NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 6703080


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Grudzie 2017Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wraca si z zapytaniem o cen dotyczc realizacji usugi przygotowania projektu graficznego e-booka, prezentujcego sylwetki organizacji pozarzdowych.

pobierzdo gry

Serdecznie zapraszamy do lektury kolejnego numeru Biuletynu Informacyjnego, w ktrym dzielimy si z pastwem informacjami z naszych dziaa podejmowanych w miesicu padzierniku i listopadzie 2017 roku.

pobierzdo gry

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” realizujc projekt „Akademia Skutecznych Menaderw Spoecznych” dofinansowanego ze rodkw Funduszu Inicjatywy Obywatelskich ogasza zapytanie o realizacj usugi cateringu.

pobierzdo gry

3 grudnia 2017 roku grupa ponad 40 osb – czonkw Szkolnych Klubw Wolontariusza z Bierwiec, Wrzosu i Wieniawy oraz przedstawiciele organizacji pozarzdowych uczestniczyli w zorganizowanym przez LGD wyjedzie na Gal Wolontariatu do Lublina.

pobierzdo gry
lgd razem dla radomki

Jazz w Muzeum

08.12.2017 r.

Dobra wiadomo dla tych, ktrzy stsknili si za suchaniem dobrej muzyki w Muzeum Witolda Gombrowicza: mamy dla was „jazz ze znakiem jakoci”. Tak o Agnieszce Hekiert powiedzia Marek Niedwiecki. Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstw wystpi we Wsoli w niedziel, 10 grudnia. Towarzyszy jej bdzie trio jazzowe.

pobierzdo gry

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” realizujc projekt „Akademia Skutecznych Menaderw Spoecznych” dofinansowanego ze rodkw Funduszu Inicjatywy Obywatelskich ogasza zapytanie o realizacj usugi transportu.

pobierzdo gry

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” serdecznie zaprasza uczestnikw projektu Akademia Skutecznych Menaderw Spoecznych do udziau w wyjedzie studyjnym, ktry odbdzie si w dniu 15 grudnia.

pobierzdo gry

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wsplnie z PSP we Wrzosie oraz Stowarzyszeniem „Wrzosowisko” serdecznie zapraszaj na konferencj podsumowujc projekt Akademia Skutecznych Menaderw Spoecznych, ktra odbdzie si w najbliszy czwartek , 14 grudnia w Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie.

pobierzdo gry

Serdecznie zapraszamy na ostatnie szkolenie w ramach Akademii NGO, ktre odbdzie si o godzinie 11.00 w wietlicy Wiejskiej w Skrzysku, Plac w. Marka 1. Spotkanie powicone bdzie pozyskiwaniu funduszy na rozwj organizacji pozarzdowych.

pobierzdo gry

40 mln – to czna pula dotacji, ktr organizacje pozarzdowe mog otrzyma na realizacj projektw spoecznych aktywizujcych seniorw w ramach Rzdowego Programu na rzecz Aktywnoci Spoecznej Osb Starszych (ASOS).

pobierzdo gry

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej ogosia otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziaania wykluczeniu spoecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty naley skada do 2 stycznia 2018 r.

pobierzdo gry

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpatnych szkoleniach e-learningowych majcych na celu przekazanie wiedzy i informacji, pozwalajcych na tworzenie silnych organizacji pozarzdowych i lokalnych liderw.

pobierzdo gry

Fundacja PKO Banku Polskiego angauje si w projekty realizowane w siedmiu obszarach programowych: Edukacja, Tradycja, Nadzieja, Zdrowie, Kultura, Ekologia, Sport. Wystpujc o dotacj naley wypeni odpowiedni formularz w formie elektronicznej.

pobierzdo gry

Nabr do Programw Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2018 (z wyjtkiem ju ogoszonego programu Ochrona zabytkw) odbdzie si w terminie do 31 stycznia 2018 r.

pobierzdo gry

Urzd Marszakowski Woj. Mazowieckiego w Warszawie ogosi konkurs na realizacj projektw w obszarze tematycznym: „„Dziaalno na rzecz organizacji pozarzdowych oraz podmiotw wymienionych w ustawie o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie”.

pobierzdo gry

40 osb - uczestnikw projektu Akademia Skutecznych Menaderw Spoecznych, 15 grudnia 2017 r. uczestniczyo w wyjedzie studyjnym poczonym z prezentacj dobrych praktyk, zorganizowanym przez LGD „Razem dla Radomki” w wojewdztwie lubelskim.

pobierzdo gry

W Bienidzicach powstao nowe wielofunkcyjne boisko. rodki finansowe na jego budow pozyskano w ramach konkursu organizowanego przez LGD w ramach PROW2014-2020.

pobierzdo gry

W gminie Wolanw powstao kolejne nowoczesne boisko, ktre otrzymao wsparcie finansowe na realizacj w ramach konkursu LGD dla dziaania PROW 2014-2020.

pobierzdo gry

Burmistrz Miasta i Gminy Przysucha Tadeusz Tomasik zaprasza wsplnie ze Stowarzyszeniem Akademia Pomocy na wsplne witowanie Sylwestra. Wydarzenie odbdzie si w godzinach 22.00-01.00, 31 grudnia 2017 roku w Parku Miejskim w Przysusze. W Programie Dj Wodzirej, pokaz fajerwerkw, darmowy szampan.

pobierzdo gry

W ramach realizacji projektu „Akademia Skutecznych Menaderw Spoecznych” finansowanego ze rodkw Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich LGD „Razem dla Radomki” rozstrzygno konkurs na najaktywniejszych uczestnikw szkole e-learningowych.

pobierzdo gry

Zachcamy Pastwa do lektury specjalnego wydania Biuletynu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, w ktrym prezentujemy bogactwo produktw tradycyjnych, regionalnych i lokalnych obszaru dziaania Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”, Poudniowego Mazowsza.

pobierzdo gry
szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.