Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439612


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Lokalni Liderzy


Jerzy Kwa?niewski

Jerzy Kwa?niewski
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Przysusze, Prezes Towarzystwa Kulturalnego im. Oskara Kolberga.

Jerzy Kwa?niewski od 32 lat, czyli od pocz?tku pracy zawodowej zwi?zany jest z Bibliotek? Publiczn? w Przysusze, gdzie najpierw zatrudniony by? jako instruktor, a od 1991 roku pe?ni funkcj? dyrektora placówki. W 2008 roku Biblioteka za dzia?alno?? na rzecz bibliotek publicznych w powiecie otrzyma?a nagrod? im. Kierbedziów.

By? 2-krotnym radnym Rady Narodowej Miasta i Gminy w Przysusze - w latach 1988-1990 jako cz?onek Prezydium i jednocze?nie Przewodnicz?cy Komisji O?wiaty, Wychowania i Kultury. W latach 1994-1998 pe?ni? funkcj? cz?onka Zarz?du.

Prezes Towarzystwa Kulturalnego im. Oskara Kolberga w Przysusze, którego celami jest m.in.: poznawanie, utrwalanie i popularyzowanie dziejów miasta i powiatu; gromadzenie, opracowywanie i upowszechnienie materia?ów i dokumentów dotycz?cych historii i wspó?czesnego ?ycia miasta i powiatu; popularyzowanie sylwetek ludzi zas?u?onych dla terenie Gminy i Miasta Przysucha.

Jerzy Kwa?niewski jest równie? cz?onkiem Rady Stowarzyszenia Razem dla Radomki. Otrzyma? równie? wiele nagród: w 1990 r. odznaczony "Za zas?ugi dla Województwa Radomskiego?, w 1993 r. "Honorow? Odznak? Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich" a w 1996 otrzyma? odznak? "Zas?u?ony Dzia?acz Kultury".

W wolnym czasie po?wi?ca si? w?dkarstwu oraz filatelistyce, a tak?e literaturze pi?knej.

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka