NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11813477


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą.


loga

Strona projektu: www.it.kielce.pl

1. Aktualności
2. Opis projektu
3. Terminy szkoleń
4. Zdjęcia z realizacji projektu
5. Do pobrania
6. Zamówienia
6. Materiały promocyjne

Aktualności

W dniu 23 luty 2012 roku w Hali Sportowej Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Puławskiego przy ul. Chrobrego 27 w Radomiu odbył się Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości dla 109 gimnazjalistów - członków Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości utworzonych i funkcjonujących w pięciu szkołach gimnazjalnych w województwie mazowieckim, tj. w: Jedlińsku, Przytyku, Przysusze, Wolanowie i Wieniawie w ramach projektu realizowanego przez LGD "Razem dla Radomki" - "Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą".

Konkurs miał na celu sprawdzić wiedze merytoryczną młodzieży i ich twórcze podejście do rozwiązywania zadań. Został zorganizowany w ramach innowacyjnego projektu pn. "Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą" realizowanego w w/w szkołach od października 2010 r. Celem Konkursu było rozpropagowanie wśród młodzieży idei aktywnego i praktycznego nauczania przedsiębiorczości poprzez zaprezentowanie możliwości i skuteczności zastosowania na zajęciach mało znanej w Polsce metodyki TRIZ. Dodatkowo pięciu nauczycieli - Animatorów zostało przeszkolonych w zakresie praktycznego zastosowania metody TRIZ w nauczaniu młodzieży.Podczas Regionalnego Konkursu Przedsiębiorczości, uczniowie mieli okazję wykorzystać nowo zdobytą wiedzę i umiejętności nabyte na pozalekcyjnych zajęciach w szkole. Każdy z Klubów miał za zadania rozwiązać przygotowane dla nich na tą okazję pytania konkursowe oraz zaprezentować autorską kampanie promującą szkołę jako zadanie, do którego Klubowicze przygotowywali się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, korzystające ze wsparcia merytorycznego Animatorów Klubów, Trenerów i Ekspertów TRIZ. Ostanie zadanie było zaprezentowane indywidualnie przez każdy z Klubów w formie prezentacji multimedialnych wzbogaconych o krótki filmiki, wywiady, zdjęcia, komentarze przygotowane przez młodzież. Każdy zespół przygotował także wizualizację kampanii szkoły i swojego Klubu w formie plakatów, banerów, tablic reklamowych.

Główną nagrodę w Regionalnym Konkursie Przedsiębiorczości - tablicę interaktywną i projektor multimedialny zdobył Innowacyjny Klub Przedsiębiorczości funkcjonujący w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie prowadzony przez Panią Animator Agnieszkę Wlazło. II miejsce i nagrodę w postaci kamery cyfrowej zdobył Innowacyjny Klub Przedsiębiorczości z Gimnazjum w Przysusze prowadzony przez Panią Animator Dorotę Stadnik, natomiast III miejsce w Konkursie i aparat cyfrowy otrzymał Innowacyjny Klub Przedsiębiorczości z Gimnazjum w Wieniawie prowadzony Przez Panią Animator Monikę Kopyt. Kolejne miejsca zajęli: Innowacyjny Klub Przedsiębiorczości z Jedlińska prowadzony przez Panią Animator Marię Muchę i Innowacyjny Klub Przedsiębiorczości z Przytyka prowadzony Przez Panią Animator Ewę Kopycką. Wszyscy członkowie Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości otrzymali zestawy upominkowe przygotowane przez głównego organizatora imprezy - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Wszystkim Klubowiczom, którzy uczestniczyli w Regionalnym Konkursie Przedsiębiorczości serdecznie gratulujemy przedsiębiorczej postawy, pomysłów i zaangażowania, a opiekunom Klubów znakomitego przygotowania młodzieży do udziału w Konkursie.


W dniach 11 i 12 luty odbyło się w Hotelu GROMADA w Cedzynie k/Kielc 2-dniowe Forum konsultacyjne poświęcone metodologii prowadzenia zajęć w Szkolonych Klubach Przedsiębiorczości powołanych w szkołach gimnazjalnych . W spotkaniu uczestniczyli Animatorzy Klubów z województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego, TRIZ - meni, którzy poprowadzą zajęcia z uczniami, personel zaangażowany w realizacje projektu oraz przedstawiciele wszystkich partnerów projektu. Uczestnicy forum wspólnie opracowali koncepcję metodologii prowadzenia zajęć w Innowacyjnych Klubach Przedsiębiorczości.

Kluby rozpoczną swoje funkcjonowanie w oparciu o przyjętą metodologię w II semestrze roku szkolnego 2010/2011.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia filmu promującego działania projektu "Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą". Film przedstawia relację z zajęć prowadzonych w 5 Szkolnych Klubach Przedsiębiorczości z Jedlińska, Przytyka, Przysuchy, Wieniawa i Wolanowa, wypowiedzi ich uczestników, animatorów oraz ekspertów TRIZ.


