NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Multicel
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 6374639


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Lipiec 201501.07.2015 r.

Nowe wytyczne dotyczce rachunkowoci dla organizacji pozarzdowych.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

12 czerwca 2015 r. Sejm uchwali zmiany w ustawie o rachunkowoci. Nowelizacja ta proponuje uatwienia dla maych organizacji, bdce prb odpowiedzi na formuowane przez III sektor apele o uproszczon ksigowo. Ustawa skierowana zostaa do Senatu. Senat ma 30 dni na ustosunkowanie si do propozycji. Jest due prawdopodobiestwo, e ustawa zostanie podpisana i opublikowana na przeomie lipca i sierpnia 2015 r. Jednak jej przepisy nabior znaczenia dopiero od nowego roku.

Uproszczon ksigowo ("uproszczon ewidencj przychodw i kosztw") bd mogy stosowa organizacje, ktrych przychody (z roku poprzedzajcego rok zastosowania uproszczonej ksigowoci) nie przekrocz 100 tys. z. Uatwienia nie obejm organizacji majcych status poytku, a take organizacji prowadzcych dziaalno gospodarcz. Organizacja sama zadecyduje, czy korzystniejsze dla niej s procedury uproszczone, czy te, z ktrymi NGO maj do czynienia obecnie. O decyzji musi poinformowa w pierwszym miesicu roku swj Urzd Skarbowy.

pobierzdo gry do gry

02.07.2015 r.

Jarmarki Skrzyneckie, soce, muzyka i dobra zabawa!

 Jarmark Skrzynecki fot. Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna

Impreza zorganizowana przez Wjta Gminy oraz Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna, wzbudzia due zainteresowanie w rodowisku. Od wczesnych godzin przedpoudniowych w niedziel 28 czerwca trway prace organizacyjne oraz rozgrywki w pice siatkowej mczyzn o puchar Wta Gminy Wieniawa.

Cz artystyczn rozpocz wystp zespou ludowego Wrzosowianki, nastpnie w swoim repertuarze zaprezentowao si Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna. Okoo godziny 15.00, Wjt Gminy przywita zaproszonych goci i otworzy Jarmarki Skrzyneckie. W trakcie koncertu nagrodzono zwycizcw turnieju o puchar Wjta Gminy, wrczajc puchary i medale. Zwyciya druyna PSP z Przysuchy.

pobierzdo gry do gry

02.07.2015 r.

II Piknik Disco Polo w Wieniawie

 Piknik Disco Polo w Wieniawie

Ju pitego lipca 2015 r. od godziny 16.00, Park Gminny w Wieniawie zamieni si w amfiteatr, a z gonikw popyn taneczne rytmy. Wraz z Gminnym Centrum Kultury – Gmina Wieniawa organizuje II piknik disco polo, dedykowany wszystkim, ktrzy lubi dobr zabaw, bez jakichkolwiek ogranicze wiekowych.

Na scenie koncertowej zlokalizowanej na muszli w parku nie zabraknie powszechnie znanych i lubianych zespow, na czele z nasz lokaln gwiazd, zespoem Casino. Szczegy na plakatach i u organizatorw.

pobierzdo gry do gry

03.07.2015 r.

Zlot Motocyklowy The Irons Party w Jedlisku

 Zlot Motocyklowy The Irons Party

Proponujemy Pastwu kolejn propozycj spdzenia najbliszego weekendu na terenie naszych gmin. Tym razem zapraszamy nie tylko mionikw jazdy na jednoladach do Jedliska na Oglnopolski Zlot Motocyklowy Irons Party. W ramach imprezy przewidziano wiele atrakcji, park maszyn, konkursy dla odwanych, pokazy jazdy ekstremalnych oraz koncerty legend polskiej sceny rocka: Re Europy i Kobranocka.

pobierzdo gry do gry

03.07.2015 r.

Pikno sowa w Skrzynnie

W Skrzynnie mieszkacy nie yj tylko folklorem i kultur ludow propagowan przez Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna. Organizuj rwnie spotkania ze sztuk, w tym wieczory muzyczno poetyckie. Pierwsza tego typu inicjatywa zorganizowana zostaa przez Piotra Porczyskiego – Radnego Gminy Wieniawa, Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna oraz Pani Agnieszk Chylick-Wolask – penomocnika ds. promocji Stowarzyszenia Viribus Unitis pod nazw „Budujemy Kultur Integracj”.

