NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 7721358


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Grudzie 2012 r.03.12.2012 r.

Grudniowy numer Biuletyn LGD Razem dla Radomki.

Zachcamy Pastwa do lektury grudniowego numeru Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. Znajdziecie w nim artykuy powicone biecym wydarzeniom majcym miejsce na terenie gmin tworzcych nasze LGD.

Do 20 grudnia na wszystkich zainteresowanych czekaj bezpatne szkolenia e-learningowe, ktre pozwol na zdobycie wiedzy, niezbdnej dla organizacji pozarzdowych. Szkolenia dostpne s na stronie www.eLearning-szkolenia.eu. Dla najaktywniejszych uczestnikw i organizacji przewidzielimy nagrody. Cztery organizacje otrzymaj nowoczesne strony internetowe, a dla uczestnikw indywidualnych przewidzielimy nagrody rzeczowe o wartoci 4000,00 z!!

W numerze nie zabraknie relacji z Folkowych Andrzejek, ktre odbyy si 24 listopada we Wrzosie, informacji o projektach realizowanych przez Gminny Orodek Kultury w Wieniawie czy relacji z wystaw historycznych w Zakrzewie. W ramach cyklu przedstawiajcego histori naszych gmin tym razem o Przysusze opowiada dr Agnieszka Zarychta – Wjcicka.

To oczywicie nie wszystkie informacje zamieszczone w Biuletynie, dlatego serdecznie zapraszamy do jego lektury. Biuletyn mog Pastwo przeczyta klikajc w ponisz ikon Pobierz. yczymy miej lektury.

pobierzdo gry do gry

03.12.2012 r.

Jan Nowicki u Gombrowicza!

Jan Nowicki

Czy z Janem Nowickim mona nie rozmawia o kobietach? Pewnie mona, ale czy warto? Wybitny aktor bdzie gociem Muzeum Gombrowicza we Wsoli 4 grudnia (wtorek). Spotkanie z cyklu „Twarze i gby” poprowadzi Tomasz Tyczyski.

Punktem wyjcia do rozmowy bdzie wydana niedawno ksika Jana Nowickiego „Mczyzna i one”. Rozmawia bdziemy o „gbie” amanta i kobieciarza, o narzuconych przez ycie rolach i moliwoci reyserowania swojego losu, o grze na scenie i na pikarskim boisku, a take o tym, co stanowi o smaku ycia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Muzeum Witolda Gombrowicza we wtorek, 4 grudnia, o godzinie 18.00. Spotkanie z Janem Nowickim jest ostatnim wydarzeniem kulturalnym organizowanym przez MWG w tym roku.

Wstp wolny. Zapraszamy!

pobierzdo gry do gry

04.12.2012 r.

Rusza nabr wnioskw w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2013 r.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Minister Pracy i Polityki Spoecznej zaprasza organizacje pozarzdowe do udziau w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze rodkw krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

Wysoko rodkw na finansowanie PO FIO w roku 2013 wynosi 60 000 000,00 z, w tym 57 600 000,00 z przeznaczono na dotacje, za 2 400 000,00 z przeznaczono na obsug techniczn.

Skadane projekty realizowa musz cel gwny PO FIO, jakim jest zwikszenie udziau organizacji pozarzdowych oraz podmiotw kocielnych i zwizkw wyznaniowych prowadzcych dziaalno poytku publicznego w realizacji zada publicznych, w ramach ksztatowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczoci polityk publicznych.

Oferty mona skada w ramach jednego z czterech priorytetw: Aktywni, wiadomi obywatele, aktywne wsplnoty lokalne; Sprawne organizacje pozarzdowe w dobrym pastwie; Integracja i aktywizacja spoeczna oraz Rozwj przedsibiorczoci spoecznej.

Termin skadania ofert mija w dniu 14 stycznia 2013 r.

pobierzdo gry do gry

05.12.2012 r.

