Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13937128


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą.


loga

Strona projektu: www.it.kielce.pl

1. Aktualności
2. Opis projektu
3. Terminy szkoleń
4. Zdjęcia z realizacji projektu
5. Do pobrania
6. Zamówienia
6. Materiały promocyjne

Aktualności

W dniu 23 luty 2012 roku w Hali Sportowej Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Puławskiego przy ul. Chrobrego 27 w Radomiu odbył się Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości dla 109 gimnazjalistów - członków Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości utworzonych i funkcjonujących w pięciu szkołach gimnazjalnych w województwie mazowieckim, tj. w: Jedlińsku, Przytyku, Przysusze, Wolanowie i Wieniawie w ramach projektu realizowanego przez LGD "Razem dla Radomki" - "Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą".

Konkurs miał na celu sprawdzić wiedze merytoryczną młodzieży i ich twórcze podejście do rozwiązywania zadań. Został zorganizowany w ramach innowacyjnego projektu pn. "Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą" realizowanego w w/w szkołach od października 2010 r. Celem Konkursu było rozpropagowanie wśród młodzieży idei aktywnego i praktycznego nauczania przedsiębiorczości poprzez zaprezentowanie możliwości i skuteczności zastosowania na zajęciach mało znanej w Polsce metodyki TRIZ. Dodatkowo pięciu nauczycieli - Animatorów zostało przeszkolonych w zakresie praktycznego zastosowania metody TRIZ w nauczaniu młodzieży.Podczas Regionalnego Konkursu Przedsiębiorczości, uczniowie mieli okazję wykorzystać nowo zdobytą wiedzę i umiejętności nabyte na pozalekcyjnych zajęciach w szkole. Każdy z Klubów miał za zadania rozwiązać przygotowane dla nich na tą okazję pytania konkursowe oraz zaprezentować autorską kampanie promującą szkołę jako zadanie, do którego Klubowicze przygotowywali się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, korzystające ze wsparcia merytorycznego Animatorów Klubów, Trenerów i Ekspertów TRIZ. Ostanie zadanie było zaprezentowane indywidualnie przez każdy z Klubów w formie prezentacji multimedialnych wzbogaconych o krótki filmiki, wywiady, zdjęcia, komentarze przygotowane przez młodzież. Każdy zespół przygotował także wizualizację kampanii szkoły i swojego Klubu w formie plakatów, banerów, tablic reklamowych.

Główną nagrodę w Regionalnym Konkursie Przedsiębiorczości - tablicę interaktywną i projektor multimedialny zdobył Innowacyjny Klub Przedsiębiorczości funkcjonujący w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie prowadzony przez Panią Animator Agnieszkę Wlazło. II miejsce i nagrodę w postaci kamery cyfrowej zdobył Innowacyjny Klub Przedsiębiorczości z Gimnazjum w Przysusze prowadzony przez Panią Animator Dorotę Stadnik, natomiast III miejsce w Konkursie i aparat cyfrowy otrzymał Innowacyjny Klub Przedsiębiorczości z Gimnazjum w Wieniawie prowadzony Przez Panią Animator Monikę Kopyt. Kolejne miejsca zajęli: Innowacyjny Klub Przedsiębiorczości z Jedlińska prowadzony przez Panią Animator Marię Muchę i Innowacyjny Klub Przedsiębiorczości z Przytyka prowadzony Przez Panią Animator Ewę Kopycką. Wszyscy członkowie Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości otrzymali zestawy upominkowe przygotowane przez głównego organizatora imprezy - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Wszystkim Klubowiczom, którzy uczestniczyli w Regionalnym Konkursie Przedsiębiorczości serdecznie gratulujemy przedsiębiorczej postawy, pomysłów i zaangażowania, a opiekunom Klubów znakomitego przygotowania młodzieży do udziału w Konkursie.


W dniach 11 i 12 luty odbyło się w Hotelu GROMADA w Cedzynie k/Kielc 2-dniowe Forum konsultacyjne poświęcone metodologii prowadzenia zajęć w Szkolonych Klubach Przedsiębiorczości powołanych w szkołach gimnazjalnych . W spotkaniu uczestniczyli Animatorzy Klubów z województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego, TRIZ - meni, którzy poprowadzą zajęcia z uczniami, personel zaangażowany w realizacje projektu oraz przedstawiciele wszystkich partnerów projektu. Uczestnicy forum wspólnie opracowali koncepcję metodologii prowadzenia zajęć w Innowacyjnych Klubach Przedsiębiorczości.

Kluby rozpoczną swoje funkcjonowanie w oparciu o przyjętą metodologię w II semestrze roku szkolnego 2010/2011.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia filmu promującego działania projektu "Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą". Film przedstawia relację z zajęć prowadzonych w 5 Szkolnych Klubach Przedsiębiorczości z Jedlińska, Przytyka, Przysuchy, Wieniawa i Wolanowa, wypowiedzi ich uczestników, animatorów oraz ekspertów TRIZ.


