Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439708


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Konkursu


Konkurs na lokalnego lidera ?rodowiska wiejskiego - II EDYCJA 2015r.

LGD "Razem dla Radomki" og?asza po raz drugi konkurs na lokalnego lidera ?rodowiska wiejskiego. Celem konkursu jest wy?onienie oraz promocja dobrych praktyk w zakresie aktywno?ci obywatelskiej, kulturalnej i spo?ecznej na rzecz spo?eczno?ci wiejskiej obszaru LGD. Do Konkursu mo?na zg?asza?: osoby fizyczne, osoby prawne, rolników, instytucje lub organizacje pozarz?dowe, których dzia?ania i przeprowadzone inicjatywy s? przejawem dobrych praktyk na polskiej wsi.

Wy?onionych zostanie 6 osób wyró?niaj?cych si? swoj? aktywno?ci? spo?eczn?.

Szczegó?owe informacje nt. konkursu znajda Pa?stwo w zamieszczonym poni?ej Regulaminie konkursowym.

Zach?camy do udzia?u.

Dokumenty do pobrania:

Konkurs na lokalnego lidera ?rodowiska wiejskiego

LGD "Razem dla Radomki" og?asza konkurs na lokalnego lidera ?rodowiska wiejskiego. Celem konkursu jest wy?onienie oraz promocja dobrych praktyk w zakresie aktywno?ci obywatelskiej, kulturalnej i spo?ecznej na rzecz spo?eczno?ci wiejskiej obszaru LGD. Do Konkursu mo?na zg?asza?: osoby fizyczne, osoby prawne, rolników, instytucje lub organizacje pozarz?dowe, których dzia?ania i przeprowadzone inicjatywy s? przejawem dobrych praktyk na polskiej wsi. Wy?onionych zostanie 6 osób wyró?niaj?cych si? swoj? aktywno?ci? spo?eczn?.

Szczegó?owe informacje nt. konkursu znajda Pa?stwo w zamieszczonym poni?ej Regulaminie konkursowym.

Zach?camy do udzia?u.

Dokumenty do pobrania:

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka