Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15263207


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Harmonogram spotkań w GminachZapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki" do włączenia się w prace nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), a tym samym do współpracy w pozyskaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Mamy szansę na kontynuowanie prac zapoczątkowanych w 2009r. dotyczących dalszego rozwoju naszego regionu poprzez realizację kolejnych inicjatyw gospodarczych, społecznych i publicznych przy wsparciu środków zewnętrznych pozyskanych za pośrednictwem naszej LGD. By to osiągnąć LGD ma za zadanie wspólnie z mieszkańcami gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wolanów, Wieniawa, Zakrzew opracować dokument - Lokalną Strategię Rozwoju wdrażaną w latach 2016 - 2022.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniach dotyczących diagnozy potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru LGD. Państwa opinie i uwagi wykorzystane zostaną do przygotowania Strategii, której celem jest określenie kierunków wydatkowania pozyskanych środków unijnych, tak aby wsparcie uzyskały projekty i inicjatywy najistotniejsze dla mieszkańców wsi, lokalnych organizacji społecznych, przedsiębiorców.

Spotkania mają charakter otwarty, będą odbywać się na terenie każdej z gmin członkowskich. Podczas spotkań będą Państwo mieli możliwość:

  • poznać założenia PROW na lata 2014-2020 realizowane za pośrednictwem LGD
  • zapoznać się ze wstępną analizą obszaru objętego LSR,
  • wspólnie z reprezentantami LGD określić mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia dotyczące obszaru działania LGD "Razem dla Radomki" (analiza SWOT)
  • zdefiniować istotne z Państwa punktu widzenia potrzeby i problemy,
  • zdefiniować cele przyszłej strategii i określić odbiorców głównych zadań wdrażanych w ramach LSR (badanie ankietowe).

Podczas spotkań można zgłaszać swój dalszy udział w pracach nad LSR jako uczestnik warsztatów liderów:

  • z obszaru przestrzeń publiczna
  • z obszaru przedsiębiorczość
  • z obszaru społeczeństwo obywatelskie, kultura, edukacja
  • z obszaru rozwój produktów lokalnych

Terminy i miejsce realizacji spotkań podane są w zamieszczonym poniżej harmonogramie:


Nazwa Gminy Miejscowość / Miejsce spotkania (adres) Termin spotkania wraz z godzinami spotkania
Gmina i Miasto Przysucha Urząd Miasta i Gminy Przysucha
(Sala Konferencyjna),
Plac Kolberga 11,
26-400 Przysucha
04.09.2015 r.
godzina 13.30
Gmina Jedlińsk Urząd Gminy w Jedlińsku
(Sala Konferencyjna)
ul. Warecka 19,
26-600 Jedlińsk
10.09.2015 r.,
godzina 10.00
Gmina Przytyk Urząd Gminy w Przytyku
(Sala Konferencyjna)
ul. Zachęta 57,
26-650 Przytyk
11.09.2015 r.,
godzina 13.30
Gmina Wolanów Urząd Gminy w Wolanowie
(Sala Konferencyjna),
ul. Radomska 20,
26-625 Wolanów
14.09.2015 r.
godzina 13.30
Gmina Wieniawa Urząd Gminy w Wieniawie,
(Sala Konferencyjna),
ul. Kochanowskiego 88,
26-432 Wieniawa
16.09.2015 r.,
godzina 13.30
Gmina Zakrzew Urząd Gminy w Zakrzewie,
(Sala Konferencyjna),
Zakrzew 51,
26-652 Zakrzew
18.09.2015 r.,
godzina 13.30

Osoba zainteresowane udziałem w spotkaniach i współpracą z LGD prosimy o kontakt:
E - mail: zarzad@razemdlaradomki.pl
telefoniczny: (48) 38 58 996
Zapraszamy także do Biura LGD mieszącego się w Radomiu ul. Wernera 9/11.


mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka