Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439710


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Konkurs kulinarny


Konkurs Kulinarny na najlepsze dania i potrawy z papryki. (edycja 2019r)

Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" (LGD) z siedzib? w Janiszewie zaprasza osoby prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, lokale gastronomiczne, przedsi?biorców, organizacje zrzeszaj?ce osoby fizyczne, lokalne stowarzyszenia lub grupy nieformalne (np. Ko?a Gospody? Wiejskich) oraz szko?y z klasami o profilu gastronomicznym, do udzia?u w konkursie kulinarnym o Laury Lokalnej Grupy Dzia?ania "Razem dla Radomki" na najlepsz? potraw? lokaln? przygotowan? z papryki.

W konkursie mog? wzi?? udzia? podmioty, których terenem zamieszkania i/lub dzia?ania to powiaty: radomski, przysuski, szyd?owiecki, zwole?ski, bia?obrzeski, kozienicki i lipski miasto Radom, Szyd?owiec, Zwole?, Bia?obrzegi, Kozienice i Lipsko. Uczestnicy konkursu mog? przygotowa? i przes?a? przepisy na max. 2 potrawy spo?ród takich kategorii jak:

  • I dania gor?ce z papryki,
  • II dania zimne z papryki,
  • III przetwory (i nalewki) z papryki.

Przy ocenie potraw b?d? brane pod uwag? nast?puj?ce kryteria: smak potrawy, regionalno??, podanie potrawy. Oceny dokona profesjonalne trzyosobowe jury. Zwyci?zcom z ka?dej z kategorii przekazane zostan? laury pami?tkowe oraz nagrody rzeczowe.

Formularze zg?oszeniowe oraz przepisy prosimy nadsy?a? drog? pocztow? na adres: "Razem dla Radomki", Janiszew ul. Zielona 127, 26-652 Zakrzew lub na adres e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl albo faxem (048) 38 58 996. Na zg?oszenia czekamy do 08.08.2019 r.

Rozstrzygni?cie konkursu odb?dzie si? 18 sierpnia 2019 r. podczas Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku.

Wi?cej informacji, wraz z formularzem zg?oszeniowym znajd? Pa?stwo tu:

Zach?camy do udzia?u.

konkurs kulinarny na dania z papryki
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka