NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 8898533


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Zrealizowane projekty


Kapliczki Matki Bożej w Ziemi Przysuskiej Znakiem Pobożności Maryjnej

Kapliczki Matki Bożej w Ziemi Przysuskiej Znakiem Pobożności Maryjnej

Działanie PROW 2007-2013: Małe Projekty

Wnioskodawca: Dom Kultury w Przysusze

Opis projektu:

Projekt realizowany w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania "Razem dla Radomki", działanie: Małe Projekty

W ramach projektu została przygotowana publikacja, w której autor - Ksiądz. Pater opisał 70 figur i kapliczek w 45 miejscowościach z terenu Gminy Przysucha. Czytelnik w poszczególnych notkach znajdzie informacje o usytuowaniu kapliczki, właścicielach, wieku, projektancie i wykonawcy, miejscu realizacji projektu, okolicznościach związanych z jej powstaniem, legendach i podaniach, stosunku ówczesnych władz i najeźdźców do planów budowy kapliczki, szczegółach konstrukcyjnych, użytych materiałach, zainteresowaniu miejscowej ludności. Każdy opis opatrzony jest fotografią.

Autor w zbieranie informacji zaangażował młodzież z parafii oraz ze szkoły, w której uczy religii, i jej zadedykował opracowanie. Wydając publikację ukazującą kapliczki Matki Bożej Dom Kultury w Przysusze przyczynia się do ochrony dziedzictwa, promocji lokalnych tradycji oraz do większej integracji i aktywności lokalnej społeczności.

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.