NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 7195730


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Listopad 201601.11.2016 r.

Dzie Wszystkich witych .

Dzie Wszystkich witych to wyjtkowe wito. To czas refleksji, zadumy i gbokich przemyle. To czas kiedy moemy na chwil si zatrzyma i powrci myl do tych, ktrzy odeszli.

pobierzdo gry do gry

02.11.2016 r.

Konkurs LGD Razem dla Radomki na Lokalne Inicjatywy Spoeczne. Zdobd 1500,00 z na realizacj swojego pomysu. Termin skadania wnioskw mija 4 listopada!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” zaprasza do udziau w konkursie na Lokalne Inicjatywy Spoeczne realizowanym w ramach projektu Skuteczne NGOsy - rozwj wiejskich organizacji pozarzdowych", w ktrym do wygrania s trzy granty w wysokoci 1500,00 z na realizacj wasnych pomysw w ramach Lokalnych Inicjatyw Spoecznych.

Celem ogoszonego konkursu jest wsparcie najciekawszych pomysw lokalnych, promowanie aktywnych organizacji pozarzdowych, grup nieformalnych – a przede wszystkim integracja i aktywizacja spoecznoci wiejskiej do uczestnictwa w lokalnych inicjatywach. Efektem realizowanego konkursu bdzie dofinansowanie przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” i zrealizowanie 3 inicjatyw lokalnych.

pobierzdo gry do gry

02.11.2016 r.

Zapraszamy do udziau w bezpatnych szkole e-learningowych w ramach projektu Mazowiecka Kunia Smakw.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza do udziau w bezpatnych szkoleniach e-learningowych przygotowanych w ramach projektu „Mazowiecka Kunia Smakw. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Poudniowego Mazowsza, wpywajca na rozwj produktw tradycyjnych i regionalnych” ktre zwizane s z tematyk: Rola produktw tradycyjnych w rozwoju obszarw wiejskich, Produkty tradycyjne i lokalne w systemach ywnoci wysokiej jakoci, Marketing i budowa silnej marki produktw tradycyjnych, Papryka Przytycka, Wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego w turystyce wiejskiej i agroturystyce. Dla 5 najaktywniejszych uczestnikw szkole przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe (sprzt RTV/AGD).

pobierzdo gry do gry

03.11.2016 r.

Radomscy artyci i zesp Zakrzewiaki wystpili na witym Krzyu.

Oratorium Roberta Grudnia "Bg Ciebie ochrzci, Bg da Ci si" zabrzmiao na w. Krzyu, w najstarszym polskim sanktuarium. Koncert odby si 30 padziernika, podczas uroczystoci poprzedzajcych Dzie Wszystkich witych. Uroczystoci, ktre zgromadziy tumy pielgrzymw, zakoczy koncert w ktrym wystpi rwnie dziecicy zesp ludowy z Zakrzewa „Zakrzewiaki”.

pobierzdo gry do gry

04.11.2016 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego ogosi konkurs na finansowanie projektw w programie Wsparcie Uniwersytetw Trzeciego Wieku. Oferty mona skada do 30 listopada 2016 r.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Celem programu pod nazw „Wsparcie Uniwersytetw Trzeciego Wieku”, zwanego dalej „programem”, jest upowszechnianie nauki oraz bada naukowych i ich zastosowa wrd suchaczy uniwersytetw trzeciego wieku, suce: ich aktywizacji intelektualnej i spoecznej; poszerzaniu ich wiedzy oglnej i specjalistycznej oraz rozwojowi zainteresowa; pobudzeniu ich aktywnoci edukacyjnej i kulturalnej; wykorzystaniu ich potencjau intelektualnego i spoecznego.

pobierzdo gry do gry

07.11.2016 r.

Rozpoczcie naboru wnioskw w zakresie dziaa: Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposaenie obiektw turystycznych lub rekreacyjnych oraz Infrastruktura Publiczna: nowe lub zmodernizowane lub wyposaone obiekty infrastruktury kulturowej.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" informuje o moliwoci skadania wnioskw o przyznanie pomocy w ramach Poddziaania 19.2 "Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 w nastpujcych zakresach tematycznych: Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposaenie obiektw turystycznych lub rekreacyjnych, Infrastruktura Publiczna: nowe lub zmodernizowane lub wyposaone obiekty infrastruktury kulturowej.

pobierzdo gry do gry

07.11.2016 r.

Ogoszenie o naborze wnioskw w zakresie dziaania: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osb w wieku 50+

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" informuje o moliwoci skadania wnioskw o przyznanie pomocy w ramach Poddziaania 19.2 "Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 w nastpujcych w zakresie: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osb w wieku 50+

pobierzdo gry do gry

07.11.2016 r.

Ogoszenie o naborze wnioskw w zakresie dziaania: Rozwj istniejcego przedsibiorstwa

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" informuje o moliwoci skadania wnioskw o przyznanie pomocy w ramach Poddziaania 19.2 "Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 w nastpujcych w zakresie: Rozwj istniejcego przedsibiorstwa

pobierzdo gry do gry

07.11.2016 r.

Dokumenty aplikacyjne do naboru wnioskw w zakresie dziaa: Rozwj istniejcego przedsibiorstwa oraz Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osb w wieku 50+

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Informujemy, ze formularze wnioskw przyznanie pomocy w ramach poddziaania 19.2 „Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno” objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 dla nastpujcych dziaa: Rozwj istniejcego przedsibiorstwa, Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osb w wieku 50+ dostpne s na nastpujcych stronach internetowych:

pobierzdo gry do gry

08.11.2016 r.

Monika Bankiewicz laureatk konkursu Kobiet Sukcesu Mazowsza 2016 r.

Niezmiernie mio nam poinformowa o nagrodzie ktr otrzymaa Pani Monika Bankiewicz - wacicielka Gospodarstwa Sadowniczego w Komorowie, producent naturalnie mtnych sokw Smaczek w Dolinie Radomki, czonek naszego Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

Monika Bankiewicz wraz z mem jest wacicielem Gospodarstwa Sadowniczego w Komorowie, specjalizujcym si w uprawie jabek, a take w produkcji naturalnie mtnych sokw Smaczek z Doliny Radomki. Znana jest z dziaalnoci charytatywnej i spoecznej. Jest czonkiem „Stowarzyszenia Razem dla Radomki” oraz Prezesem Zwizku Producentw Papryki. Gospodarstwo Sadownicze Pastwa Bankiewicz to Mistrzowie Agroligi z 2013, laureaci jednego z najwaniejszych odznacze przyznawanych w polskim rolnictwie.

pobierzdo gry do gry

08.11.2016 r.

Obchody wita Niepodlegoci w Jedlisku

Wjt Gminy Jedlisk – Kamil Dziewierz wraz z Rad Gminy Jedlisk zapraszaj na obchody 98. Rocznicy odzyskania przez Polsk niepodlegoci. Wydarzenie rozpocznie si o godzinie 10.20, przed placem przy kociele parafialnym w Jedlisku. Szczegy wydarzenia zamieszczone zostay na plakacie.

pobierzdo gry do gry

09.11.2016 r.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pogroszyn zdobywc 1 miejsca w kategorii fotoreporta w konkursie opowiedz o swoim projekcie realizowanym w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Mazowsze Lokalnie.

7 listopada 2016 r. w Warszawie w Domu Innowacji Spoecznych „Marzycie i Rzemielnicy” odbyo si spotkanie podsumowujce program Funduszu Inicjatyw Lokalnych Mazowsze Lokalnie 2016 r., dziaania ktrego celem jest zwikszenie zaangaowania obywateli w ycie publiczne, szczeglnie w maych spoecznociach lokalnych, ale te maych wsplnot w duych miastach, ktre miay ograniczony dostp do zasobw materialnych, wiedzy czy innowacji. W ramach programu Mazowsze Lokalnie przekazanych zostao w 2016 r. 178 dotacji w wysokoci od 1,5 ty do 5 ty. zotych dla organizacji pozarzdowych i grup nieformalnych wyonionych w drodze konkursu.

pobierzdo gry do gry

09.11.2016 r.

Wyniki konkursu na realizacj Lokalnych Inicjatyw Spoecznych.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” informuje o wynikach oceny wnioskw zoonych w ramach Konkursu na Lokalne Inicjatywy Spoeczne, realizowanego w ramach zadania publicznego pt. pt. "Skuteczne NGOsy - rozwj wiejskich organizacji pozarzdowych" finansowanego z rodkw Wojewdztwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: "Wzmacnianie potencjau mazowieckich organizacji pozarzdowych oraz budowanie postaw aktywnoci obywatelskiej (w tym projekty z zakresu dziaa informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumie) organizacji pozarzdowych, rozwj i promocja wolontariatu, rozwj i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)".

pobierzdo gry do gry

10.11.2016 r.