22 marca 2012 roku w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, przy ul. Ściegiennego 2 odbyła się konferencja kończąca realizację projektu JESTEM AKTYWNY - BĘDĘ PRZEDSIĘBIORCĄ. W konferencji uczestniczyły osoby zaangażowane w jego realizację z ramienia Lidera Projektu - Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Partnerów projektu - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Lokalnej Grupy Działania "Perły Czarnej Nidy" oraz Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki", Animatorzy prowadzący zajęcia w 10 Innowacyjnych Klubach Przedsiębiorczości, Eksperci projektu oraz inni zaproszeni goście, w tym m.in. przedstawiciele samorządów, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Kielcach, szkół gimnazjalnych oraz instytucji edukacyjnych z Województwa Świętokrzyskiego.

Konferencja adresowana była do wszystkich uczestników, skupiała się wokół prezentacji celów i uwarunkowań realizacji projektu. Podczas konferencji głos zabrali reprezentanci wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizacje projektu. Wystąpili eksperci - Pani Anna SabatUJK w Kielcach., Pan Jan Boratyński -Regionalny Dyrektor TRIZ-Polska, Pani dr Irena Stańczyk ekspert TRIZ-pedagogiki, UJK w Kielcach. Wnikliwego podsumowania wpływu projektu na postawy młodzieży przedstawili trenerzy, Animator Klubu ale także sama młodzież gimnazjalna na rzecz której projekt został zrealizowany.

W drugiej części spotkania przestawiono film z działalności Klubów Przedsiębiorczości z województwa mazowieckiego oraz film konkursowy przygotowany przez młodzież z Klubu w Chęcinach - zwycięzcę Regionalnego Konkursu Przedsiębiorczości zorganizowanego w województwie świętokrzyskim.


Filmy z zajęć prowadzonych w Innowacyjnych Klubach Przedsiębiorczości oraz z Regionalnego Konkursu - realizowanych w ramach projektu Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą.

Zachęcamy do obejrzenia filmów które przedstawiają projekt "Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą" - realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Samorządami Województwa Mazowieckiego i Świętokrzyskiego. Projekt zakładał promocję postaw przedsiębiorczych oraz innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów powstających w procesie prowadzenia firmy, poprzez współdziałanie przedsiębiorców z uczniami szkół gimnazjalnych.

Filmy prezentują zajęcia prowadzane przez Animatorów i Ekspertów TRIZ w 5 Innowacyjnych Klubach Przedsiębiorczości prowadzonych w gimnazjach z terenu działania LGD "Razem dla RadomkI" oraz Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości, w którym rywalizowały w/w szkoły. Konkurs miał na celu sprawdzić wiedze merytoryczną młodzieży i ich twórcze podejście do rozwiązywania zadań, a także propagować wśród młodzieży ideę aktywnego i praktycznego nauczania przedsiębiorczości poprzez zaprezentowanie możliwości i skuteczności zastosowania na zajęciach mało znanej w Polsce metodyki TRIZ.

Opis projektu

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w partnerstwie z Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Lokalną Grupą Działania "Perła Czarnej Nidy" i Samorządami Województwa Mazowieckiego i Świętokrzyskiego podpisała umowę na realizację projektu pn. "Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą" realizowanego w ramach projektu systemowego PARP "Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości - Fundusz Grantów na Inicjatywy", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt "Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą" zakłada promocję postaw przedsiębiorczych oraz innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów powstających w procesie prowadzenia firmy, poprzez współdziałanie przedsiębiorców z uczniami szkół gimnazjalnych. Głównym celem projektu jest:

 • wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy (przedsiębiorcy, konsultanci, kadra nauczycielska, uczniowie gimnazjów) z regionu mazowieckiego.

Dodatkowo będziemy dążyć do wypracowania i wdrożenia indukcyjnego modelu nauczania przedsiębiorczości na poziomie szkoły gimnazjalnej.

W ramach projektu w partnerskich szkołach gimnazjalnych z terenu LGD "Razem dla Radomki" powstaną Szkolne Kluby Przedsiębiorczości. Będzie to 5 szkół:

 • Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku,
 • Publiczne Gimnazjum w Przytyku,
 • Publiczne Gimnazjum w Przysusze,
 • Publiczne Gimnazjum w Wieniawie
 • oraz Publiczne Gimnazjum w Wolanowie.

