NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Multicel
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 5984125


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Kwiecie 2017Fundacja Batorego zaprasza organizacje pozarzdowe, domy kultury, parafie, szkoy podstawowe i ponadpodstawowe (nie muzyczne) z wojewdztwa mazowieckiego, prowadzce amatorskie zespoy chralne, do skadania wnioskw o wsparcie z Funduszu im. Staszka Jonczyka „piewaj”. Wnioski przyjmowane s do 1 maja 2017.

pobierzdo gry

Fundacja „Merkury” wraz ze Wsplnot Robocz Zwizkw Organizacji Socjalnych WRZOS zapraszaj do zgaszania pomysw na dziaania innowacyjne wspierajce osoby niepenosprawne w procesie aktywizacji zawodowej.

pobierzdo gry

Gmina Przytyk zaprasza na kolejny seans filmowy realizowany w ramach cyklu „Kino na Trawie”. Tym razem „kinomaniakw” zaprasza do Sali Konferencyjnej Centrum Dystrybucji i Przetwrstwa Rolnego w Sowikowie. 7.IV o godz. 19.00 zaprezentowany zostanie film animowany „Bystry Bill”

pobierzdo gry

Jeli chciaby zdoby dowiadczenie z zakresu tematyki zwizanej z funduszami unijnymi, pozna specyfik pracy w III sektorze oraz pozyska cenne dowiadczenie przydatne do rozwoju kariery zawodowej, to jest to oferta skierowana dla Ciebie.

pobierzdo gry

25.03.2017 r. wesza w ycie ustawa o zmianie ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. Do najwaniejszych zmian nale m.in.: usprawnienie procedury wymiany informacji pomidzy ministrem waciwym do spraw zabezpieczenia spoecznego ...

pobierzdo gry

W prezentowanym cyklu artykuw chcemy Pastwu przybliy tematyk zwizan z inkubatorami przetwrstwa lokalnego, dla ktrych w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich ...

pobierzdo gry

Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL to bogactwo folkowych strojw, najcenniejsze smaki regionw, a do tego taniec i piew i wyjtkowe wydarzenie dedykowane wszystkim mionikom polskiej wsi...

pobierzdo gry

Dostpne s ju wyniki pierwszej oceny konkursu FIO Mazowsze Lokalnie, nadesanych w ramach cieek Inicjatywy Oddolne oraz Wsparcie grup samopoomocych. Wrd ocenionych projektw do II etapu zostay zakwalifikowane projekty od organizacji partnerskich LGD Razem dla Radomki.

pobierzdo gry

Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" zaprasza do skadania ofert dotyczcych zakupu urzdzenia wielofunkcyjnego. W ramach zamwienia wykonawca zobowizany jest do realizacji oferty, okrelonej w zapytaniu o cen.

pobierzdo gry

W prezentowanym cyklu artykuw chcemy przybliy tematyk zwizan z inkubatorami przetwrstwa lokalnego, dla ktrych w ramach PROW 2014-2020 nasze LGD dokona naboru wnioskw o wybr podmiotu ktry utworzy w/w jednostk.

pobierzdo gry

W odbywajcych si w ubiegy weekend Midzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel w Kielcach, stoisko Wojewdztwa Mazowieckiego na ktrym zaprezentowali si przedstawiciele LGD „Razem dla Radomki” po raz kolejny zdobyo I miejsce w konkursie na najciekawsze stoisko targw.

pobierzdo gry

Minister Sportu i Turystyki ogasza nabr wnioskw na realizacj w 2017 roku programu "Klub". Wnioski naley skada do 21 kwietnia 2017 r.

pobierzdo gry

Od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziaania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktw rolnych, obrt nimi i ich rozwj".

pobierzdo gry

W przededniu wit Wielkiej Nocy przedstawiamy Pastwu kolejny numer naszego wydawnictwa, yczc Wesoych wit, penych pokoju i nadziei, a take zdrowia i radoci z wiosennego odradzania ycia oraz serdecznych spotka w gronie rodziny i przyjaci.

pobierzdo gry

Nivea Polska w tym roku organizuje konkurs w ramach akcji „ Podwrko talentw Nivea”. To dziki nim w ostatnich latach stworzyli ju 180 rodzinnych miejsc zabaw na terenie caej Polski.

pobierzdo gry

Informujemy, i w dniu 20 kwietnia 2017 roku o godzinie 9.00 w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie odbdzie si Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” – majce na celu przeprowadzenie procedury wyboru operacji zgoszonych w ramach naborw wnioskw prowadzonych przez LGD

pobierzdo gry

Muzeum Witolda Gombrowicza zaprasza na wyjtkowy projekt muzyczny: koncert jazzowy poczony z wierszami Krystyny Miobdzkiej, w mistrzowskiej interpretacji Jana Peszka. Miobdzka przeywa obecnie drug literack modo. We Wsoli w dialog z jej utworami wchodzi bdzie muzyka jazzowa w wykonaniu zespou Silberman and "Three of a Perfect Pair".

pobierzdo gry

Gmina Przytyk zaprasza do udziau w IV edycji wielowymiarowej imprezy plenerowej, organizowanej na pamitk zawarcia w Przytyku zwizku maeskiego pomidzy Janem Kochanowskim z Dorot Podlodowsk. Tegoroczne wydarzenie odbdzie si na przestrzeni miesica kwietnia i maja.

pobierzdo gry

Przygotowany zosta projekt rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania oraz wypaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty penice funkcje kulturalne”, operacje typu „Ksztatowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytkw i budownictwa tradycyjnego” objtego PROW2014-2020.

pobierzdo gry

W czwartek – 4 maja o godzinie 12.00 w siedzibie Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze odbdzie si uroczyste otwarcie wystawy 100 lecie Ochotniczej Stray Poarnej w Przysusze.

pobierzdo gry
lgd razem dla radomki

Informacja

26.04.2017 r.

Informujemy, e z uwagi na problemy techniczne wynikajce z winy dostawcy usug telekomunikacyjnych – firmy MMI Telecom, kontakt telefoniczny z Biurem Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” pod nr telefonu 48 38 58 996 moe by chwilowo utrudniony.

pobierzdo gry

Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" informuje o zakoczeniu postpowania przez Rad Stowarzyszenia w sprawie oceny wnioskwdla dziaania: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osb 50+.

pobierzdo gry

Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" informuje o zakoczeniu postpowania przez Rad Stowarzyszenia w sprawie oceny wnioskw dla dziaania: Rozwj istniejcego przedsibiorstwa.

pobierzdo gry
szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.