NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 8404776


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Partnerskie Mazowieckie LGD


Partnerskie Mazowieckie LGD


strona stowarzyszenia dziedzictwo i rozwoj
strona LGD Wsplny trakt
LGD Warka
strona LGD Razem dla Radomki
LGD Wszyscy Razem
LGD Natura i Kultura
Forum Powiatu Garwoliskiego
LGD Ziemi Miskiej
LGD Gminy Nadpiliczne
strona LGD Zapilicze
LGD Zielone Mosty Narwi
Aktywni Razem
Badzmy Razem

Porozumienie Lokalnych Grup Dziaania Poudniowego Mazowsza

9 grudnia 2011 r. Lokalne Grupy Dziaania z terenu poudniowego Mazowsza dc do budowy porozumienia organizacji dziaajcych na rzecz rozwoju obszarw wiejskich a take w trosce o efektywny rozwj obszarw wiejskich podpisay Deklaracj Wsppracy. Wrd pierwszych omiu sygnatariuszy umowy byy nastpujce LGD: "Razem dla Radomki", "Na Piaskowcu", "Dziedzictwo i Rozwj", "Wsplny Trakt", "Puszcza Kozienicka", "Wszyscy Razem", "Gminy Nadpiliczne", "Zapilicze".

W 2013 roku do partnerstwa przystpiy LGD: "Ziemia Miska", "Forum Powiatu Garwoliskiego", "Natura i Kultura", a w 2014 roku kolejne LGD: "Zielone Mosty Narwi", "Bdmy Razem", Fundacja Aktywni Razem Lokalna Grupa Dziaania, Zwizek Stowarzysze "Partnerstwo Zalewu Zegrzyskiego. Obecnie Nasze Partnerstwo liczy pitnastu czonkw.

Deklaracja stanowi efekt dotychczas podejmowanych dziaa i pozytywnej wsppracy pomidzy organizacjami, ktra zostaa zawizana w 2009 roku. Lokalne Grupy Dziaania wsplnie realizoway inicjatywy i wydarzenia zwizane z promocj turystyki wiejskiej, dziedzictwa kulturowego gmin, organizoway spotkania zwizane z pracami nad realizacj dziaa Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich jak rwnie i konferencje nt. powiza kooperacyjnych polskich przedsibiorstw oraz wytwarzania produktw tradycyjnych i regionalnych ktre zorganizowane zostay w 2011 roku. Koordynacje wsppracy Lokalnych Grup Dziaania z terenu poudniowego Mazowsza powierzono Prezesowi LGD "Razem dla Radomki" - Cezaremu Adamowi Nowek.

Celem nawizanej wsppracy jest budowanie dialogu obywatelskiego na polskiej wsi, aktywizowanie spoecznoci lokalnej, realizacja projektw wsppracy, rozwj lokalnej przedsibiorczoci, rozwj turystyki jak rwnie budowanie partnerstwa pomidzy organizacjami pozarzdowymi, biznesem i instytucjami sektora publicznego na rzecz podnoszenia jakoci ycia na wsi.

Partnerstwo ma przyczyni si do stworzenia i realizacji wizji rozwoju przy wykorzystaniu peni moliwoci, zainteresowa, wiedzy i pasji mieszkacw obszarw wiejskich, bogactwa dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego oraz szans wynikajcych ze wsppracy lokalnych rodowisk obszaru partnerskiego dziaania.


INICJATYWY

 1. Seminarium
  Konferencja przedstawicieli LGD Poudniowego Mazowsza. 20.01.2011 r. - Magnuszew
  wicej

 2. Szkolenie:
  Wytwarzanie produktw tradycyjnych i regionalnych z wasnych surowcw w gospodarstwach rolnikw indywidualnych - stan i perspektywy. 16 listopada 2011 r. - Radom
  wicej

 3. Udzia w Midzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej Agrotravel jako wystawcy
  wicej

 4. Udzia w Doynkach Wojewdztwa Mazowieckiego w Kozienicach

  Tegoroczne Doynki Wojewdztwa Mazowieckiego odbyy si 26 sierpnia 2012 r. w Kozienicach, i zostay zrealizowane w ramach projektu "Powiat Kozienicki Stolic Kultury Mazowsza 2012 roku". Byy to rwnie trzecie Doynki Wojewdzkie w ktrych uczestniczya nasza Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki", zaproszona na t uroczysto przez Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego. Organizatorami Doynek byli: Biskup Diecezji Radomskiej Henryk Tomasik, Marszaek Wojewdztwa Mazowieckiego - Pan Adam Struzik, Wojewoda Mazowiecki - Pan Jacek Kozowski, Starosta Powiatu Kozienickiego - Pan Janusz Stpr oraz Burmistrz Gminy Kozienice - Pan Tomasz mietanka. Patronat honorowy nad imprez sprawowa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pan Stanisaw Kalemba.

