NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Multicel
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 5970186


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Lokalna Strategia Rozwoju


Lokalna Strategia Rozwoju Produktu Turystycznego


Strategia rozwoju produktu turystycznego LGD "Razem dla Radomki" to dokument niezbdny do osignicia celw i zada stojcych przed wadzami lokalnymi odpowiedzialnymi za rozwj obszaru LGD "Razem dla Radomki. Okrela on dugookresowy plan dziaania dla regionu ze szczeglnym uwzgldnieniem moliwoci rozwoju turystyki, przedstawia rwnie najwaniejsze kierunki rozwoju silnego regionu turystycznego, poprzez stworzenie marki obszaru i produktw turystycznych.

Zachcamy wszystkich do zapoznania si z Lokaln Strategi Rozwoju Produktu Turystycznego oraz zgaszania swych uwag na adres Stowarzyszenia: zarzad@razemdlaradomki.pl


Lokalna strategia rozwoju produktu turystycznego

Lokalna Strategia Rozwoju Produktu Turystycznego Lokalnej Grupy Dziaania "Razem dla Radomki"
(format: pdf, rozmiar pliku: 3,36 MB)

szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.