22 marca 2012 roku w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, przy ul. Ściegiennego 2 odbyła się konferencja kończąca realizację projektu JESTEM AKTYWNY - BĘDĘ PRZEDSIĘBIORCĄ. W konferencji uczestniczyły osoby zaangażowane w jego realizację z ramienia Lidera Projektu - Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Partnerów projektu - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Lokalnej Grupy Działania "Perły Czarnej Nidy" oraz Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki", Animatorzy prowadzący zajęcia w 10 Innowacyjnych Klubach Przedsiębiorczości, Eksperci projektu oraz inni zaproszeni goście, w tym m.in. przedstawiciele samorządów, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Kielcach, szkół gimnazjalnych oraz instytucji edukacyjnych z Województwa Świętokrzyskiego.

Konferencja adresowana była do wszystkich uczestników, skupiała się wokół prezentacji celów i uwarunkowań realizacji projektu. Podczas konferencji głos zabrali reprezentanci wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizacje projektu. Wystąpili eksperci - Pani Anna SabatUJK w Kielcach., Pan Jan Boratyński -Regionalny Dyrektor TRIZ-Polska, Pani dr Irena Stańczyk ekspert TRIZ-pedagogiki, UJK w Kielcach. Wnikliwego podsumowania wpływu projektu na postawy młodzieży przedstawili trenerzy, Animator Klubu ale także sama młodzież gimnazjalna na rzecz której projekt został zrealizowany.

W drugiej części spotkania przestawiono film z działalności Klubów Przedsiębiorczości z województwa mazowieckiego oraz film konkursowy przygotowany przez młodzież z Klubu w Chęcinach - zwycięzcę Regionalnego Konkursu Przedsiębiorczości zorganizowanego w województwie świętokrzyskim.


Filmy z zajęć prowadzonych w Innowacyjnych Klubach Przedsiębiorczości oraz z Regionalnego Konkursu - realizowanych w ramach projektu Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą.

Zachęcamy do obejrzenia filmów które przedstawiają projekt "Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą" - realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Samorządami Województwa Mazowieckiego i Świętokrzyskiego. Projekt zakładał promocję postaw przedsiębiorczych oraz innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów powstających w procesie prowadzenia firmy, poprzez współdziałanie przedsiębiorców z uczniami szkół gimnazjalnych.

Filmy prezentują zajęcia prowadzane przez Animatorów i Ekspertów TRIZ w 5 Innowacyjnych Klubach Przedsiębiorczości prowadzonych w gimnazjach z terenu działania LGD "Razem dla RadomkI" oraz Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości, w którym rywalizowały w/w szkoły. Konkurs miał na celu sprawdzić wiedze merytoryczną młodzieży i ich twórcze podejście do rozwiązywania zadań, a także propagować wśród młodzieży ideę aktywnego i praktycznego nauczania przedsiębiorczości poprzez zaprezentowanie możliwości i skuteczności zastosowania na zajęciach mało znanej w Polsce metodyki TRIZ.

Opis projektu

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w partnerstwie z Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Lokalną Grupą Działania "Perła Czarnej Nidy" i Samorządami Województwa Mazowieckiego i Świętokrzyskiego podpisała umowę na realizację projektu pn. "Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą" realizowanego w ramach projektu systemowego PARP "Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości - Fundusz Grantów na Inicjatywy", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt "Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą" zakłada promocję postaw przedsiębiorczych oraz innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów powstających w procesie prowadzenia firmy, poprzez współdziałanie przedsiębiorców z uczniami szkół gimnazjalnych. Głównym celem projektu jest:

 • wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy (przedsiębiorcy, konsultanci, kadra nauczycielska, uczniowie gimnazjów) z regionu mazowieckiego.

Dodatkowo będziemy dążyć do wypracowania i wdrożenia indukcyjnego modelu nauczania przedsiębiorczości na poziomie szkoły gimnazjalnej.

W ramach projektu w partnerskich szkołach gimnazjalnych z terenu LGD "Razem dla Radomki" powstaną Szkolne Kluby Przedsiębiorczości. Będzie to 5 szkół:

 • Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku,
 • Publiczne Gimnazjum w Przytyku,
 • Publiczne Gimnazjum w Przysusze,
 • Publiczne Gimnazjum w Wieniawie
 • oraz Publiczne Gimnazjum w Wolanowie.

