na „dechach” jak rwnie dla osb dla ktrych tradycja muzyki wiejskiej jest rzecz nieznan.

Pierwsze imprezy z cyklu odbyy si 21 i 22 stycznia w Nieznamierowicach oraz w Przystaowicach Maych. Najblisza potacwka odbdzie si 18 lutego 2012 r. w Wygnanowie k/Przytyka w wietlicy wiejskiej. Zagraj: Piotr Gaca(Skrzypce), Mirosaw Pajk (harmonia trzyrzdowa), Tadeusz Lipiec (harmonia) oraz Jan Fokt (harmonia trzyrzdowa). Dzie pniej organizatorzy zapraszaj do Gaek Rusinowskich gdzie wystpi Kapela Jana Kmity i Andrzeja Malika. We wtorek 21 lutego odbd si Kusoki, czyli Ostatnia Zabawa Karnawau w Przystaowicach Maych. Wstp na kade wydarzenia kosztuje 10 z.

Na wszystkich Zabawach prowadzony jest bar, w ktrym mona naby rozmaite frykasy przygotowane przez miejscowe gospodynie. Wpywy ze sprzeday biletw oraz zyski dziaajcego podczas zabaw baru przeznaczone zostan na opacenie muzykantw oraz powoanie niezalenego od wszelkich dotacji funduszu Wiejskich Klubw Taca.

pobierzdo gry do gry

07.02.2012 r.

IV edycja konkursu: Polska wie – dziedzictwo i przyszo

Polska Wie – Dzeidzictwo i Przyszo

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we wsppracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogasza IV edycj konkursu „Polska wie – dziedzictwo i przyszo”. Patronat honorowy nad konkursem obj Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki zwizanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu kapitua oceni prace w dwch kategoriach: 1) Prace naukowe, popularno-naukowe i inne nienalece do tych dwch kategorii, ale prezentujce szczeglnie inspirujce i innowacyjne spojrzenie na problematyk rozwoju wsi; 2) Prace prezentujce dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujce inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdj stanowice element dokumentacji, pamitniki) oraz prace ilustrujce przykad sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane s prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujce oryginalno w zakresie podjtej problematyki lub metodologii bada, napisane w sposb atrakcyjny dla potencjalnych czytelnikw. Spord zgoszonych prac Kapitua Konkursowa wybierze dwa wyrniajce si opracowania. Zwycizca w kadej z kategorii otrzyma nagrod pienin w wysokoci 5 tysicy zotych. Nagrodzone prace bd mogy by wydane w postaci ksikowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar. Termin nadsyania zgosze mija 31 lipca 2012 r.

pobierzdo gry do gry

08.02.2012 r.

III Gala Mistrzw Sportu Powiatu Radomskiego.

Powiat Radomski

Starostwo Powiatowe w Radomiu wraz z samorzdami gmin po raz trzeci organizuje konkurs na Najlepszego Sportowca Powiatu Radomskiego w roku 2011, ktrego fina odbdzie si w najbliszy pitek – 10 lutego 2012 r. o godzinie 17.00 w Zespole Szk Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, ul. 25 czerwca 70.

Celem dorocznej uroczystoci jest ogoszenie wynikw i wrczenie nagrd najlepszym sportowcom powiatu radomskiego. Do konkursu zostali nominowani sportowcy w dwch kategoriach wiekowych: rocznik 1996 i modsi, oraz 1995 i starsi. Wyrnieni zostan take wychowawcy, trenerzy, sportowcy z powiatu radomskiego, ktrzy odnosz sukcesy w klubach poza miejscem zamieszkania, jak rwnie wybitnie zasuone osoby dla radomskiego sportu. Imprezie towarzyszy bd wystpy artystyczne. Serdecznie Zapraszamy.

pobierzdo gry do gry

09.02.2012 r.

Jako, ktra si opaca – pienidze dla rolnikw produkujcych ywno wysokiej jakoci

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pomaga rolnikom, ktrzy wytwarzaj swoje produkty w oparciu o systemy jakoci ywnoci. Wsparcie takie finansowane jest w ramach dziaania "Uczestnictwo rolnikw w systemach jakoci ywnoci", ktre naley do PROW 2007-2013.

ywno, oznaczona specjalnym logotypem informujcym, o tym, e produkt zosta wytworzony w oparciu o jeden z systemw jakoci, ciszy si wrd konsumentw w Polsce i w caej Europie, du popularnoci. Kiebasa lisiecka, jaowcowa czy myliwska, kabanosy, oscypek, bryndza podhalaska, winia nadwislaska czy wielkopolski ser smaony, to tylko niektre produkty wytwarzane zgodnie z systemami jakoci ywnoci. Produkowanie ywnoci w taki sposb wymaga od rolnikw ponoszenia dodatkowych kosztw. Jednym z nich jest uzyskanie stosownego certyfikatu, a taki dokument mona otrzyma jedynie wtedy, gdy kontrola przeprowadzona u rolnika potwierdzi, e wytwarza on ywno zgodnie z zasadami obowizujcymi w danym systemie jakoci. Koszty takiej kontroli mona sfinansowa wanie z dziaania "Uczestnictwo rolnikw w systemach jakoci ywnoci". Z ARiMR mona otrzyma rwnie w ramach tego dziaania pienidze na refundacj skadek czonkowskich wpacanych na rzecz grupy producentw rolnych, o ile rolnik do takiej grupy naley, a take zwrot kosztw poniesionych np. na zakup specjalistycznych publikacji.

Droga do uzyskania takiego wsparcia rozpoczyna si od zoenia do ARiMR "Wniosku o przyznanie pomocy". Dotychczas z takiej pomocy skorzystao ponad 16 tysicy rolnikw, a na kolejnych zainteresowanych takim wsparciem czeka jeszcze ponad 21 milionw zotych.

pobierzdo gry do gry

10.02.2012 r.

Konkurs: wietlica- Dzieci – Praca

Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej

Minister Pracy i Polityki Spoecznej ogasza konkurs na dofinansowanie w roku 2012 zada w Programie „wietlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie. Oferty mona skada w poszczeglnych wojewdztwach do 30 marca 2012 r.

Na ten cel w 2011 roku zabezpieczone zostay rodki finansowe w wysokoci 800 tys. zotych, przy jednostkowych dotacjach w wysokoci 40 tys. zotych kada. W 2011 roku na dofinansowanie tych zada programowych, rozdysponowane zostay rodki finansowe w tej samej wysokoci. Udzielono 20 dotacji podmiotom uprawnionym w formie dofinansowania po 40 tys. zotych.

Dotacja Ministra Pracy i Polityki Spoecznej przyznana w konkursie nie moe przekroczy 80% kwoty cakowitej przeznaczonej na zrealizowanie oferty konkursowej w programie. Z dotacji mog by pokryte wydatkw kwalifikowane, przeznaczone na doposaenie placwki wsparcia dziennego (wietlicy, klubu modzieowego); zorganizowanie wyjazdw edukacyjno-wypoczynkowych; organizowanie imprez edukacyjno-kulturalnych i sportowych dla dzieci i rodzicw; zorganizowanie posiku podczas zaj w placwce.

pobierzdo gry do gry

10.02.2012 r.

Festiwal Produktw Regionalnych w Zwoleniu. 11 luty 2012 r.

Festiwal Produktw Regionalnych

Lokalna Grupa Dziaania Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwj" w Zwoleniu juz po raz pity organizuje Festiwal Produktw Regionalnych. Tegoroczna uroczysto upynie pod znakiem karnawau, zapustw, kusakw. Wezm w niej udzia koa gospody wiejskich oraz zespoy folklorystyczne, reprezentujce gminy objte Lokaln Strategi Rozwoju tj. Ciepielw, Gzd, Ia, Jastrzbia, Jedlnia-Letnisko, Kazanw, Pionki, Przyk, Tczw oraz Zwole.

Uczestnicy Festiwalu bd mieli moliwo zaprezentowania si przed publicznoci w krtkim programie artystycznym, a take udziau w dwch konkursach: "Stoisko mie dla oczu" oraz "Kusaki z LGD". Goci czeka dobra zabawa, wsplne piewy, tace a take degustacja tradycyjnych staropolskich da i przystawek.

Celem przedsiwzicia jest animacja rodowisk wiejskich, tworzenie pomostu kulturowego midzy tradycj, a wspczesn kultur, oraz kultywowanie, prezentacja i dokumentacja autentycznych ludowych tradycji, zwyczajw i wierze. Impreza odbdzie si 11 lutego br. w Zespole Szk Rolniczo - Technicznych w Zwoleniu i bdzie miaa charakter otwarty. Zapraszamy

pobierzdo gry do gry

13.02.2012 r.

Konkurs: Edukacja dla przedsibiorczoci.

Komisja Europejska ogosia nabr wnioskw o dofinansowanie projektw edukacyjnych dotyczcych przedsibiorczoci. Aplikowa mog szkoy, uczelnie i instytucje zajmujce si ksztaceniem w zakresie przedsibiorczoci. Termin skadania wnioskw mija 16 kwietnia 2012 r.

Celem konkursu jest promowanie inicjatyw o wysokiej wartoci dodanej i podkrelenie, e umiejtnoci zwizane z prowadzeniem wasnego biznesu nale do kluczowych kompetencji. Swoje pomysy zgasza mog szkoy podstawowe, rednie i wysze oraz publiczne i niepubliczne placwki i instytucje zajmujce si ksztaceniem zwizanym z przedsibiorczoci.

Zgaszane projekty powinny dotyczy jednego z obszarw priorytetowych: tworzenie europejskiej platformy internetowej dla nauczycieli i edukatorw; tworzenie midzynarodowych systemw wsparcia dla nauczycieli ze szk podstawowych i rednich, gwarantujcego rozwj umiejtnoci i metod wczania przez pedagogw treci zwizanych z przedsibiorczoci do programu innych przedmiotw; oraz rozwijanie, organizowanie i przeprowadzenie midzynarodowych warsztatw edukacyjnych i szkoleniowych dla nauczycieli w szkoach wyszych.

pobierzdo gry do gry

14.02.2012 r.

Zapraszamy na wyjtkowe widowisko cicia mierci do Jedliska. 19 - 21 luty 2012 r.

Kusaki 2012

cicie mierci – czyli tradycyjne Kusaki to jedyny tego rodzaju obrzd w Polsce, odbywajcy si rokrocznie w Jedlisku, miejscowoci pooonej 10 km na pnoc od Radomia. Jest to jedyne tego rodzaju widowisko obchodzone w Polsce i jedno z nielicznych na wiecie, sigajce swoim rodowodem odlegych nam czasw. Wedle jednych Kusaki przybyy do Jedliska wraz z arianami, ktrzy przywdrowali tutaj z Krakowa w XVI wieku. Inne rda wskazuj, e jest to o wiele starszy obrzd, ktrego pocztki sigaj czasw pogaskich. A moe najblisza prawdy jest historia, ktra informuje nas ze widowisko to jest spucizn przysugujcemu miastu - prawa do publicznych egzekucji, zwanych prawem miecza?

Zgodnie z legenda spisan w XIX wieku przez miejscowego proboszcza Jana Kloczkowskiego, dawno, dawno temu w ostatni wtorek karnawau miejscow ludno poruszya wiadomo przyniesiona przez kocielnego. Twierdzi, e jakoby mier si upia i zgubia kos na okolicznych kach. Bya wic niegrona i nie moga nikogo zabi. Mieszkacy Jedliska ruszyli wic na ki i pojmali j. Doprowadzili przed sd, ktry wyda wyrok – bdzie cita. Po pogrzebie odbya si zabawa.

Tegoroczne obchody cicia mierci wzorem poprzedniego roku potrwaj a 3 dni i zapowiadaj si niezwykle interesujco. W kus niedziel odbdzie si Bal Karnawaowy w Sali Ochotniczej Stray Poarnej w Jedlisku. W programie zaplanowano tradycyjn zabaw z zespoem muzycznym, konkursy z nagrodami m.in. na najciekawszy strj karnawaowy, zimne przekski, kaw, herbat, oraz wystp Marleny Gumiskiej. W poniedziaek o godzinie 16.00 odbdzie si spotkanie zwizane z promocj ksiki – monografii Jedliska autorstwa dr Sebastiana Pitkowskiego.

Tradycyjnie najwicej atrakcji przygotowano na kusy wtorek, podczas ktrego odbd si gwne uroczystoci plenerowego widowiska cicia mierci. Od samego rana na ulicach Jedliska bdziemy mogli podziwia wystpy barwnych postaci, diabw, policjantw, rybakw krakowiakw czy cyganw. W widowisku bior udzia aktorzy – mieszkacy Jedliska. Gwne postacie to: Kat, Wjt i mier. Wystpuj te ydzi i Policjanci, para modych, diabeki i tzw. cudaki. Ciekawostk jest i wszystkie postaci, w tym rwnie kobiece, grane s wycznie przez mczyzn. Obrzd ma bogat opraw, duo tu teatralnoci. Gwne postacie s odpowiednio ubrane i ucharakteryzowane, a wypowiadane kwestie i zwroty maj tradycyjna niezmienn od dziesitkw lat formu. Kusy wtorek rozpoczniemy o godzinie 13.00 uroczystym przejciem wadzy na Rynku w Jedlisku, po ktrym zaprezentuj si liczne zespoy artystyczne w tym Kapela Krzysztofa Rokiciskiego, Kapela Sami Swoi, zesp seniorw z Jedlanki, a take wystp Anny ebrowskiej w przebojach Anny Jantar. Bdziemy mogli te podziwia Obrzd Wodzenia Niedwiedzia w wykonaniu Ludowego Zespou Satyrycznego „Krampskie Bery” z Krpnej k/Opola. Kwadrans przed godzin 16.00 odbdzie si rozpoczcie gwnego widowiska plenerowego „cicia mierci”.

Serdecznie Zapraszamy!

pobierzdo gry do gry

15.02.2012 r.

Sportowcy z LGD Razem dla Radomki nagrodzeni na Gali Mistrzw Sportu Powiatu Radomskiego.

Gala Mistrzw Sportu Powiatu Radomskiego fot. Powiat Radom

W ubiegy pitek w Sali Koncertowej Zespou Szk Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu odbya si III Gala Mistrzw Sportu. Organizatorem gali byo Starostwo Powiatowe w Radomiu przy udziale wjtw i burmistrzw gmin powiatu radomskiego. Do konkursu zostali nominowani sportowcy w dwch kategoriach wiekowych: rocznik 1996 i modsi, oraz 1995 i starsi. Wyrniono i nagrodzono dwudziestu szeciu zawodnikw i trzynastu trenerw. Wrd zwycizcw byli take i sportowcy z terenu gmin nalecych do LGD „Razem dla Radomki”.

Na uroczysto przybyli sportowcy, trenerzy, dziaacze, a take samorzdowcy oraz parlamentarzyci z subregionu radomskiego. Wrd zaproszonych goci na gali obecny by mistrz olimpijski z Montrealu, siatkarz Edward Skorek oraz Robert Prygiel, wychowanek Czarnych Radom, olimpijczyk z Atlanty.

Najbardziej aktywni dziaacze sportowi zostali odznaczeni medalem „Zasuony dla Powiatu Radomskiego”. Tym razem to honorowe wyrnienie otrzymaa Zofia Bielecka, animatorka sportu i turystyki z Wolanowa oraz Pawe Wlazo – grajcy trener z Klubu Sportowego ORLIK Przytyk. O duym sukcesie mog mwi nasi zawodnicy. Wrd docenionych i wyrnionych w kategorii wiekowej rocznik 1996 i modsi znaleli si: reprezentantka Polski w pice nonej kobiet do lat 17 - Anna Rdzia z Jedliska, ktra zaja 3 miejsce w konkursie, Pawe Miros z Zakrzewa (pika nona), Grzegorz Tokarski z Wolanowa (lekkoatletyka), Kamila Drabik z Przytyka (lekkoatletyka). W kategorii wiekowej 1995 roku i starsi wyrnienia otrzymali Karol Wojcieszek z Wolanowa, Anna Paciorek z Przytyka oraz Beata Malinowska z Jedliska.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyrnionym i yczymy dalszych sukcesw.

pobierzdo gry do gry

16.02.2012 r.

