NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12435601


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Centrum Aktywności Lokalnejinkubator ngo razem dla radomki

Inkubator Osiągnięcia INGO Oferta wsparcia Czytelnia Wirtualne biuro Współpraca


O Inkubatorze NGO (INGO)

Lokalna Grupa Działania (LGD) "Razem dla Radomki" pragnie przedstawić Państwu ofertę wsparcia w ramach lokalnego Inkubatora na rzecz Organizacji Pozarządowych (INGO).

Ideą naszych działań jest rozwój organizacji pozarządowych oraz wsparcie grup nieformalnych w procesie tworzenia organizacji, a także planowania i realizacji działań. Potrzeba rozwoju potencjału organizacji wynika z naszej misji, którą realizujemy w oparciu o zdobyte doświadczenia i zrealizowane projekty na rzecz III sektora.

Oferujemy Państw bezpłatne wsparcie w zakresie tworzenia organizacji i realizacji jej działań określonych w statucie.

Z oferty Inkubatora skorzystać mogą:

 • osoby indywidualne lub grupy nieformalne z obszaru działania LGD "Razem dla Radomki" planujące założyć organizację pozarządową
 • istniejące organizacje pozarządowe w tym m.in. Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w KRS

Obszary wsparcia:

 • Zakładanie fundacji, stowarzyszenia
 • Dostarczanie informacji o źródłach finansowania
 • Sprawy formalne związane z działalnością organizacji
 • Prowadzenie działalności zarobkowej - działalność odpłatna, gospodarcza
 • Budowanie zespołu i zarządzenie nimi
 • Promocja NGO
 • Współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem, sektorem edukacyjnym.

Sposoby wsparcia:

 • poradnictwo telefoniczne
 • poradnictwo mailowe
 • poradnictwo w czasie wizyt, spotkań
 • bezpłatne szkolenie e - learningowe
 • pomoc NGOsom w aplikowaniu o zewnętrzne środki na dzielność i realizację projektów
 • pomoc w internetowym zaistnieniu NGO
 • pomoc w internetowym zaistnieniu NGO
 • informowanie o działaniach prowadzonych przez NGO za pośrednictwem stron internetowych LGD oraz w Biuletynie Informacyjnym LGD (miesięcznik).
 • udostepnienie publikacji (w wersji papierowej i e - book) dotyczących III sektora
 • inicjowanie spotkań sieciujących wiejskie NGO
 • inicjowanie współpracy NGO z lokalnym samorządem (możliwość współpracy i pomocy przy powoływaniu Gminnych Rad Pożytku Publicznego).
 • partnerstwo w realizacji projektów społecznych, kulturalnych i gospodarczych.
 • tworzenie wirtualnych biur dla grup nieformalnych i NGO

Inkubator Osiągnięcia INGO Oferta wsparcia Czytelnia Wirtualne biuro Współpraca

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.