  Mazowieckie wito Plonw to jedna z najwikszych imprez na Mazowszu oraz doskonaa okazja do wsplnego podzikowania za plony, kultywowania regionalnych tradycji i wsplnej radoci z owocw pracy rolnikw oraz przedsibiorcw z naszego regionu. Uroczysto rozpocza si msz wit pod przewodnictwem Biskupa Radomskiego Jego Ekscelencji Ksidza Biskupa Henryka Tomasika, po ktrej pochd przeszed na Stadion Miejski w Kozienicach. Tradycj stao si, e ceremoniom doynkowym przewodnicz Starosta i Starocina doynkowi - w tym roku byli to Aneta Szewc i Romuald Pierzchaa. Starostowie doynek przekazali symboliczny chleb na rce Biskupa, Marszaka Wojewdztwa, Wojewody, Starosty Powiatu Kozienickiego i Wjtw, za ci podzielili si chlebem z uczestnikami imprezy doynkowej, przekazujc go jako symbol pokoju i dzikczynienia za plony.

  Tradycyjnie uroczystociom tym, ktre s uhonorowaniem caorocznego trudu rolnikw i ich rodzin towarzyszyy ekspozycje gospodarstw agroturystycznych, firm i przedsibiorstw, konkursy i prezentacje twrcw ludowych z Mazowsza. Jednym z najwaniejszych elementw imprezy bya prezentacja wiecw doynkowych, wykonanych z kosw zb, owocw, warzyw i polnych kwiatw. Oprcz tradycyjnego podzikowania za plony i zoenia wiecw doynkowych podczas uroczystoci wrczone zostay odznaczenia pastwowe i branowe - stanowic podsumowanie rolniczych konkursw i plebiscytw. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji, oprcz tradycyjnych uroczystoci moglimy posugach dobrej muzyki i zobaczy na ywo wystpy lokalnych kapel, kabaretu Limo oraz zespou Sumbutastic. Publiczno oczarowa wystp Zespou Pieni i Taca "Mazowsze", ktre zapiewao najbardziej znane ludowe piosenki, jednak najwikszy zachwyt budziy tace, ktrych choreografia bya przygotowana perfekcyjnie.

  Liczne grono osb odwiedzio te stoisko wystawiennicze Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki", na ktrym zaprezentowalimy materiay promocyjne i informacyjne, publikacje, mapy, informatory turystyczne, przewodniki, gadety i ulotki promujce wypoczynek w Dolinie Radomki oraz usugi firm z brany turystycznej. Dodatkow atrakcj naszego stoiska by pokaz rzebiarstwa w wykonaniu Barbary i Zdzisawa Batowskiego - rzebiarza ludowego z Przysuchy, wsppracujcego z naszym Stowarzyszeniem. Odwiedzajcy mogli sprbowa poczstunku zwizanego z produktami lokalnymi i tradycyjnymi naszego obszaru - wyrobw zwizanych "Papryk Przytyck (m.in. dem z papryki), tradycyjnego pieczywa z Piekarni Wacyn, czy naturalnie mtnego soku - Smaczek z Doliny Radomki przygotowanego przez Gospodarstwo Rolne Pastwa Bakiewicz.

  Doynki Wojewdztwa Mazowieckiego w Kozienicach - Stoisko Lokalnej Grupy Dziaania Razem dla Radomki Doynki Wojewdztwa Mazowieckiego w Kozienicach - Stoisko Lokalnej Grupy Dziaania Razem dla Radomki Doynki Wojewdztwa Mazowieckiego w Kozienicach - Stoisko Lokalnej Grupy Dziaania Razem dla Radomki -Twrca Ludowy Zdzisaw Batowski
  Doynki Wojewdztwa Mazowieckiego w Kozienicach - Stoisko Lokalnej Grupy Dziaania Razem dla Radomki - Degustacja Sokw- Smaczu z Doliny Radomki Doynki Wojewdztwa Mazowieckiego w Kozienicach - Wiece Doynkowe Doynki Wojewdztwa Mazowieckiego w Kozienicach - Wiece Doynkowe
  Doynki Wojewdztwa Mazowieckiego w Kozienicach - Wiece Doynkowe Doynki Wojewdztwa Mazowieckiego w Kozienicach - Wiece Doynkowe Doynki Wojewdztwa Mazowieckiego w Kozienicach - Wystp Zespou Pieni i Taca Mazowsze
 5. Udzia w Midzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej Agrotravel 2013 w charakterze wystawcw: Udzia w Targach
  wicej


Pobierz

sie
szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.