Od 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji bdzie przyjmowa wnioski o przyznanie dopat bezporednich, wsparcia ONW i patnoci rolno rodowiskowych za 2012 r.

ARiMR

Jak co roku, od momentu wejcia Polski do Unii Europejskiej, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 15 marca do 15 maja br. mona bdzie skada wnioski o przyznanie pomocy w ramach systemw wsparcia bezporedniego za 2012 r., pomocy finansowej z tytuu wspierania gospodarowania na obszarach grskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (patno ONW) oraz o przyznanie patnoci z "Programu rolnorodowiskowego" w ramach PROW 2007-2013. Dopaty bezporednie Unia Europejska wprowadzia w ramach Wsplnej Polityki Rolnej (w tym roku mija jej 50 lecie), aby rekompensowa rolnikom obnik cen minimalnych i interwencyjnych na produkty rolne, na unijnym rynku.

O wszystkie te patnoci mona si ubiega skadajc wsplny wniosek. Wszyscy, ktrzy zo wnioski o wsparcie od 15 marca do 15 maja br. mog liczy na otrzymanie nalenych dopat w penej wysokoci, natomiast osoby, ktre dostarcz swoje wnioski po 15 maja, ale nie pniej ni do 11 czerwca otrzymaj takie patnoci pomniejszone o 1% za kady roboczy dzie opnienia.Dopaty bezporednie Unia Europejska wprowadzia w ramach Wsplnej Polityki Rolnej (w tym roku mija jej 50 lecie), aby rekompensowa rolnikom obnik cen minimalnych i interwencyjnych na produkty rolne, na unijnym rynku.

pobierzdo gry do gry

16.02.2012 r.

High Definition w Muzeum Witolda Gombrowicza. 19 luty 2012 r.

Powiat Radomski

Ju w najblisz niedziel w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli usyszymy brzmienia naprawd wysokiej jakoci. Na scenie w paacu wystpi zesp High Definition.

Krakowski zesp moe pochwali si ju licznymi sukcesami oraz nagrodami, a rok 2011 po prostu nalea do nich! Zesp zdoby Gran Prix na Jazz Hoeilaart w Belgii, oraz Grand Prix na Krokus Jazz Festival w Jeleniej Grze. Ponadto Piotr „Pianohooligan” Orzechowski jako pierwszy Polak w historii wygra Montreux Solo Piano Jazz Competition w Szwajcarii, Alan Wykpisz otrzyma nagrod dla najlepszego kontrabasisty na belgijskim festiwalu, a radomianin - perkusista Patryk Dobosz otrzyma I Nagrod na Rock Pro Jazz Festiwal. Portal Jazzarium.pl okrzykn ich mianem „Debiut roku 2011”.

Koncert odbdzie si 19 lutego o godzinie 17.00. Wstp jak na wszystkie wydarzenia w Muzeum jest bezpatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

pobierzdo gry do gry

17.02.2012 r.

Wiejskie Kluby Taca ju jutro w Wygnanowie. Zapraszamy!

Wiejskie Kluby Taca

Zbliaj si ostatnie zabawy karnawaowe w ramach Wiejskich Klubw Taca, cyklu imprez, zabaw tanecznych dawnej mody z udziaem najznakomitszych kapel wiejskich z terenu poudniowego Mazowsza. W najblisz sobot wszystkich chtnych zapraszamy do Wygnanowa k/Przytyka, a w kolejnych dniach do Gaek Rusinowskich i Przystaowic Maych.

Na potacwkach zagraj czoowi mazowieccy muzykanci, jak i ich uczniowie przyjedajcy do swoich mistrzw nawet z odlegych kracw Polski. To jedna z ostatnich okazji, aby zataczy do muzyki, jak grano na wsiach wiele lat temu. Wydarzenia te skierowane s zarwno dla osb ktre pamitaj czasy zabaw na „dechach” jak rwnie dla osb dla ktrych tradycja muzyki wiejskiej jest rzecz nieznan. Jest to pierwsza edycja przedsiwzicia, ktra na celu ma przypomnienie mieszkacom maych i duych miast o kulturze wiejskiej, prezentowanej przez wiejskich muzykantw.

Pierwsze imprezy z cyklu odbyy si 21 i 22 stycznia w Nieznamierowicach oraz w Przystaowicach Maych. Najblisza potacwka odbdzie si 18 lutego 2012 r. w Wygnanowie k/Przytyka w wietlicy wiejskiej. Zagraj: Piotr Gaca(Skrzypce), Mirosaw Pajk (harmonia trzyrzdowa), Tadeusz Lipiec (harmonia) oraz Jan Fokt (harmonia trzyrzdowa). Dzie pniej organizatorzy zapraszaj do Gaek Rusinowskich gdzie wystpi Kapela Jana Kmity i Andrzeja Malika. We wtorek 21 lutego odbd si Kusoki, czyli Ostatnia Zabawa Karnawau w Przystaowicach Maych. Wstp na kade wydarzenia kosztuje 10 z.

Na wszystkich Zabawach prowadzony jest bar, w ktrym mona naby rozmaite frykasy przygotowane przez miejscowe gospodynie. Wpywy ze sprzeday biletw oraz zyski dziaajcego podczas zabaw baru przeznaczone zostan na opacenie muzykantw oraz powoanie niezalenego od wszelkich dotacji funduszu Wiejskich Klubw Taca.

pobierzdo gry do gry

20.02.2012 r.

Zapraszamy jutro do Jedliska na plenerowe widowisko cicia mierci!

Kusaki 2012

cicie mierci – czyli tradycyjne Kusaki to jedyny tego rodzaju obrzd w Polsce, odbywajcy si rokrocznie w Jedlisku, miejscowoci pooonej 10 km na pnoc od Radomia. Jest to jedyne tego rodzaju widowisko obchodzone w Polsce i jedno z nielicznych na wiecie, sigajce swoim rodowodem odlegych nam czasw.

Zgodnie z legenda spisan w XIX wieku przez miejscowego proboszcza Jana Kloczkowskiego, dawno, dawno temu w ostatni wtorek karnawau miejscow ludno poruszya wiadomo przyniesiona przez kocielnego. Twierdzi, e jakoby mier si upia i zgubia kos na okolicznych kach. Bya wic niegrona i nie moga nikogo zabi. Mieszkacy Jedliska ruszyli wic na ki i pojmali j. Doprowadzili przed sd, ktry wyda wyrok – bdzie cita. Po pogrzebie odbya si zabawa.

Tegoroczne obchody cicia mierci wzorem poprzedniego roku potrwaj a 3 dni i zapowiadaj si niezwykle interesujco. W kus niedziel odby si Bal Karnawaowy w Sali Ochotniczej Stray Poarnej w Jedlisku. Dzisiaj o godzinie o godzinie 16.00 odbdzie si spotkanie zwizane z promocj ksiki – monografii Jedliska autorstwa dr Sebastiana Pitkowskiego.

Tradycyjnie najwicej atrakcji przygotowano na dzie jutrzejszy czyli kusy wtorek, podczas ktrego odbd si gwne uroczystoci plenerowego widowiska cicia mierci. Od samego rana na ulicach Jedliska bdziemy mogli podziwia wystpy barwnych postaci, diabw, policjantw, rybakw krakowiakw czy cyganw. W widowisku bior udzia aktorzy – mieszkacy Jedliska. Gwne postacie to: Kat, Wjt i mier. Wystpuj te ydzi i Policjanci, para modych, diabeki i tzw. cudaki. Ciekawostk jest i wszystkie postaci, w tym rwnie kobiece, grane s wycznie przez mczyzn. Obrzd ma bogat opraw, duo tu teatralnoci. Gwne postacie s odpowiednio ubrane i ucharakteryzowane, a wypowiadane kwestie i zwroty maj tradycyjna niezmienn od dziesitkw lat formu. Kusy wtorek rozpoczniemy o godzinie 13.00 uroczystym przejciem wadzy na Rynku w Jedlisku, po ktrym zaprezentuj si liczne zespoy artystyczne w tym Kapela Krzysztofa Rokiciskiego, Kapela Sami Swoi, zesp seniorw z Jedlanki, a take wystp Anny ebrowskiej w przebojach Anny Jantar. Bdziemy mogli te podziwia Obrzd Wodzenia Niedwiedzia w wykonaniu Ludowego Zespou Satyrycznego „Krampskie Bery” z Krpnej k/Opola. Kwadrans przed godzin 16.00 odbdzie si rozpoczcie gwnego widowiska plenerowego „cicia mierci”.

Serdecznie Zapraszamy!

pobierzdo gry do gry

21.02.2012 r.

Zapraszamy na Regionalny Konkurs Przedsibiorczoci. 23 luty – Hala Sportowa Politechniki Radomskiej.

loga

Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego zaprasza do udziau Regionalnym Konkursie Przedsibiorczoci - wydarzeniu podsumowujcym dziaalno Innowacyjnych Klubw Przedsibiorczoci, powstaych w ramach projektu „Jestem aktywny – bd przedsibiorc”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w partnerstwie ze witokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii, LGD „Pera Czarnej Nidy”, oraz Samorzdami Wojewdztwa Mazowieckiego i witokrzyskiego.

Gwnym celem projektu realizowanego od 1 padziernika 2010 r. w ramach projektu systemowego Polskiej Akademii Rozwoju Przedsibiorczoci: „Inicjatywy promujce postawy przedsibiorcze i wspierajce rozwj przedsibiorczoci” jest wprowadzenie kompleksowych usug wspierajcych rozwj przedsibiorczoci i promujcych postawy przedsibiorcze wrd rnych grup spoecznych majcych wpyw na rozwj spoeczno – gospodarczy (przedsibiorcy, konsultanci, kadra nauczycielska, uczniowie gimnazjw) z Regionu Mazowieckiego oraz Regionu witokrzyskiego.

W konkursie zmierz si Szkolne Kluby Przedsibiorczoci – ktre powstay w piciu szkoach gimnazjalnych z wojewdztwa mazowieckiego: w Jedlisku, Przysusze, Przytyku, Wieniawie i Wolanowie. W ramach cyklu spotka warsztatowych modzie szkolna miaa moliwo zetknicia si z realiami prowadzenia dziaalnoci gospodarczej poprzez wizyty w przedsibiorstwach, zajcia z ekspertami i trenerami TRIZ. Aktywna forma prowadzenia zaj miaa na celu pobudzenie do innowacyjnego i twrczego rozwizywania problemw przy zastosowaniu metody TRIZ i wiedzy z zakresu przedsibiorczoci, czego efektem bdzie zwikszony poziom przedsibiorczoci i wiedzy o moliwoci rozwoju wasnego potencjau opartego na postawach przedsibiorczych.

Regionalny Konkurs Przedsibiorczoci dla modziey szk gimnazjalnych zaangaowanych w realizacj projektu, odbdzie si w dniu 23 lutego 2012 r. o godzinie 9.00 w Hali Sportowej Politechniki Radomskiej w Radomiu, przy ulicy Chrobrego 27. Kady z Klubw poza prezentacj innowacyjnego scenariusza zadania konkursowego wemie udzia take w konkursie z wiedzy nt. praktycznego zastosowania teorii TRIZ (rozwizywania innowacyjnych zagadnie) w domu, w szkole, pracy czy w firmie.

pobierzdo gry do gry

22.02.2012 r.

Dotacje na edukacj i rozwj lokalny w Fundacji Kronenberga.

Fundacja Kronenberga

Fundacja Kronenberga od 1996 roku wspiera dziaania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udziela wsparcia w postaci dofinansowania projektw kierowanych przez instytucje non-profit na przedsiwzicia mieszczce si w ramach dwch gwnych obszarw programowych: edukacja (innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje, twrczo artystyczna dzieci i modziey) oraz rozwj lokalny (priorytety opieki zdrowotnej, polityka spoeczna, nauka przedsibiorczoci).

O dotacje mog wnioskowa fundacje, stowarzyszenia, domy kultury, szkoy, biblioteki oraz jednostki samorzdu terytorialnego dziaajce na rzecz dobra publicznego. Wnioski o dotacje na projekty o charakterze lokalnym, tzn. realizowane na obszarze nie przekraczajcym jednego wojewdztwa mona skada w terminie od 1 do 25 marca 2012 r. Wnioski o dotacje na projekty o charakterze ponadlokalnym, tzn. realizowana na obszarze wikszym ni jedno wojewdztwo mona skada w terminie od 7 do 27 maja.

pobierzdo gry do gry

23.02.2012 r.

Wstpy - Skaryszewski Jarmark Koski. 27 - 28 luty 2012 r.

Skaryszewski Jarmark Koski

Wstpy – Skaryszewski Jarmark Koski, to impreza handlowo-folklorystyczna o kilkusetletniej tradycji powstaa w konsekwencji z przeobraenia przywileju targowego nadanego Skaryszewowi przez krla Wadysawa IV w 1633 roku. Odbdzie si w najbliszy poniedziaek i wtorek 27 i 28 lutego. Zjedaj si na ni hodowcy koni, rolnicy i eksporterzy z caego kraju, a take z zagranicy. Podczas jarmarku eksponowane s midzy innymi akcesoria rymarskie, sprzt rolniczy, wyroby rzemielnicze, rzemioso, sztuka ludowa a przede wszystkim konie pocigowe. Wstpy odbywaj si tylko raz do roku i maj ruchom dat „wstpny” czyli pierwszy poniedziaek Wielkiego Postu.

W tym roku po raz kolejny z gwnej, pocztkowej ulicy Mickiewicza prowadzcej na jarmark utworzona zostanie ALEJA TWRCW LUDOWYCH. Jarmarkowi towarzyszy szereg imprez kulturalnych ukazujcych dziedzictwo narodowe i tradycje regionu. Atrakcj programu bdzie wystp utytuowanej warszawskiej Kapeli Czerniakowskiej, a take pokaz kawaleryjski w wykonaniu 22 Puku Uanw Podkarpackich z Garbatki Letnisko.

Z tradycji pozostaa nie tylko data imprezy, czy jej miejsce, (usytuowanie jarmarku na ulicach miasteczka, estrada take w centrum jarmarku), ale rwnie szereg obyczajw cile zwizanych z koniem ich zakupem oraz ocen midzy innymi "przebijanie ceny i litkup." Zazwyczaj na Wstpach na sprzeda wystawianych jest okoo 1.000 - 1.500 koni, a na jarmarku pojawia si do 10.000 osb. Jest to najwikszy w Polsce, a by moe w Europie jarmark koni pocigowych, roboczych.

pobierzdo gry do gry

23.02.2012 r.

Relacja - cicie mierci w Jedlisku. 19-21 luty 2012 r.

Tradycyjne jak co roku w ostatnie 3 dni karnawau Jedlisk sta si scen plenerowego widowiska „cicia mierci”. Symboliczne poegnanie karnawau odbyo si w ubiegy wtorek, a zakoczyo go cicie gowy mierci. Kusaki – czyli obrzd „cicia mierci” to jedyne tego rodzaju widowisko obchodzone w Polsce i jedno z nielicznych na wiecie, sigajc swoim rodowodem odlegych nam czasw.

Wedle jednych rde Kusaki przybyy do Jedliska wraz z arianami, ktrzy przywdrowali tutaj z Krakowa w XVI wieku. Inne rda sugeruj, e jest to o wiele starszy obrzd, ktrego pocztki sigaj czasw pogaskich. A moe najblisza prawdy jest historia, ktra informuje nas, e widowisko jest spucizn przysugujcemu miastu – prawa do publicznych egzekucji zwanych prawem miecza? Zgodnie z legenda spisan w XIX wieku przez miejscowego proboszcza Jana Kloczkowskiego, dawno, dawno temu w ostatni wtorek karnawau miejscow ludno poruszya wiadomo przyniesiona przez kocielnego. Twierdzi, e jakoby mier si upia i zgubia kos na okolicznych kach. Bya wic niegrona i nie moga nikogo zabi. Mieszkacy Jedliska ruszyli wic na ki i pojmali j. Doprowadzili przed sd, ktry wyda wyrok – bdzie cita. Po pogrzebie odbya si zabawa.

Zachcamy do przeczytania relacji i obejrzenia galerii zdj z Jedliskich Kusakw.

www.joanna-ostrowska.com.pl www.joanna-ostrowska.com.pl www.joanna-ostrowska.com.pl
www.joanna-ostrowska.com.pl www.joanna-ostrowska.com.pl www.joanna-ostrowska.com.pl
pobierzdo gry do gry

24.02.2012 r.

Zapraszamy w najblisz sobot na koncert uczniw szk muzycznych z okazji 198 rocznicy urodzin Oskara Kolberga.

Oskar Kolberg

W tym roku przypada 198 rocznica urodzin etnografa, kompozytora i folklorysty – Oskara Kolberga, ktry w szczeglny sposb wpisa si zarwno w lokaln jak i oglnopolsk kultur. Ju 160. rocznica jego urodzin staa si impulsem do rozpoczcia dziaalnoci spoecznego Muzeum utworzonego w 1974 r. z inicjatywy Przysuskiego Towarzystwa im. Oskara Kolberga. Wyjtkowe miejsce w muzeum w Przysusze zajmuje wystawa biograficzna „Oskara Kolberg (1814-1890) – folklorysta, etnograf, kompozytor”. Prezentowane s na niej dokumenty i pamitki zwizane z Oskarem Kolbergiem i jego rodzin. Muzeum udostpnia rwnie wydawnictwa, materiay ikonograficzne, filmy oraz pyty CD z twrczoci kompozytorsk Oskara Kolberga.

Aby uczci kolejn rocznic urodzin Oskara Kolberga, w Muzeum odbdzie si koncert uczniw szk muzycznych. Na uroczysto zapraszaj instytucje, ktrym patronuje wybitny kompozytor i etnograf - Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze oraz Szkoa Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach. Zapraszamy 25 lutego (sobota) 2012 o godz. 17.00 do Muzeum w Przysusze, al. Jana Pawa II Nr 11, 26-400 Przysucha.

pobierzdo gry do gry

27.02.2012 r.

Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej: Midzynarodowa wymiana modziey.

ministersto edukacji narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogosio kurs na realizacj zadania publicznego: „Midzynarodowa wymiana modziey”. Oferty mona skada do 30 marca 2012.

Celem konkursu jest wyonienie najlepszych ofert wnioskodawcw, ktrzy zrealizuj projekty z zakresu midzynarodowej wsppracy szk i wymiany modziey z Izraelem, Rosj, krajami Partnerstwa Wschodniego lub Kore. Ostatecznymi beneficjentami konkursu jest modzie szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Na realizacj powyszego zadania przeznacza si rodki publiczne w wysokoci 1 160 000 z. Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 60 000 z.Oferent wyoniony przez MEN w trybie postpowania konkursowego otrzyma dotacj w formie wsparcia do wysokoci 80% cakowitych kosztw zadania, po zawarciu pisemnej umowy na realizacj zadania. Wymagany wkad wasny organizacji wynosi min. 20%.

pobierzdo gry do gry

28.09.2012 r.

Seniorzy w Akcji

Seniorzy w Akcji

Ruszy nabr wnioskw do konkursu „Seniorzy w Akcji”, w ktrym przyznawane s dotacje na realizacj projektw, ktre aktywizuj osoby starsze do dziaania na rzecz spoecznoci lokalnych przyczyniaj si do wsppracy midzypokoleniowej i promuj wolontariat osb starszych.

Konkurs popularyzuje tym samym wizerunek aktywnego seniora, ktry wykorzystuje swj wolny czas, wiedz i dowiadczenie w ciekawych dziaaniach na rzecz otoczenia oraz pomaga w rozwizywaniu lokalnych problemw.

O dotacje na projekty w wysokoci od 5 do 12 tys. z mog ubiega si osoby po 55 roku ycia (samodzielnie lub wsplnie z mod osob w wieku 18-30 lat), poprzez organizacj pozarzdow lub instytucj penic rol podmiotu aplikujcego o dotacj (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury).

pobierzdo gry do gry

28.02.2012 r.

Regionalny Konkurs Przedsibiorczoci – Fina Projektu Jestem aktywny – bd przedsibiorc

W dniu 23 luty 2012 roku w Hali Sportowej Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Puawskiego przy ul. Chrobrego 27 w Radomiu odby si Regionalny Konkurs Przedsibiorczoci dla 109 gimnazjalistw - czonkw Innowacyjnych Klubw Przedsibiorczoci utworzonych i funkcjonujcych w piciu szkoach gimnazjalnych w wojewdztwie mazowieckim, tj. w: Jedlisku, Przytyku, Przysusze, Wolanowie i Wieniawie w ramach projektu realizowanego przez LGD „Razem dla Radomki” – „Jestem aktywny – bd przedsibiorc”.

Konkurs mia na celu sprawdzi wiedze merytoryczn modziey i ich twrcze podejcie do rozwizywania zada. Zosta zorganizowany w ramach innowacyjnego projektu pn. „Jestem aktywny – bd przedsibiorc” realizowanego w w/w szkoach od padziernika 2010 r. Celem Konkursu byo rozpropagowanie wrd modziey idei aktywnego i praktycznego nauczania przedsibiorczoci poprzez zaprezentowanie moliwoci i skutecznoci zastosowania na zajciach mao znanej w Polsce metodyki TRIZ. Dodatkowo piciu nauczycieli – Animatorw zostao przeszkolonych w zakresie praktycznego zastosowania metody TRIZ w nauczaniu modziey.Podczas Regionalnego Konkursu Przedsibiorczoci, uczniowie mieli okazj wykorzysta nowo zdobyt wiedz i umiejtnoci nabyte na pozalekcyjnych zajciach w szkole. Kady z Klubw mia za zadania rozwiza przygotowane dla nich na t okazj pytania konkursowe oraz zaprezentowa autorsk kampanie promujc szko jako zadanie, do ktrego Klubowicze przygotowywali si w cigu ostatnich kilku miesicy, korzystajce ze wsparcia merytorycznego Animatorw Klubw, Trenerw i Ekspertw TRIZ. Ostanie zadanie byo zaprezentowane indywidualnie przez kady z Klubw w formie prezentacji multimedialnych wzbogaconych o krtki filmiki, wywiady, zdjcia, komentarze przygotowane przez modzie. Kady zesp przygotowa take wizualizacj kampanii szkoy i swojego Klubu w formie plakatw, banerw, tablic reklamowych.

Gwn nagrod w Regionalnym Konkursie Przedsibiorczoci – tablic interaktywn i projektor multimedialny zdoby Innowacyjny Klub Przedsibiorczoci funkcjonujcy w Zespole Szk Oglnoksztaccych w Wolanowie prowadzony przez Pani Animator Agnieszk Wlazo. II miejsce i nagrod w postaci kamery cyfrowej zdoby Innowacyjny Klub Przedsibiorczoci z Gimnazjum w Przysusze prowadzony przez Pani Animator Dorot Stadnik, natomiast III miejsce w Konkursie i aparat cyfrowy otrzyma Innowacyjny Klub Przedsibiorczoci z Gimnazjum w Wieniawie prowadzony Przez Pani Animator Monik Kopyt. Kolejne miejsca zajli: Innowacyjny Klub Przedsibiorczoci z Jedliska prowadzony przez Pani Animator Mari Much i Innowacyjny Klub Przedsibiorczoci z Przytyka prowadzony Przez Pani Animator Ew Kopyck. Wszyscy czonkowie Innowacyjnych Klubw Przedsibiorczoci otrzymali zestawy upominkowe przygotowane przez gwnego organizatora imprezy - Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego.

Wszystkim Klubowiczom, ktrzy uczestniczyli w Regionalnym Konkursie Przedsibiorczoci serdecznie gratulujemy przedsibiorczej postawy, pomysw i zaangaowania, a opiekunom Klubw znakomitego przygotowania modziey do udziau w Konkursie.

 Regionalny Konkurs Przedsibiorczoci  Regionalny Konkurs Przedsibiorczoci  Regionalny Konkurs Przedsibiorczoci
 Regionalny Konkurs Przedsibiorczoci  Regionalny Konkurs Przedsibiorczoci  Regionalny Konkurs Przedsibiorczoci
pobierzdo gry do gry

29.02.2012 r.

Trwa nabr w wnioskw w ramach dziaania Program Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu

Innowacyjna Gospodarka

Do 30 marca 2012 r. przyjmowane s wnioski o dofinansowanie projektw w Programie Innowacyjna Gospodarka w ramach Dziaania 8.3. Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion.

Projekty kwalifikujce si do dofinansowania skadaj si z nastpujcych komponentw: cakowite lub czciowe pokrycie kosztw dostpu do Internetu w gospodarstwach domowych; pokrycie kosztw dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprztu komputerowego; zakup usugi przeprowadzenia szkole dla uytkownikw kocowych projektu z zakresu obsugi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejtnoci niezbdnych dla wiadczenia pracy; dofinansowania kosztw operacyjnych, kosztw zatrudnienia i szkolenia pracownikw ktrzy bd odpowiedzialni za realizacj dziaania oraz kosztw dziaa koordynacyjnych.

W ramach dziaania Wnioskodawca moe ubiega si o wsparcie maksymalne w wysokoci 85 % kwalifikujcych wydatkw. Nabr trwa od 27 lutego do 30 marca 2012 r. Kwota rodkw przeznaczonych na dofinansowanie projektw zoonych wynosi 110 544 491,58 z.

pobierzdo gry do gry

02.03.2012 r.

Najnowsze wydanie Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Razem dla Radomki

Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Zachcamy do lektury lutowego numeru Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” zawierajcy najistotniejsze informacje dotyczce pracy naszego Stowarzyszenia a take inicjatywy lokalnych liderw.

W miesicu marcu rozpoczynamy nabory wnioskw w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich. Chcemy podzieli si wiedz, i udzielamy kilku wskazwek i porad dotyczcych przygotowania wnioskw na amach wydawnictwa. W numerze przedstawiamy m.in. informacj o ciciu mierci w Jedlisku, wywiad z Pani Agnieszk Gryzek – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlisku; relacje z Regionalnego Konkursu Przedsibiorczoci, oraz z koncertu uczniw szk muzycznych z okazji 198 rocznicy urodzin Oskara Kolberga. Od lutowego numeru wprowadzamy now rubryk – Z ycia Lokalnych Grup Dziaania „Poudniowego Mazowsza”, ktra zawiera relacj z Wstpw – Skaryszewskiego Jarmarku Koskiego.

Biuletyn mog Pastwo przeczyta klikajc w ponisz ikon Pobierz. yczymy miej lektury.

pobierzdo gry do gry

sie
szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.