Koncert poezji by wspaniaym przykadem, jak bardzo ywe sowo wplecione w muzyk jest doznaniem przey, wzrusze. W piknej scenerii w budynku po byej szkole w Skrzynnie w rodowisku wspaniaej publicznoci., .szy sowa wierszy Grupy Poetyckiej Eliksir z Radomia. Po kadej czci cudownym gosem, piewaa Pani Katarzyna Bochyska Wojdy (sopran) ,ktrej towarzyszy gr na pianinie Pan Karol Sionek.

pobierzdo gry do gry

06.07.2015 r.

Konsultacje projektu rozporzdzenia Wdraanie LSR

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Przedstawiamy projekt rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania oraz wypaty pomocy finansowej w ramach poddziaania "Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z uzasadnieniem i ocen skutkw regulacji (OSR).

Zwracamy si z uprzejm proba o przedstawienie stanowiska w zakresie ww. projektu.

pobierzdo gry do gry

07.07.2015 r.

Projekt rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie funkcjonowania KSOW.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Przedstawiamy projekt rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarw wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.

Zachcamy Pastwa o przedstawienie stanowiska do projektu w terminie do 10 lipca 2015 roku.

pobierzdo gry do gry

07.07.2015 r.

Nabr wnioskw w VIII edycji konkursu grantowego „Na dobry pocztek!”

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Fundacja BGK zaprasza do skadania wnioskw w VIII edycji konkursu grantowego "Na dobry pocztek!". Celem programu jest podnoszenie jakoci edukacji i wyrwnywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z maych miejscowoci. Dofinansowanie projektw w wysokoci od 3 do 10 tys. z mona przeznaczy na przygotowanie i prowadzenie zaj dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprztu lub wyposaenia, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodzicw.

pobierzdo gry do gry

08.07.2015 r.

Tylko do 10 lipca mona skada w ARiMR wnioski o przyznanie patnoci obszarowych

ARIMR

Kto nie zdy zoy wniosku o przyznanie patnoci obszarowych do 15 czerwca, bdzie mg to zrobi jeszcze do 10 lipca, ale wwczas nalene dopaty bd pomniejszone o 1% za kady roboczy dzie opnienia. Wnioski i uzupenienia zoone po 10 lipca nie bd rozpatrywane.

Wnioski o przyznanie patnoci obszarowych mona skada za porednictwem Internetu, poczty, a take osobicie w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczeglnie zachcamy do skorzystania przy ubieganiu si o takie patnoci z unowoczenionej internetowej aplikacji e-wniosek, ktra zostaa zamieszczona na portalu ARiMR.

pobierzdo gry do gry

09.07.2015 r.

62 numer Biuletynu Informacyjnego Razem dla Radomki. Zachcamy do lektury

Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Serdecznie zachcamy Pastwa do lektury lipcowego numeru naszego wydawnictwa, ktre przedstawia najwaniejsze informacje dotyczce dziaa realizowanych przez nasze Stowarzyszenie, jak rwnie inicjatywy realizowane przez nasze instytucje partnerskie, samorzdy, przedsibiorcw oraz osoby prywatne.

Informator rozpoczynamy od zachcenia modych ludzi do odbywania bezpatnych praktyk w naszym Biurze. Maj oni okazj pozna prace stowarzyszenia, zdoby praktyczn wiedz i umiejtnoci w zakresie pozyskiwania rodkw unijnych, rozwija umiejtnoci komunikacyjne wsptworzc nasze strony internetowe i materiay informacyjne. Przedstawiamy relacje z bardzo istotnych dla naszych Partnerw wydarze - 25lecia Piekarni Wacyn, Wiankw w Wieniawie, Dni Kolbergowskich w Przysusze, spotkania muzyczno - poetyckiego jakie zostao zorganizowane w Skrzynnie. Prezentujemy laureatw konkursu na najlepsze produkty lokalne wytwarzane na naszym obszarze dziaania, a take laureatw nagrody Obywatelskiego Gran Prix jakie od biecego roku Nasze Stowarzyszenie przyznaje aktywnym organizacjom pozarzdowym.

pobierzdo gry do gry

09.07.2015 r.

Agrafka Agory 2015/2016 - ruszy nabr wnioskw o dofinansowanie programw stypendialnych

Agrafka Agory

?Agrafka Agory? to partnerski Program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W ramach omiu edycji Programu do tej pory przyznano prawie 130 dotacji na realizacj lokalnych programw stypendialnych, na czn kwot ponad miliona zotych. Gwne cele Programu to wyrwnywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentw do dalszego rozwoju i pracy, a take popularyzacja idei stypendiw edukacyjnych w Polsce.

pobierzdo gry do gry

10.07.2015 r.

Informacja o zmianie SZOOP PO WER 2014-2020

UE

2 lipca 2015 r. minister Pawe Orowski podpisa zmieniony Szczegowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwj 2014-2020 (SZOOP PO WER), a zmieniona tre dokumentu jest stosowana od tego dnia.

pobierzdo gry do gry

10.07.2015 r.

Konkurs kulinarny o laury Lokalnej Grupy Dziaania „Razem dla Radomki” na najlepsz potraw lokalna przygotowan z papryki

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” (LGD) z siedzib w Radomiu zaprasza osoby prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, lokale gastronomiczne, przedsibiorcw, organizacje zrzeszajce osoby fizyczne, lokalne stowarzyszenia lub grupy nieformalne (np. Koa Gospody Wiejskich) oraz szkoy z klasami o profilu gastronomicznym, do udziauw konkursie kulinarnym o laury Lokalnej Grupy Dziaania „Razem dla Radomki” na najlepsz potraw lokalna przygotowan z papryki.

pobierzdo gry do gry

13.07.2015 r.

IX Spotkanie z Folklorem im Stanisawa Stpniaka

Serdecznie zapraszamy na IX Spotkanie z Folklorem im. Stanisawa Stpniaka, ktre odbdzie si w Gminnym Centrum Kultury w Wieniawie 19.07.2015 roku.

pobierzdo gry do gry

15.07.2015 r.

Oglnopolski Turniej Muzykw Prawdziwych

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

W imieniu organizatora, Filharmonii im. Mieczysawa Karowicza w Szczecinie, mamy zaszczyt poinformowa, e trwa rekrutacja do oglnopolskiego Turnieju Muzykw Prawdziwych, ktrego pierwsza edycja odbdzie si w dniach 4-6 wrzenia.

pobierzdo gry do gry

30.07.2015 r.

Praktyki w Biurze LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Jeli chciaby zdoby dowiadczenie z zakresu tematyki zwizanej z funduszami unijnymi, pozna specyfik pracy w III sektorze oraz pozyska cenne dowiadczenie przydatne do rozwoju kariery zawodowej, to jest to oferta skierowana dla Ciebie.

pobierzdo gry do gry

15.07.2015 r.

Biesiada Ziemniaka Brudnowskiego

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Koo Kobiet znad Zalewu serdecznie zaprasza na Biesiad promujc Ziemniaka Brudnowskiego jako Produkt Regionalny, ktra odbdzie si dnia 25 lipca o godzinie 17.00 w budynku po byej szkole w Brudnowie.

pobierzdo gry do gry

16.07.2015 r.

26 lipca ostatnim dniem zgosze do konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”

To ju II edycja oglnopolskiego konkursu skierowanego do spoecznoci lokalnych, organizowanego przez Bank Zachodni WBK. Na przesyanie wnioskw pozostao niespena dwa tygodnie.

Warto wzi udzia w konkursie, poniewa wysoko dofinansowania projektw wyniesie od 4 tys. do 10 tys. zotych. czna warto przeznaczonych na ten cel rodkw to 1,5 mln z. Propozycje projektw naley skada do 26 lipca 2015 roku poprzez specjaln aplikacj na stronie www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam

pobierzdo gry do gry

20.07.2015 r.

Zalew w Jagodnym już otwarty

W minion rod -15 lipca 2015 r. odbya si uroczysto przekazania do uytku kolejnej istotnej inwestycji zrealizowanej na terenie Gminy Przytyk. Na otwarcie zbiornika Jagodno- bo o nim mowa- przybyli przedstawiciele wadz wojewdztwa mazowieckiego, Urzdu Marszakowskiego, samorzdowcy a take mieszkacy okolicznych miejscowoci.

pobierzdo gry do gry

21.07.2015 r.

Konkurs z zakresu: Upowszechnianie sportu rnych grup spoecznych - dodatkowy nabr

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogosi dodatkowy nabr ofert w konkursie na dofinansowanie zada z zakresu upowszechniania sportu rnych grup spoecznych i rodowiskowych. Oferty mona skada do 4 sierpnia 2015.

pobierzdo gry do gry

21.07.2015 r.