Niedziela z Folklorem w Komorowie. 13 listopada 2016 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkacw na Obchody Gminnego Dnia Seniora do Komorowa, ktre odbd si w niedziel, 13 listopada 2016 r. ,w Dziennym Domu Senior-Wigor. Spotkanie rozpoczniemy Msz wit w Kaplicy w Komorowie o godzinie 15.00, nastpnie wsplnie z Gminnym Orodkiem Kultury i Sportu, zapraszamy na kolejne cykliczne spotkania z folklorem.

Od blisko roku Seniorzy z terenu Gminy Wieniawa, maj miejsce, w ktrym wsplnie spdzaj czas i dziel si ze sob swoimi pasjami i zainteresowaniami. W najbliszym czasie chcemy wzbogaci ofert placwki o zabiegi fizjoterapeutyczne oraz obj uczestnikw opiek psychologiczn. Dzienny Dom jest dla osb starszych okazj do nowych form aktywnoci, takich jak chociaby taniec nowoczesny, malowanie, wolontariat czy rkodzieo artystyczne. Podejmowane inicjatywy pokazuj, i seniorzy nie tylko nie s obcieniem dla spoeczestwa, ale wrcz przeciwnie – angauj si w dziaania na rzecz innych (czytaj bajki dzieciom, pracuj z trudn modzie, dbaj o wygld podwrka czy organizuj pikniki dla mieszkacw.

pobierzdo gry do gry

10.11.2016 r.

Konkurs Kulinarny na Najlepsze Produkty Regionalne i Lokalne Poudniowego Mazowsza

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza do udziau w konkursie na najlepsze produkty regionalne i lokalne Poudniowego Mazowsza „Produkty Doliny Radomki”. Celem konkursu jest kultywowanie, propagowanie i pogbianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej i lokalnej Poudniowego Mazowsza, wyszukiwanie da ktre mog si sta wizytwk regionu oraz budowa tosamoci dziedzictwa kulinarnego obszaru. Dla uczestnikw przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe (sprzt RTV/AGD) oraz pamitkowe grawertony.

Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do podmiotw z terenw powiatw: radomskiego, przysuskiego, kozienickiego, zwoleskiego tj. osoby prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, lokale gastronomiczne, przedsibiorcy, rolnicy, stowarzyszenia, grupy nieformalne (koa gospody wiejskich) oraz szkoy i klasy o profilu gastronomicznym.

pobierzdo gry do gry

14.11.2016 r.

Bezpatne szkolenia e-learningowe w projekcie Mazowiecka Kunia Smakw. Zapraszamy do udziau

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza do udziau w bezpatnych szkoleniach e-learningowych przygotowanych w ramach projektu „Mazowiecka Kunia Smakw. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Poudniowego Mazowsza, wpywajca na rozwj produktw tradycyjnych i regionalnych” ktre zwizane s z tematyk: Rola produktw tradycyjnych w rozwoju obszarw wiejskich, Produkty tradycyjne i lokalne w systemach ywnoci wysokiej jakoci, Marketing i budowa silnej marki produktw tradycyjnych, Papryka Przytycka, Wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego w turystyce wiejskiej i agroturystyce. Dla 5 najaktywniejszych uczestnikw szkole przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe (sprzt RTV/AGD).

pobierzdo gry do gry

11.11.2016 r.

wito Niepodlegoci - 11 listopada

11 listopada – to wicej ni tylko rocznica zwizana z odzyskaniem niepodlegoci w 1918 roku. 11 listopada to czas, kiedy moemy powrci myl do historii naszego kraju.

Rocznica odzyskania niepodlegoci przez Polsk, zachca nie tylko do oddania czci bohaterom za ich mstwo, mio, ofiarno, ale rwnie skania do refleksji nad przyszoci naszego pastwa i mieszkajcego w nim od wiekw narodu. Pamitajmy, e Ojczyzna to nie tylko powd do chluby, ale rwnie i wielki obowizek, aby mwi modemu pokoleniu o rzeczach trudnych: polskoci, patriotyzmie, bohaterach narodowych.

Prezes Zarzdu

Cezary Nowek

11 listopada

pobierzdo gry do gry

15.11.2016 r.

Szkolenie dla Czonkw Rady Stowarzyszenia Razem dla Radomki

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” zaprasza Czonkw Stowarzyszenia na szkolenie majce na celu przedstawienie obowizkw, praw, procedur, ktrych naley przestrzega i ktrymi naley kierowa si przy dokonywaniu wyboru wnioskw w ramach Poddziaania 19.2 „Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 2014-2020.

Szkolenie zorganizowane zostanie dnia 17 listopada 2016 roku o godzinie 12.00 w Urzdzie Gminy w Jedlisku, ul. Warecka 19 (Sale konferencyjna). Ze wzgldu na wag omawianych spraw, obecno Czonkw Rady stowarzyszenia jest obowizkowa.

pobierzdo gry do gry

15.11.2016 r.

Wieczr poezji Michaa Sobola. Wiersze w interpretacji Adama Woronowicza oraz spotkanie z Autorem

17 listopada 2016 roku (czwartek) o godz. 18:00 zapraszamy na wieczr poezji Michaa Sobola w wykonaniu Adama Woronowicza. Poeta i aktor interpretowa bd wiersze z najnowszego tomiku Michaa Sobola „Schrony”, ktry ukaza si 15 wrzenia 2016 r. Spotkanie poprowadzi dr Anna Splna, literaturoznawca z Wydziau Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu oraz specjalista ds. edukacji i nauki w Muzeum Witolda Gombrowicza.

pobierzdo gry do gry

16.11.2016 r.

Program grantowy: Na rodzin mona liczy.

IKEA po raz kolejny daje szans uczniom zaangaowanym w dziaania na rzecz lokalnej spoecznoci. W konkursie grantowym, w ramach programu „Na Rodzin Mona Liczy”, firma wesprze realizacj najciekawszych projektw spoecznych. Stypendyci IKEA mog zgasza swoje pomysy do 20 listopada. Autorzy najlepszych otrzymaj dofinansowanie na ich przeprowadzenie.

Tegoroczna edycja programu IKEA i Fundacji witego Mikoaja „Na Rodzin Mona Liczy”, oprcz wspierania zdolnych uczniw, bdzie w sposb szczeglny zachca ich do zaangaowania si w ycie swoich spoecznoci. Stypendyci wezm udzia w konkursie na realizacj autorskich projektw spoecznych, ktre maj szans odpowiedzie na lokalne potrzeby mieszkacw.

pobierzdo gry do gry

16.11.2016 r.

Konsultacje w Biurze LGD Razem dla Radomki.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” uprzejmie zwraca si z prob o wczeniejsz telefoniczn rezerwacj terminu konsultacji i doradztwa wiadczonych przez Biuro LGD. Z uwagi na due zainteresowanie spotkaniami - umoliwi nam to efektywniejsz prac oraz uniknicie sytuacji oczekiwania w kolejce na spotkanie z Pracownikami Biura LGD „Razem dla Radomki”.

Zachcamy do kontaktu z Biurem pod nr 48 38 58 996 oraz e-mailowo pod adres zarzad@razemdlaradomki.pl

pobierzdo gry do gry

17.11.2016 r.

Bezpatne szkolenia z zakresu opracowania wniosku na podejmowanie i rozwijanie dziaalnoci gospodarczej w ramach naborw Stowarzyszenia Razem dla Radomki

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Zapraszamy na bezpatne szkolenia powicone przygotowaniu wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu, ktre zostan przeprowadzone przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w zwizku z realizowanymi naborami wnioskw w zakresie dziaania : 19.2 Wsparcia na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno dla operacji zwizanych z podejmowaniem dziaalnoci gospodarczej oraz z rozwojem dziaalnoci gospodarczej.Najblisze szkolenia odbd si 24 i 25 listopada w Zakrzewie i w Jedlisku.

pobierzdo gry do gry

18.11.2016 r.

Zapraszamy do udziau w Konkursie Kulinarnym na Najlepsze Produkty Regionalne i Lokalne Poudniowego Mazowsza

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza do udziau w konkursie na najlepsze produkty regionalne i lokalne Poudniowego Mazowsza „Produkty Doliny Radomki”. Celem konkursu jest kultywowanie, propagowanie i pogbianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej i lokalnej Poudniowego Mazowsza, wyszukiwanie da ktre mog si sta wizytwk regionu oraz budowa tosamoci dziedzictwa kulinarnego obszaru. Dla uczestnikw przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe (sprzt RTV/AGD) oraz pamitkowe grawertony.

pobierzdo gry do gry

20.11.2016 r.

Informacja o rozpoczciu naborw wnioskw w zakresie: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osb w wieku 50+

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" informuje o moliwoci skadania wnioskw o przyznanie pomocy w ramach Poddziaania 19.2 "Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 w nastpujcych w zakresie: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osb w wieku 50+

pobierzdo gry do gry

20.11.2016 r.

Informacja o rozpoczciu naborw wnioskw w zakresie:Rozwj istniejcego przedsibiorstwa

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" informuje o moliwoci skadania wnioskw o przyznanie pomocy w ramach Poddziaania 19.2 "Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 w nastpujcych w zakresie: Rozwj istniejcego przedsibiorstwa

pobierzdo gry do gry

20.11.2016 r.

Dokumenty aplikacyjne do naboru wnioskw w zakresie dziaa: Rozwj istniejcego przedsibiorstwa oraz Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osb w wieku 50+ .

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Informujemy, ze formularze wnioskw przyznanie pomocy w ramach poddziaania 19.2 „Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno” objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 dla nastpujcych dziaa: Rozwj istniejcego przedsibiorstwa, Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osb w wieku 50+ dostpne s na nastpujcych stronach internetowych:

pobierzdo gry do gry

21.11.2016 r.

Szlak Kulinarny Doliny Radomki – zapraszamy do obejrzenia nowego filmu promujcego dziedzictwo kulinarne naszego regionu.

Zachcamy Pastwa do obejrzenia filmu opracowanego na zlecenie Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" - pokazujcego bogactwo dziedzictwa kulinarnego Doliny Radomki. W filmie moemy zobaczy zdrowe i smaczne produkty wyrniajce nasz region, takie jak: Produkt Tradycyjny "Papryka Przytycka" – o ktrym opowiada producent Marek Grela (gmina Przytyk); Produkty Tradycyjne - Wdliny z Gospodarstwa Rolnego Elbiety i Wojciecha Pysiak (Zdziechw, gmina Zakrzew); Miody pszczele odmianowe – z Pasieki Murawscy ukasza Murawskiego (Wola Wacawowska, gmina Wolanw); Dem z czerwonej papryki - Catering Camelot Elbiety Bie (Cerekwie, gmina Zakrzew); Pieczywo z Piekarni Wacyn Ewy Brzeziskiej i Andrzeja Karczewskiego (Wacyn, Gmina Zakrzew); Pierogi z Bajki - Zajazd Bajka Elbiety Chuda (Kowalanka, gmina Wolanw), Smaczek z Doliny Radomki - Gospodarstwo Sadownicze Monika Bankiewicz (Komorw, gmina Wieniawa).

pobierzdo gry do gry

22.11.2016 r.

Zapraszamy na Folkowe Andrzejki do Wrzosu

Andrzejki Folkowe we Wrzosie2016

Zapraszamy nie tylko mionikw muzyki ludowej, ale wszystkie zainteresowane osoby na szst ju odson Folkowych Andrzejek, ktre odbd si w najblisz sobot – 26 listopada o godzinie 17.00 w Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie (Wrzos 6). Folkowe Andrzejki – to wydarzenie ktre ma na celu integracj mieszkacw, ale rwnie promocj folkloru, dziedzictwa kulturowego oraz powoli zapominanych obrzdw i zwyczajw. Naszej idei nie jest obca te ch przypomnienia o minionym ju, ale piknym zwyczaju polskiej wsi, ktrym byy wiejskie zabawy ludowe – podczas ktrych grane byy huczne mazurki, oberki i fokstroty!

pobierzdo gry do gry

23.11.2016 r.

Bezpatne szkolenia z zakresu przygotowania wniosku na podejmowanie i rozwijanie dziaalnoci gospodarczej dla naborw prowadzonych przez LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Zapraszamy na bezpatne szkolenia powicone przygotowaniu wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu, ktre zostan przeprowadzone przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w zwizku z realizowanymi naborami wnioskw w zakresie dziaania : 19.2 Wsparcia na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno dla operacji zwizanych z podejmowaniem dziaalnoci gospodarczej oraz z rozwojem dziaalnoci gospodarczej. Spotkania odbd si 24 listopada w Zakrzewie oraz 25 listopada w listopada w Jedlisku.

pobierzdo gry do gry

24.11.2016 r.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Czonkw Stowarzyszenia Razem dla Radomki. 5 grudnia 2016 r. - Przytyk

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” w imieniu Zarzdu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” na podstawie podjtej przez Zarzd Uchway Nr 37/2016 z dnia 21 listopada 2016 w sprawie zwoania Walnego Zebrania Czonkw zawiadamia, e w dniu 5 grudnia 2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzdu Gminy w Przytyku, ul. Zachta 57 o godz. 13.00 odbdzie si Walne Zebranie Czonkw stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki”.

Ze wzgldu na wag omawianych spraw obecno Czonkw Stowarzyszenie jest obowizkowa. Prosimy o potwierdzenie obecnoci telefonicznie pod nr 48 38 58 996 lub drog mailow na adres: zarzad@razemdlaradomki.pl.

pobierzdo gry do gry

25.11.2016 r.

Zaproszenie na bezpatne szkolenie z zakresu: Zasady i przepisy dotyczce organizacji i prowadzenia wolontariatu. 29 listopada 2016 r. – Centrum Organizacji Pozarzdowych w Radomiu.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” oraz Centrum Organizacji Pozarzdowych w Radomiu zapraszaj we wtorek 29 listopada 2016 r. do udziau w bezpatnym szkoleniu z zakresu tematycznego: Zasady i przepisy dotyczce organizacji i przeprowadzenia wolontariatu oraz e-wolontariatu, ktre poprowadzi dowiadczony ekspert – Pan Wojciech Wcise z Centrum Wolontariatu w Lublinie, dr w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Spoecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Spotkanie szkoleniowe zorganizowane zostanie 29 listopada 2016 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Centrum Organizacji Pozarzdowych w Radomiu, przy ul. Struga 1. Udzia w spotkaniu jest bezpatny. Prosimy zainteresowane osoby o potwierdzenie obecnoci przesyajc informacj na adres mailowy: zarzad@razemdlaradomki.pl.

pobierzdo gry do gry

28.11.2016 r.

Konferencja podsumowujca projekt „Mazowiecka Kunia Smakw. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Poudniowego Mazowsza, wpywajca na rozwj produktw tradycyjnych i regionalnych. 5 grudnia 2016 r. – Przytyk.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” serdecznie zaprasza do udziau w konferencji podsumowujcej projekt „Mazowiecka Kunia Smakw. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Poudniowego Mazowsza, wpywajca na rozwj produktw tradycyjnych i regionalnych”, ktra odbdzie si 5 grudnia 2016 r., o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzdu Gminy w Przytyku.

Dziedzictwo kulinarne, to jeden z wielu obszarw, ktre Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” stara si rozwija, promujc produkty, przedsibiorcw, organizujc konkursy na najlepsze produkty regionalne, konkursy kulinarne, a take organizujc stoiska wystawiennicze na najwikszych w kraju wydarzeniach zwizanych z promocj rolnictwa, produktw spoywczych – tych tradycyjnych i regionalnych. Konferencja bdzie stanowia podsumowanie projektu „Mazowiecka Kunia Smakw. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Poudniowego Mazowsza, wpywajca na rozwj produktw tradycyjnych i regionalnych”, finansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.

pobierzdo gry do gry

29.11.2016 r.

Otwarty konkurs na dofinansowanie w 2017 roku organizacji zaj sportowych dla uczniw

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki prowadzi otwarty konkurs na dofinansowanie w 2017 roku organizacji zaj sportowych dla uczniw, finansowanych ze rodkw Funduszu Zaj Sportowych dla Uczniw (FZSdU). Wnioski naley skada do 2 grudnia 2016 r.

Wysoko rodkw publicznych, ze rodkw Funduszu Zaj Sportowych dla Uczniw (FZSdU), przeznaczonych na realizacj w 2017 roku zada objtych konkursem, wynosi 21,5 mln z. Podana kwota moe ulec zmianie, w przypadku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym FZSdU na rok 2017.

pobierzdo gry do gry

30.11.2016 r.

Zapraszamy na Festyn Zdrowia w Radomiu. 2 grudnia 2016 r.

Serdecznie zapraszamy w najbliszy pitek 2 grudnia na Festyn Zdrowia, ktry odbdzie si w ramach programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoa” w Zespole Szk Spoywczych i Hotelarskich w Radomiu przy ul. Armii Ludowej 1.

W ramach wydarzenia bdziemy mogli skosztowa tradycyjnych i zdrowych produktw, mie moliwo porozmawiania z producentami, czy take uzyska informacj na temat prawidowego ywienia dzieci i modziey.

pobierzdo gry do gry

sie
szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.