Każdy klub będzie liczył ok. 20 uczestników. Na potrzeby przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone szkolenia na trenerów, którzy w ramach projektu będą świadczyć usługi na rzecz kreowania postaw innowacyjnej przedsiębiorczości na zajęciach warsztatów klubowych. Jednym z elementów zajęć warsztatowych w połączeniu z zadaniami konkursowymi będzie rozwiązywanie problemów przedsiębiorstw w oparciu o metodę TRIZ (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań). Zajęcia w ramach klubów będą miały charakter zabaw, warsztatów dążących do rozwiązywania realnych problemów przedsiębiorców.

Działanie klubów odbywać się będzie poprzez cotygodniowe spotkania warsztatowe w II semestrze 2010/2011 oraz w I semestrze 2011/2012 r. Zajęcia prowadzić będą eksperci TRIZ i przedsiębiorczości oraz przeszkoleni trenerzy TRIZ i animatorzy. Warsztaty odbywać się będą raz w tygodniu jako dwugodzinne zajęcia pozalekcyjne. W ramach tego działania młodzież będzie miała możliwość zetknięcia się z realiami prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wizyty w przedsiębiorstwach. Aktywna forma prowadzenia zajęć ma na celu pobudzenie do innowacyjnego i twórczego rozwiązywania problemów przy zastosowaniu metody TRIZ i wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, czego efektem będzie zwiększony poziom przedsiębiorczości i wiedzy o możliwości rozwoju własnego potencjału opartego na postawach przedsiębiorczych.


Terminy szkoleń

Informujemy, iż w miesiącu listopadzie odbędą się szkolenia dla osób wybranych na TRIZ - menów oraz Animatorów Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości w ramach projektu pn. "Jestem aktywny ? będę przedsiebiorcą". Szkolenia zostaną przeprowadzone w Publicznym Gimnazjum w Nowinach (ul. Gimnazjalna 1, Sitkówka-Nowiny).

Termin szkolenia z zakresu TRIZ:

 • 19 listopada (piątek) godz. 11:00-17:00
 • 20 listopada (sobota) godz. 9:00-15:00
 • 26 listopada (piątek) godz. 11:00-17:00
 • 27 listopada (sobota) godz. 9:00-15:00

Termin szkolenia dla nauczycieli/animatorów Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości:

 • 27 listopada (sobota) godz. 10:00-18:00
 • 28 listopada (niedziela) godz. 9:30-17:30

Uczestnikom szkolenia organizator i jednocześnie Lider projektu Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach zapewni:

 • materiały szkoleniowe
 • obiad każdego dnia szkolenia oraz serwis kawowy (ze słodkim poczęstunkiem),
 • noclegi (z piątku na sobotę ? w przypadku TRIZ ? menów, z soboty na niedzielę w przypadku Animatorów) oraz śniadanie i kolację w Schronisku Młodzieżowym (mieszczącym się w tym samym budynku co Gimnazjum) w dniach szkolenia.

Uczestnicy szkoleń dodatkowe informacje mogą uzyskać pod nr tel. 041 34 32 919.


Zdjęcia z realizacji projektu

9 grudnia 2010 r. w Publicznym Gimnazjum w Przysusze odbyło się seminarium informacyjne projektu

Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą
Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą

Rozpoczęcie funkcjonowania Innowacyjnego Klubu Przedsiębiorczości w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku.

Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą

Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości - Finał Projektu Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą

 Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości
 Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości

Konferencja kończąca realizację projektu

Konferencja - Projekt Jestem Aktywny - Będę Przedsiębiorcą Konferencja - Projekt Jestem Aktywny - Będę Przedsiębiorcą Konferencja - Projekt Jestem Aktywny - Będę Przedsiębiorcą

Do pobrania

TRIZ - pytania, (format:pdf, rozmiar 271 KB)
TRIZ - odpowiedzi, (format:pdf, rozmiar 193 KB)

Ankieta uczestnika, (format:pdf, rozmiar 286 KB)
Oświadczenie uczestnika, (format:pdf, rozmiar 175 KB)
Zgoda rodzica/opiekuna, (format:pdf, rozmiar 185 KB)
Deklaracja uczestnictwa, (format:pdf, rozmiar 185 KB)


Zamówienia

17.05.2010 r.
Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych pobierz (plik: pdf, rozmiar: 388 KB)
16.05.2010 r.
Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych pobierz (plik: pdf, rozmiar: 356 KB)
24.02.2011 r.
Zapytanie ofertowe - zakup drukarki pobierz (plik: pdf, rozmiar: 347 KB)
14.02.2011 r.
Zapytanie ofertowe - wyposażenie Innowacyjnych Klubów pobierz (plik: pdf, rozmiar: 446 KB)

02.10.2010 r.
Zapytanie ofertowe na zakup: komputera stacjonarnego, oprogrmowania, drukarki, rzutnika (projektora multimedialnego) pobierz (plik: pdf, rozmiar: 216 KB)


Materiały promocyjne

teczka teczka plakat Ulotka Ulotka rollup
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka