finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Lokalni Liderzy

Jerzy Kwaśniewski

Jerzy Kwaśniewski
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Przysusze, Prezes Towarzystwa Kulturalnego im. Oskara Kolberga.

Jerzy Kwaśniewski od 32 lat, czyli od początku pracy zawodowej związany jest z Biblioteką Publiczną w Przysusze, gdzie najpierw zatrudniony był jako instruktor, a od 1991 roku pełni funkcję dyrektora placówki. W 2008 roku Biblioteka za działalność na rzecz bibliotek publicznych w powiecie otrzymała nagrodę im. Kierbedziów.

Był 2-krotnym radnym Rady Narodowej Miasta i Gminy w Przysusze – w latach 1988-1990 jako członek Prezydium i jednocześnie Przewodniczący Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury. W latach 1994-1998 pełnił funkcję członka Zarządu.

Prezes Towarzystwa Kulturalnego im. Oskara Kolberga w Przysusze, którego celami jest m.in.: poznawanie, utrwalanie i popularyzowanie dziejów miasta i powiatu; gromadzenie, opracowywanie i upowszechnienie materiałów i dokumentów dotyczących historii i współczesnego życia miasta i powiatu; popularyzowanie sylwetek ludzi zasłużonych dla terenie Gminy i Miasta Przysucha.

Jerzy Kwaśniewski jest również członkiem Rady Stowarzyszenia Razem dla Radomki. Otrzymał również wiele nagród: w 1990 r. odznaczony „Za zasługi dla Województwa Radomskiego?, w 1993 r. „Honorową Odznakę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich” a w 1996 otrzymał odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”.

W wolnym czasie poświęca się wędkarstwu oraz filatelistyce, a także literaturze pięknej.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content