Każdy klub będzie liczył ok. 20 uczestników. Na potrzeby przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone szkolenia na trenerów, którzy w ramach projektu będą świadczyć usługi na rzecz kreowania postaw innowacyjnej przedsiębiorczości na zajęciach warsztatów klubowych. Jednym z elementów zajęć warsztatowych w połączeniu z zadaniami konkursowymi będzie rozwiązywanie problemów przedsiębiorstw w oparciu o metodę TRIZ (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań). Zajęcia w ramach klubów będą miały charakter zabaw, warsztatów dążących do rozwiązywania realnych problemów przedsiębiorców.

Działanie klubów odbywać się będzie poprzez cotygodniowe spotkania warsztatowe w II semestrze 2010/2011 oraz w I semestrze 2011/2012 r. Zajęcia prowadzić będą eksperci TRIZ i przedsiębiorczości oraz przeszkoleni trenerzy TRIZ i animatorzy. Warsztaty odbywać się będą raz w tygodniu jako dwugodzinne zajęcia pozalekcyjne. W ramach tego działania młodzież będzie miała możliwość zetknięcia się z realiami prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wizyty w przedsiębiorstwach. Aktywna forma prowadzenia zajęć ma na celu pobudzenie do innowacyjnego i twórczego rozwiązywania problemów przy zastosowaniu metody TRIZ i wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, czego efektem będzie zwiększony poziom przedsiębiorczości i wiedzy o możliwości rozwoju własnego potencjału opartego na postawach przedsiębiorczych.


Terminy szkoleń

Informujemy, iż w miesiącu listopadzie odbędą się szkolenia dla osób wybranych na TRIZ - menów oraz Animatorów Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości w ramach projektu pn. "Jestem aktywny ? będę przedsiebiorcą". Szkolenia zostaną przeprowadzone w Publicznym Gimnazjum w Nowinach (ul. Gimnazjalna 1, Sitkówka-Nowiny).

Termin szkolenia z zakresu TRIZ:

 • 19 listopada (piątek) godz. 11:00-17:00
 • 20 listopada (sobota) godz. 9:00-15:00
 • 26 listopada (piątek) godz. 11:00-17:00
 • 27 listopada (sobota) godz. 9:00-15:00

Termin szkolenia dla nauczycieli/animatorów Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości:

 • 27 listopada (sobota) godz. 10:00-18:00
 • 28 listopada (niedziela) godz. 9:30-17:30

Uczestnikom szkolenia organizator i jednocześnie Lider projektu Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach zapewni:

 • materiały szkoleniowe
 • obiad każdego dnia szkolenia oraz serwis kawowy (ze słodkim poczęstunkiem),
 • noclegi (z piątku na sobotę ? w przypadku TRIZ ? menów, z soboty na niedzielę w przypadku Animatorów) oraz śniadanie i kolację w Schronisku Młodzieżowym (mieszczącym się w tym samym budynku co Gimnazjum) w dniach szkolenia.

Uczestnicy szkoleń dodatkowe informacje mogą uzyskać pod nr tel. 041 34 32 919.


Zdjęcia z realizacji projektu

9 grudnia 2010 r. w Publicznym Gimnazjum w Przysusze odbyło się seminarium informacyjne projektu

Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą
Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą

Rozpoczęcie funkcjonowania Innowacyjnego Klubu Przedsiębiorczości w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku.

Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą

Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości - Finał Projektu Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą

 Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości
 Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości

Konferencja kończąca realizację projektu

Konferencja - Projekt Jestem Aktywny - Będę Przedsiębiorcą Konferencja - Projekt Jestem Aktywny - Będę Przedsiębiorcą Konferencja - Projekt Jestem Aktywny - Będę Przedsiębiorcą

Do pobrania

TRIZ - pytania, (format:pdf, rozmiar 271 KB)
TRIZ - odpowiedzi, (format:pdf, rozmiar 193 KB)

Ankieta uczestnika, (format:pdf, rozmiar 286 KB)
Oświadczenie uczestnika, (format:pdf, rozmiar 175 KB)
Zgoda rodzica/opiekuna, (format:pdf, rozmiar 185 KB)
Deklaracja uczestnictwa, (format:pdf, rozmiar 185 KB)


Zamówienia

17.05.2010 r.
Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych pobierz (plik: pdf, rozmiar: 388 KB)
16.05.2010 r.
Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych pobierz (plik: pdf, rozmiar: 356 KB)
24.02.2011 r.
Zapytanie ofertowe - zakup drukarki pobierz (plik: pdf, rozmiar: 347 KB)
14.02.2011 r.
Zapytanie ofertowe - wyposażenie Innowacyjnych Klubów pobierz (plik: pdf, rozmiar: 446 KB)

02.10.2010 r.
Zapytanie ofertowe na zakup: komputera stacjonarnego, oprogrmowania, drukarki, rzutnika (projektora multimedialnego) pobierz (plik: pdf, rozmiar: 216 KB)


Materiały promocyjne

teczka teczka plakat Ulotka Ulotka rollup
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.