NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 8134769


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Luty 201101.02.2011 r.

Zaproszenie na I Charytatywny Bal Karnawaowy w Zakrzewie

brac sienkiewiczowska

Stowarzyszenie „Bra Sienkiewiczowska” w Zakrzewie zaprasza na I Charytatywny Bal Karnawaowy, ktry odbdzie si 12 lutego 2011 roku o godzinie 20.00 w Sali Gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie.

Celem balu jest zbirka rodkw finansowych, ktre zasil konto Stowarzyszenia. W czasie balu bd Pastwo mogli posucha wspaniaej muzyki, wzi udzia w wielu atrakcjach i przey mnstwo niespodzianek. Swoj obecnoci zaszczyc nas Gocie Specjalni i Przyjaciele Szkoy.

Szczegowe informacje o balu mona uzyska w sekretariacie Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie w godzinach od 8.00 do 15.00 lub pod numerem telefonu 48 610 54 89.

pobierzdo gry do gry

02.02.2011 r.

Spotkanie dla organizacji pozarzdowych: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – zasady przyznawania i rozliczania dotacji.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

W zwizku z ogoszeniem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej otwartego konkursu ofert na najlepszy projekty dofinansowane w 2011 r. ze rodkw Krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) Prezydent Miasta Radomia zaprasza organizacje pozarzdowe na bezpatne szkolenie „Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) – Zasady przyznawania i rozliczania dotacji”.

Na szkolenie zaproszeni s przedstawiciele organizacji, ktre chc zdoby wiedz na temat poprawnego wypeniania formularzu wniosku o dotacj z PO FIO, ale rwnie tych, ktrzy pozyskuj dotacj ze rodkw budetu miasta. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejtnoci dotyczcych prawidowego wypeniania formularza wniosku o dotacj oraz podstawowych informacji dotyczcych rozliczania dotacji.

Szkolenie odbdzie si w najbliszy pitek 04.02.2011 r. w Radomiu w Orodku Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” przy ul. Malczewskiego 16, w godz. 11.00 do 15.30.

pobierzdo gry do gry

03.02.2011 r.

Dom z Wysz Kultur – oglnopolski konkurs dla instytucji kultury.

Alior Bank zaprasza do udziau w trzeciej edycji konkursu „Dom z Wysz Kultur”, skierowanego do domw kultury, stowarzysze, fundacji, bibliotek oraz grup nieformalnych. Celem akcji jest dofinansowanie najciekawszych pomysw aktywizujcych lokaln spoeczno.

W kadej edycji konkursu wybierane zostaj cztery instytucje, ktre zgosz najlepsze pomysy na projekt w kategorii: kultura, edukacja, integracja oraz sport i rekreacja. Zwyciskie projekty otrzymaj dotacje w wysokoci 15 000,00 z. Projekty stanowi niepowtarzaln okazj do aktywizacji lokalnych spoecznoci. Nabr projektw obecnej edycji trwa do 7 marca 2011 r.

pobierzdo gry do gry

04.02.2011r.

Nabr wnioskw z zakresu dziaania Maych Projektw ju w marcu.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Informujemy i termin skadania wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania 4.1/413 „Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich w zakresie: „Maych projektw” zosta wyznaczony od dnia 1 marca 2011 r. do dnia 28 marca 2011 do godziny 15.00.

Wnioski wraz zacznikami skada mona bezporednio w biurze LGD „Razem dla Radomki” przy ul. Wernera 9/11 w Radom. Limit dostpnych rodkw wynosi 17 1549,49 z, przy czym wysoko pomocy przydzielanej na realizacje projektu nie moe by wysza ni 25 ty z.

pobierzdo gry do gry

05.02.2011r.

Szkolenie w Kozienicach: Powizania kooperacyjne polskich przedsibiorstw.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania „Puszcza Kozienicka” zaprasza przedstawicieli Lokalnych Grup Dziaania z terenu poudniowego Mazowsza a take przedsibiorcw do udziau w konferencji pn. „Powizania kooperacyjne polskich przedsibiorstw”, ktra odbdzie si w dniach 18-19.02. 2011 r. w Paacyku Krysztaowym w Kozienicach.