Przedstawiamy projekty zrealizowane ze rodkw LGD „Razem dla Radomki”: Agroturystyka w Sabacie (gmina Wolanw)

Agroturystyka - Sabat

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” w okresie lat 2009-2015 r. realizowaa dziaania zwizane z aktywizacj i rozwojem obszarw wiejskich szeciu gmin pooonych na terenie poudniowego Mazowsza. To dla tych gmin: Jedliska, Przytyka, Przysuchy, Wieniawy, Wolanowa i Zakrzewa pozyskalimy blisko 12 milionw zotych, dziki ktrym udao si zrealizowa inicjatywy o wartoci wynoszcej ok. 18 milionw zotych. rodki finansowe otrzymane ze strony Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich pozwoliy nam na wybr 106 projektw zrealizowanych przez przedsibiorcw, rolnikw, organizacje pozarzdowe, instytucje kultury, samorzdy czy osoby prywatne w zakresie dziaa „Odnowy i Rozwoju Wsi”, „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsibiorstw”, „Rnicowania w kierunku dziaalnoci nierolniczej”, a take „Maych Projektw”. W cyklu najbliszych artykuw postaramy si przedstawi Pastwu wybrane projekty zrealizowane przez naszych Beneficjentw. Dzi prezentujemy operacj polegajc na utworzeniu dziaalnoci agroturystycznej w Sabacie (gmina Wolanw).

pobierzdo gry do gry

22.07.2015 r.

XVI Edycja Konkursu - Nagroda Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego

Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego ju po raz 16 organizuje konkurs Nagroda Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego, pragnc nagrodzi wybitnych mieszkacw naszego regionu za szczeglne zasugi w zakresie promocji wojewdztwa mazowieckiego w kraju i na wiecie w dziedzinie twrczoci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, ktrzy z potrzeby serca intensywnie dziaaj na rzecz wsplnoty mazowieckiej. Zapraszamy zatem do zgaszania kandydatw. Nabr wnioskw przewidziany jest do 28 sierpnia br. Spord nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapitua wyoni 10. laureatw, ktrzy podczas uroczystej gali otrzymaj pamitkow statuetk oraz nagrod pienin w wysokoci 10 000 z.

pobierzdo gry do gry

23.07.2015 r.

Beach Ball Klinkier Przysucha – Eliminacje Mistrzostw Polski w Siatkwce Plaowej Mczyzn – 31.07-02.08.2015 r.

 Beach Ball Klinkier Przysucha – Eliminacje Mistrzostw Polski w Siatkwce Plaowej Mczyzn

Ju po raz drugi w dniach 31.07 - 02.08.2015 odbd si eliminacje Mistrzostw Polski w Siatkwce Plaowej Mczyzn, w tym roku wystpujcych pod nazw Beach Ball Klinkier Przysucha 2015. Najwiksze gwiazdy siatkwki plaowej oraz halowej bdzie mona oglda nad Zalewem Topornia. Na wydarzenie zapraszaj organizatorzy: Modzieowa Akademia Piki Siatkowej w Przysusze oraz Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha – Tadeusz Tomasik.

pobierzdo gry do gry

22.07.2015 r.

Domaniw Sauna i Spa - nowy obiekt wypoczynkowy nad Zalewem w Domaniowie

 Domaniw Sauna i Spa

Malowniczo pooony Zalew w Domaniowie przyciga od kilku lat coraz wiksz ilo turystw, ktrzy mog tutaj znale odpowiednie miejsce na wypoczynek. Noclegi Domaniw Sauna i Spa to nowy obiekt ktry gwarantuje nam cisz i spokj. Moemy w nim skorzysta z nowoczesnych apartamentw znajdujcych si w Wlce Domaniowskiej 44, pooonych nad samym Zalewem w Domaniowie.

pobierzdo gry do gry

23.07.2015 r.

E-wolontariat - uspoeczniony Internet. Zapraszamy do wsppracy z LGD Razem dla Radomki.

E-wolontariat

E-wolontariatem, czyli wirtualnym wolontariatem okrelamy rodzaj wolontariatu, polegajcy na wykonywaniu zada w caoci lub czciowo poza organizacj z wykorzystaniem komputera i Internetu bd te korzystajc z innych urzdze podczonych do Internetu. To co rni e- wolontariat od telepracy to wykonywanie czynnoci zleconych przez sieciowych wolontariuszy pracuj na rzecz organizacji non-profit, szk, w ramach programw rzdowych lub dla podmiotw poytku publicznego. Sieciowi wolontariusze nie otrzymuj wynagrodzenia od firm nastawionych na zysk, lecz pracuj na rzecz organizacji non-profit, szk czy innych instytucji realizujcych czsto oddolne inicjatywy.

Misj dziaania Lokalnej Grupy Dziaania „Razem dla Radomki” jest realizacja inicjatyw na rzecz rozwoju obszarw wiejskich, aktywizacja spoeczestwa, promocja kultury, turystyki, przedsibiorczoci. Realizujemy dziaania, ktre przyczyniaj si do wzrostu atrakcyjnoci i rozwoju gospodarczego caego obszaru LGD poprzez aktywizacj spoeczestwa i wykorzystanie unikalnych walorw przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru. W swoich dziaaniach stawiamy na innowacyjno i efektywno, stale wykorzystujc nowe media, a przede wszystkim Internet, jako gwny komunikator z naszymi odbiorcami. Poprzez 4 lata udao nam si stworzy portale internetowe, ktre miesicznie odwiedza ponad 70 tysicy osb. Dlatego, w zwizku z prnym rozwojem poszukujemy osb, ktre zechciayby podj z nami wspprac, zdoby wiedz z zakresu funduszy unijnych, przygotowywania wnioskw, grantw, ale rwnie dziaa zwizanych z kreacj przestrzeni kultury, kreacj dziaa w Internecie.

pobierzdo gry do gry

24.07.2015 r.

Bezpatne badania mammograficzne w Przytyku. 27 lipca.

Badania mammograficzne

Zapraszamy Panie z wieku 40-75 lat - mieszkanki gminy Przytyk na bezpatne badania mammograficzne, ktre odbd si 27 lipca w Przytyku przy Orodku Zdrowia ul. Kocielna 15, Podgajek.

pobierzdo gry do gry

24.07.2015 r.

Zapraszamy na Oglnopolskie Targi Papryki w Przytyku. 16.08.2015 r.

 Oglnopolskie Targi Papryki 2015 w Przytyku

Zapraszamy 16 sierpnia na Oglnopolskie Targi Papryki do Przytyka. Jest to wydarzenie organizowane od 1999 roku z inicjatywy Wjta gminy Przytyk, Starosty Powiatu Radomskiego oraz Prezesa Radomskiej Giedy Rolnej. Impreza stanowi form promocji przednich odmian papryki, na ktre popyt stale wzrasta. Z roku na rok, uczestnicz w nim tysice mieszkacw gminy Przytyk i okolicznych miejscowoci, a take coraz liczniejsze grono goci z poza regionu.

pobierzdo gry do gry

27.07.2015 r.

Rusza III edycja konkursu grantowego Fundacji Tesco Dzieciom Pracownia Talentw

Ju po raz trzeci ruszy konkurs grantowy „Pracownia Talentw” Fundacji Tesco Dzieciom Fundacja Tesco Dzieciom zaprasza organizacje pozarzdowe do udziau w konkursie grantowym! Pula nagrd – 250 tys. z zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektw w obszarze edukacji dzieci i modziey.

pobierzdo gry do gry

27.07.2015 r.

Relacja z Pikniku Rodzinnego w Pogroszynie, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pogroszyn.

 Piknik Rodzinny w Pogroszynie

W sobot 18 lipca 2015 r. na terenie byej Szkoy Podstawowej w Pogroszynie odby si PIKNIK RODZINNY – POGROSZYN 2015 . Piknik zosta zorganizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pogroszyn – now organizacj tworzon przez aktywnych mieszkacw Pogroszyna, ktra uzyskaa wpis do Krajowego Rejestru Sdowego w dniu 25 czerwca 2015 r.

pobierzdo gry do gry

28.07.2015 r.

Piknik integracyjny w Jedlisku podsumowujcy projekt „Razem aktywnie i kreatywnie w wakacje”.

Stowarzyszenie Spoeczno – Kulturalne „Rak” wraz z grup nieformaln tworzon przez mieszkacw gminy Jedlisk zaprasza 2 sierpnia 2015 r. na godzin 15.00 na piknik stanowicy podsumowanie projektu „Razem aktywnie i kreatywnie w wakacje” realizowany w ramach funduszy programu grantowego Fundusz Inicjatyw Obywatelskim – Mazowsze Lokalnie.

pobierzdo gry do gry

28.07.2015 r.

Oglnopolskie zawody modeli latajcych na lotnisku Piastw

W dniach 1 i 2 sierpnia na lotnisku Piastw Aeroklubu Radomskiego, w ramach Pucharu Polski, zostan rozegrane II Oglnopolskie Zawody Modeli Latajcych na Uwizi w kategorii F2B. Gwnym organizatorem zawodw jest Aeroklub Radomski oraz jego Sekcja Modelarska. Rywalizacja bdzie toczy si o Puchary ufundowane przez Wjta Gminy Jedlisk. Udzia w zawodach potwierdzio ju kilkunastu zawodnikw z caej Polski.

pobierzdo gry do gry

29.07.2015 r.

Bezpatne badania mammograficzne w Jedlisku, Wolanowie i Zakrzewie

Badania mammograficzne

Zapraszamy Panie z wieku 40-75 lat - mieszkanki gmin Jedlisk, Wolanw i Zakrzew na bezpatne badania mammograficzne, ktre odbd si w dniach 4 sierpnia w Jedlisku (budynek OSP), 5 sierpnia w Wolanowie (Urzd Gminy), 10 sierpnia w Zakrzewie (Publiczne Gimnazjum).

Bezpatna mammografia dla pa w wieku 50 – 69 lat: badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesicy dla kobiet, ktre w ramach realizacji Programu otrzymay odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

pobierzdo gry do gry

29.07.2015 r.

Konkurs kulinarny Lokalnej Grupy Dziaania Razem dla Radomki na najlepsz potraw przygotowan z papryki

Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” zaprasza osoby prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, lokale gastronomiczne, przedsibiorcw, organizacje zrzeszajce osoby fizyczne, lokalne stowarzyszenia lub grupy nieformalne (np. Koa Gospody Wiejskich) oraz szkoy z klasami o profilu gastronomicznym, do udziau w trzeciej edycji konkursu kulinarnym o laury Lokalnej Grupy Dziaania „Razem dla Radomki” na najlepsz potraw lokaln przygotowan z papryki.

W konkursie mog wzi udzia podmioty, ktrych terenem zamieszkania i/lub dziaania to powiaty: radomski, przysuski, szydowiecki, zwoleski, biaobrzeski, miasto Radom, Szydowiec, Zwole, Biaobrzegi.

pobierzdo gry do gry

29.07.2015 r.

O mowie ciaa - rozmowa z Dian Nowek w Programie Pytanie na niadanie w TVP

Diana Nowek w Programie Pytanie na niadanie

Z obserwacji, twarzy, emocji, mowy ciaa sylwetki, napicia w ciele, a take z preferencji ubioru moemy dowiedzie si duo o drugiej osobie, o jej yciu. O mowie ciaa mwi nam psychologia wygldu ktr zajmuje si Diana Nowek, czonek Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, ktra wicej informacji na ten temat przekazaa nam w popularnym programie telewizyjnym Pytanie na niadanie w TVP.

pobierzdo gry do gry

31.07.2015 r.

Beach Ball Klinkier Przysucha. Zapraszamy na rozpoczynajce si dzi Eliminacje Mistrzostw Polski w Siatkwce Plaowej Mczyzn.

 Beach Ball Klinkier Przysucha – Eliminacje Mistrzostw Polski w Siatkwce Plaowej Mczyzn

W dniach 31.07 - 02.08.2015 odbd si eliminacje Mistrzostw Polski w Siatkwce Plaowej Mczyzn, w tym roku wystpujcych pod nazw Beach Ball Klinkier Przysucha 2015. Najwiksze gwiazdy siatkwki plaowej oraz halowej bdzie mona oglda nad Zalewem Topornia. Na wydarzenie zapraszaj organizatorzy: Modzieowa Akademia Piki Siatkowej w Przysusze oraz Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha – Tadeusz Tomasik.

pobierzdo gry do gry

31.07.2015 r.

Hotel i Restauracja Ostoja w Gminie Wieniawa

 Hotel i Restauracja Ostoja w Gminie Wieniawa

Serdecznie zapraszamy Pastwa do zapoznania si z ofert nowego obiektu hotelarsko-gastronomicznego. Restauracja Ostoja pooona jest w malowniczym klimacie gminy Wieniawa, zaledwie 25km od Radomia w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego, w miejscowoci Zawady. To miejsce, w ktrym udao si poczy zabaw z odpoczynkiem na wieym powietrzu. Specjalnoci jest kompleksowa organizacja wszelkiego rodzaju imprez, od chrzcin, komunii, wesel po konsolacje, szkolenia i konferencje oraz spotkania biznesowe. Gocie mog skorzysta z nowoczesnej bazy hotelowej.

pobierzdo gry do gry

szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.