finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Twórcy ludowi

Alodia Karwat

Alodia Karwat

ur. 1 listopada 1916 r.
zm. 11 maja 1989 r.

Urodziła się 1 listopada 1916 r. w Ruściu w powiecie Łask. Szkołę średnią ukończyła w 1936 r. w Sieradzu, gdzie spędziła dzieciństwo i młodość. Od kwietnia 1936 r. była powiatową komendantką Przysposobienia Wojskowego Kobiet do Obrony Kraju na powiat Sieradz. W tym czasie prowadziła hufce licealne PWK w Sieradzu i Zduńskiej Woli.

W czasie wojny w 1939 r. brała udział w bitwie pod Bzurą jako sanitariuszka. Po kapitulacji polskich oddziałów dostała się do niewoli. Podczas transportu jeńców uciekła i ukrywała się w Sieradzu, a później w Warszawie. Do Skrzynna przyjechała w styczniu 1941 r. – miała tu brata, który był lekarzem. W październiku 1941 r. przenieśli się do Przysuchy. W grudniu 1942 r. wyszła za mąż za Jana Karwata i zamieszkała w Skrzynnie.

Od lipca 1962 r. pracowała w biurze Gromadzkiej Rady Narodowej w Skrzynnie. Od stycznia 1973 r. przeszła na rentę inwalidzką ze względu na zły stan zdrowia.

Po wojnie pracowała społecznie w Kole Gospodyń Wiejskich w Skrzynnie, pracowała w radach nadzorczych banków spółdzielczych w Przysusze i Wieniawie. Od roku 1973 została członkiem ZBOWiD-u.

Wiersze zaczęła pisać w latach 60. W sumie napisała kilkadziesiąt wierszy. W jej twórczości przeważają utwory okolicznościowe.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content