Gwne tematy ktre zostan poruszone podczas szkolenia to: koncentracja przedsibiorstw, instytucji i organizacji powizanych ze sob sieci pewnych zalenoci w danym regionie (klaster zdrowa ywno, klaster aktywny wypoczynek, rda energii odnawialnej); wymiana informacji i dowiadcze midzy firmami i instytucjami naukowo-badawczymi; ukierunkowanie na nowe technologie, promocja innowacji; wspieranie lokalnej przedsibiorczoci; zachcenie do pozostania w regionie wyksztaconych absolwentw szk i wykorzystanie ich potencjau naukowego.

Szkolenie jest bezpatne. Zgoszenia przyjmowane s w terminie do 10.02.2011 r. Szczegowe informacje mona uzyska pod nr telefonu 48 3661899 lub 601217102.

pobierzdo gry do gry

07.02.2011 r.

Styczniowe wydanie PROWieci

prowiesci

Zachcamy do lektury styczniowego wydania „PROWieci” - miesicznika dotyczcego Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013. Tematem przewodnim najnowszego wydania jest ocena redniookresowa Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 i jej wyniki. W numerze polecamy wywiad z Markiem Sawickim, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Ponadto znajduje si w nim m.in. relacja z posiedzenia Komitetu Monitorujcego PROW 2007-2013 oraz ze spotkania przedstawicieli Sieci Obszarw Wiejskich – polskiej i wgierskiej. Poza tym prezentowane s przykady dobrych projektw zrealizowanych w ramach dziaania „Zwikszanie wartoci dodanej podstawowej produkcji rolnej i lenej” PROW 2007-2013, a take podsumowanie realizacji PROW 2007-2013 w 2010 r.

pobierzdo gry do gry

08.02.2011r.

Szukamy lokalnych liderw kultury w Gminie Jedlisk! Termin zgosze upywa 11 lutego.

Ogaszamy nabr do projektu Nieakademicka szkoa twrczego pisania.

fundacja orange

Jeeli interesujesz si kultur, chcesz pozna podstawy pracy w telewizji, interesujesz si mediami internetowymi i chcesz tworzy wideobloga, pozna warszawskie instytucje kultury, czy te uczestniczy w oglnopolskich projekcie – zgo si do nas i zosta uczestnikiem projektu „Nieakademicka szkoa twrczego pisania” realizowanego w ramach programu Akademia Orange.

Projekt „Niekademicka szkoa twrczego pisania” realizowany przez LGD „Razem dla Radomki” w partnerstwie z Muzeum Gombrowicza we Wsoli oraz Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej skierowany jest do uczniw szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Jedlisk.

Formularz zgoszeniowy naley pobra ze strony www.razemdlaradomki.pl i dostarczy go osobicie do Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, ul. W. Gombrowicza 1 lub do LGD „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11 w Radomiu. Na zgoszenia czekamy do 11 lutego 2011 r.

pobierzdo gry do gry

10.02.2011 r.

Sportowcy z terenu LGD nagrodzeni na Gali Mistrzw Sportu Powiatu Radomskiego

dominika milk

W ubiegy pitek w Sali koncertowej Zespou Szk Muzycznych w Radomiu odbya si 2 Gala Mistrzw Sportu Powiatu Radomskiego. Wrd laureatw znalazo si rwnie wielu sportowcw z obszaru gmin nalecych do LGD „Razem dla Radomki”.

Nagrod za wyjtkowe zasugi dla powiatu radomskiego odebra Ryszard Kosiec (nauczyciel wychowania fizycznego w Wolanowie). Dominika Milik z Jedliska uprawiajca strzelectwo zostaa uznana najlepszym sportowcem powiatu radomskiego w kategorii rocznik 1994 i starsi, a na 3 miejscu w tej kategorii uplasowa si Andrzej Wojcieszak – siatkarz z Wolanowa. W kategorii rocznik 1995 i modsi 3 miejsce zaj Grzegorz Tokarski z Wolanowa (lekkoatletyka) a wyrnienia otrzymali: Kamila Drabik z Przytyka (biegi przeajowe), Katarzyna Szczsna z Jedliska (biegi przeajowe). Wrd wyrnionych trenerw znalaz si ponownie Ryszard Kosiec z Wolanowa, oraz Dariusz Cielniak z Jedliska.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyrnionym i yczymy dalszych sukcesw.

pobierzdo gry do gry

11.02.2011 r.

Granty w programie ekologicznym - ywiec Zdrj.

ywiec

Ju po raz trzeci zostan przyznane granty w konkursie ekologicznym organizowanym w ramach programu ekologicznego przez ywiec Zdrj. Placwki owiatowo-wychowawcze z caej Polski mog ubiega si o przyznanie grantu o wysokoci od 3 do 15 tysicy zotych. Wnioski mona skada do 15 marca.

Tegoroczna edycja odbywa si pod hasem „Po stronie natury”. ywiec Zdrj przeznaczy na realizacj autorskich projektw ekologicznych 125 tysicy zotych. W konkursie grantowym mog wzi udzia przedszkola, szkoy podstawowe, gimnazja i szkoy rednie, a take organizacje zajmujce si edukacj ekologiczn. Ich zadaniem jest przygotowanie projektu promujcego wiedz o drzewach, ich sadzenie i ochron, a take poszanowanie wody.

Regulamin tegorocznego konkursu grantowego oraz formularz wniosku znajduj si na stronie internetowej www.postronienatury.pl w zakadce „Dziaajmy razem!”. Szczegowych informacji na temat konkursu grantowego udziela rwnie Fundacja Nasza Ziemia pod numerem telefonu (22) 622 51 58.

pobierzdo gry do gry

14.02.2011 r.

Charytatywny Zapustowy Bal Kobiet w Jedlisku.

Wjt Gminy Jedlisk – Wojciech Walczak oraz Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlisku zapraszaj na Zapustowy Bal Kobiet, ktry odbdzie si w dniu 6 marca (niedziela) o godzinie 15.00 w Domu Straaka w Jedlisku.

W programie wystp artystyczny w wykonaniu modziey z GCKiKF, wystp Wojciecha ugowskiego – aktora Teatru Powszechnego w Radomiu, wystp Doroty Bbenek z zespoem „Biesiada”, konkurs z nagrodami na najlepiej ucharakteryzowan posta.

Szczegowe informacje mona uzyska w siedzibie GCKiKF przy ul. Krtkiej 1 w Jedlisku lub pod nr telefonu 48 32 13 052.

pobierzdo gry do gry

15.02.2011 r.

Szkolenia w Regionalnym Orodku EFS w Radomiu.

efs

Regionalny Orodek EFS w Radomiu zaprasza na szkolenia z zakresu: „Rwno szans a przygotowanie projektu dofinansowanego z EFS” ktre odbdzie si w dniu 23.03.2011 r. oraz na szkolenie dotyczce „Przygotowania projektw systemowych w Priorytecie VII PO KL” ktre odbdzie si w dniach 22-23.02.2011 r.

Podczas szkolenia z zakresu projektw systemowych w Priorytecie VII Programu Operacyjnego Kapita Ludzki zostan przekazane najwaniejsze informacj dotyczce m.in. zmiany w dokumentacji programowej PO KL majce wpyw na projekty, nowych wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkw od 01.01.2011r, nowy generator wniosku.

pobierzdo gry do gry

16.02.2011r.

Konkurs - Kobieta Przedsibiorcza 2010 roku

efs

Zachcamy Pastwa do oddawania gosw na Krystyn Bielawsk w konkursie organizowanym przez Redakcj Echa Dnia na Kobiet Przedsibiorcz Regionu Radomskiego. Konkurs ma na celu wybr 10 najbardziej aktywnych pa w regionie, po 3 z kadego powiatu. Uroczyste wrczenie nagrd i wyrnie odbdzie si 18 marca w hotelu Europejskim w Radomiu.

Pani Krystyna Bielawska jest jedn z najbardziej aktywnych osb naszego regionu. Aktywnie dziaa na rzecz rozwoju obszarw wiejskich w Zwizku Gmin Radomka oraz Stowarzyszeniu LGD „Razem dla Radomki”. Do 2010 roku penia funkcj Przewodniczcej Rady Miasta i Gminy Przysucha.

Jest wspzaoycielk Powiatowego Koa Diabetykw w Przysusze i peni funkcj wiceprzewodniczcej koa. Zostaa dwukrotnie odznaczona medalem "Zasuony dla stowarzyszenia". Koo wspomaga chorych na cukrzyc. Drug kadencj jest te prezesem Stowarzyszenia Chru Nauczycielskiego "Canto" w Przysusze, ktry zosta nagrodzony przez Ministra Edukacji za popularyzowanie kultury muzycznej. Jest rwnie dowiadczonym pedagogiem, przez 16 lat bya dyrektork Zespou Szk imienia Ludwika Skowyry w Przysusze.

Zachcamy do gosowania. Wystarczy wysa SMS o treci RA.KOBIETA.145 pod numer 72466. Koszt smsa: 2,46 z Vat.

pobierzdo gry do gry

17.02.2011r.

Konkurs Polska Piknieje – 7 cudw Funduszy Europejskich.

efs

Rozpocza si IV edycja Konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Polska piknieje – 7 cudw Funduszy Europejskich” w ktrych wybrane zostan najlepsze przedsiwzicia turystyczne, kulturalne i rewitalizacyjne wspfinansowane z Funduszy Europejskich.

Nagrody przyznawane s w siedmiu kategoriach: rewitalizacja, zabytek, produkt promocyjny (portal, wydawnictwo, kampania promocyjna), obiekt turystyczny, turystyka aktywna (np. cieki rowerowe, wodne, obiekty sportowo-rekreacyjne), turystyka trans graniczna i midzynarodowa, obszary wiejskie (np. agroturystyka, usugi turystyczne, rewitalizacja wsi).

Gwn nagrod w Konkursie jest statuetka „Polska Piknieje – 7 Cudw Funduszy Europejskich”, tablica pamitkowa oraz dyplom, a take konkretne dziaania promocyjne na skal oglnopolsk. Laureatw Konkursu poznamy podczas gali towarzyszcej IV Forum Funduszy Europejskich organizowanego w Warszawie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniach 5-6-7 maja 2011 r. Biuro Konkursu prowadzi Smartlink, firma specjalizujca si w promocji Funduszy Europejskich i dobrych praktyk.

pobierzdo gry do gry

18.02.2011r.

Szkolenie w Radomiu dla osb zarejestrowanych w KRUS

Creator Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do udziau w bezpatnych szkoleniu dla osb odchodzcych z rolnictwa lub rybowstwa, zamieszkaych na terenie wojewdztwa mazowieckiego.

Szkolenie przeprowadzone zostanie z zakresu: sprzedawca z obsug komputera i kas fiskalnych. Uczestnicy otrzymaj zwrot kosztw dojazdw do miejsca szkolenia, wyywienie, materiay szkoleniowe, oraz zawiadczenia potwierdzajce posiadanie kwalifikacji w obrbie zawodw: sprzedawca. Zapisy na szkolenie trwaj do 23.02.2011 r.

pobierzdo gry do gry

21.02.2011r.

Stanisaw Soyka w Muzeum Gombrowicza.

muzeum gombrowicza

Zapraszamy w najblisz niedziel 27 lutego do Muzeum Gombrowicza we Wsoli na recital Stanisawa Soyki, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistw jazzowych i popowych, znakomitego pianisty, gitarzysty i kompozytora.

Wstp na koncert jest bezpatny, jednak z uwagi na zainteresowanie koncertem, odbywa si bdzie na podstawie wczeniejszej rezerwacji telefonicznej. Rezerwacja rozpoczyna si w poniedziaek od godziny 10.00 pod numerem telefonu 48 321 50 73 a do wyczerpania wolnych miejsc. Wystp rozpocznie si o godzinie 18.00.

pobierzdo gry do gry

22.02.2011 r.

Uwaga LOKALNI LIDERZY KULTURY!!!! Startujemy!

orange

Oficjalnie rozpoczynamy projekt "Niekademicka Szkoa Twrczego Pisania", w ramach ktrego nauczycie si nakrca i montowa krtkie filmy video, dodawa je na videobloga, nakrca tzw. "setki", pojedziecie na dwie wycieczki do Warszawy i poznacie tamtejsze instytucje kultury. Bdziecie towarzyszyli z kamer finalistom oglnopolskiego Konkursu Literackiego "Pamitnik z okresu dojrzewania" podczas warsztatw prowadzonych przez wybitne postacie kultury i literatury.

23 lutego – roda, godzina 10.00
Warsztaty (cz teoretyczna): dziennikarstwo i kamera
Prowadzenie: Realizator z TV Dami
Miejsce: Muzeum Witolda Gombrowicza

25 lutego – pitek, godzina 10.00
Warsztaty (cz teoretyczna): dziennikarstwo i kamera
Prowadzenie: Realizator TV Dami
Miejsce: Muzeum Witolda Gombrowicza

Po feriach warsztaty z zasad tworzenia videobloga i pierwsze zajcia z montau telewizyjnego.

pobierzdo gry do gry

23.02.2011 r.

Talent, Pasja, Intuicja. Kolekcja malarstwa nieprofesjonalnego w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

wystawa w muzueum kolberga

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze zaprasza na wystaw prac - galeri malarstwa z krgu sztuki "naiwnej" pt. "Talent, Pasja, Intuicja".

Ekspozycja pochodzi ze zbiorw Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, autorem scenariusza jest Magorzata Jurecka. Tworzc kolekcj, Muzeum im. Jacka Malczewskiego pozyskiwao prace zarwno bezporednio od artystw jak i z najwikszych kolekcji prywatnych, ale take z pracowni terapii zajciowych, domw pomocy spoecznej i szpitali psychiatrycznych. Na wystawie zaprezentowano 28 prac 22 artystw.

Wystaw mona zwiedza do 25 maja 2011 roku.

wystawa w muzueum kolberga wystawa w muzueum kolberga wystawa w muzueum kolberga
pobierzdo gry do gry

24.02.2011 r.

Ogaszamy rozpoczcie konkursu literackiego „Pamitnik z okresu dojrzewania”

konkurs plakat

Jeeli masz co ciekawego do opowiedzenia, jeeli potrafisz twrczo posugiwa si jzykiem – We udzia w konkursie „Pamitnik z okresu dojrzewania” i przelij nam krtkie opowiadanie, pamitnik, esej lub inny tekst pisany proz. 10 autorw najlepszych prac wemie udzia w warsztatach we Wsoli i w Warszawie prowadzonych przez wybitne postaci ycia kulturalnego. Na zwycizcw czekaj trakcyjne nagrody rzeczowe.

Konkurs adresowany jest do autorw z caej Polski, w wieku od 16 do 24. Prace o objtoci od 3 do 5 stron (po 1800 znakw na stronie) naley przesa poczt na adres: Muzeum Witolda Gombrowicza ul. W. Gombrowicza 1, Wsola 26-660 Jedlisk w terminie do 14 kwietnia 2011 r.

Konkurs organizowany jest przez Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, Lokaln Grup Dziaania „Razem dla Radomki” oraz Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlisku w ramach projektu „Nieakademicka szkoa twrczego pisania” realizowanego w ramach programu Akademia Orange.

Szczegowe informacje na stronie www.muzeumgombrowicza.pl, www.razemdlaradomki.pl/nieakademicka_szkola-pl oraz pod nr tel 48 321 50 73.

pobierzdo gry do gry

25.02.2011 r.

Program dofinansowa posikw w szkoach - Dobry jak chleb.

Ruszya kolejna edycja projektu dofinansowywania posikw w szkoach „Dobry jak chleb”. O dofinansowanie posikw przez Polsk Fundacj Pomocy Dzieciom „Maciu” mog ubiega si tym razem szkoy podstawowe i gimnazja. Celem projektu jest obejmowanie doywianiem dzieci, ktre ze wzgldu na trudn sytuacj materialn powinny otrzymywa bezpatne posiki.

Termin przesyania zgosze upywa 7 marca 2011 r. Szczegowe informacje na temat moliwoci uzyskania dotacji zamieszone s na stronie internetowej www.pfpd.org

pobierzdo gry do gry

28.02.2011 r.

Nowy numer Biuletynu Informacyjnego LGD „Razem dla Radomki”

biuletyn lgd razem dla radomki

Przedstawiamy Pastwu najnowszy numer biuletynu LGD” Razem dla Radomki” a w nim informacje dotyczce imprezy plenerowej cicie mierci w Jedlisku, artykuy o Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, o konkursie literackim „Pamitnik z okresu dojrzewania”, o Stowarzyszeniu Chr Canto z Przysuchy, jak rwnie o projektach realizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlisku.

yczymy przyjemnej lektury.

pobierzdo gry do gry

sie
szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.