Strona internetowa Stowarzyszenia Razem dla Radomki wybrana jako jedna z najlepszych stron LGD w Polsce.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Niezmiernie mio nam poinformowa, i w przeprowadzonym w ramach dziaa Fundacji Programw Pomocy dla Rolnictwa konkursie „Strona internetowa wizytwk obszaru LGD” ktrego celem byo wyonienie najlepszej strony internetowej wrd Lokalnych Grup Dziaania z terenu caego kraju – witryna internetowa naszego Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” – www.razemdlaradomki.pl otrzymaa 2 miejsce.

Jest to dla nas bardzo istotne wyrnienie doceniajce nasz dotychczasow prac, jednoczenie stanowic mobilizacj do dalszego rozwoju, podniesienia poziomu technicznego i merytorycznego.

Dzikujemy wszystkim internautom oraz osobom wsptworzcym artykuy zamieszczane na naszych portalach internetowych www.razemdlaradomki.pl, www.wdolinieradomki.pl, www.innowacyjnaradomka.pl , ktre miesicznie odwiedza ponad 35 tysicy osb. Dziki temu stay si one popularnymi witrynami wrd mieszkacw naszego regionu, ktrzy poszukuj najwaniejszych informacji zwizanych z yciem naszych „maych ojczyzn”.

Prezes Zarzdu

Cezary Nowek

pobierzdo gry do gry

07.12.2012 r.

Bezpatne szkolenia w projekcie E-learning – skutecznym narzdziem rozwoju III sektora na wsiach. Dla uczestnikw przewidziane atrakcyjne nagrody rzeczowe!

E-LEARNING – SKUTECZNYM NARZDZIEM ROZWOJU III SEKTORA NA WSIACH

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” zaprasza do udziau w bezpatnych szkoleniach e-learningowych, w ramach projektu „E-learning – skutecznym narzdziem rozwoju III sektora na wsiach”, realizowanego ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (PO FIO) – na ktry mona zapisa si na stronie internetowej www.eLearning-szkolenia.eu . Termin udziau w szkoleniach mija 20 grudnia 2012 r. !

Dla 4 najaktywniejszych uczestnikw przewidziane s nowoczesne tablety multimedialne, a dla 4 najaktywniejsze organizacje otrzymaj strony internetowe!! W celu udziau w konkursie naley wysa zgoszenie na formularzach zamieszczonych poniej.

Jest to projekt skierowany do osb, ktre chc podnie swoje kompetencje, organizacji w ktrej dziaaj, czy te do osb ktre chc zaoy stowarzyszenie, a take podejmowa inicjatywy na rzecz rozwoju swojej spoecznoci lokalnej. Szkolenia maj charakter bezpatny, interaktywny i elastyczny. Mona w nich uczestniczy w wybranym przez siebie czasie i miejscu, majc do dyspozycji komputer i Internet.

 • Szkolenia e – learningowe dotycz nastpujcej tematyki:
 • Prawo-techniczne aspekty funkcjonowania organizacji spoecznociowych;
 • PR i promocja NGO, reklama spoeczna;
 • Tworzenie partnerstwa i wsppraca z partnerami komercyjnymi i administracj publiczn;
 • Sponsoring i fundraising – tworzenie umowy i oferty sponsorskiej;
 • Pozyskanie rodkw na dziaanie i rozwj;
 • Zarzdzanie, monitoring i ewaluacja projektw – w tym take obowizki sprawozdawcze;
 • Alternatywne rda pozyskania funduszy;
 • Finanse w organizacji pozarzdowej;
 • Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu.

Zachcamy do udziau w tej ciekawej inicjatywie. Osoby/organizacje chtne do uczestniczenia w projekcie prosimy o kontakt mailowy: lgd@razemdlaradomki.pl lub telefoniczny 048 38 58 997, tel./fax 048 38 58 996.

pobierzdo gry do gry

10.12.2012 r.

Do 14 stycznia 2013 mona stara si o dofinansowanie polsko-litewskich projektw modzieowych

Projekty Polsko - Litewskie

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Modziey zaprasza do uczestnictwa w konkursie wnioskw na rok 2013. W przyszym roku bdzie mona otrzyma dofinansowanie na takie projekty jak: wymiany modzieowe, seminaria, szkolenia, konferencje, wizyty studyjne, spotkania oraz projekty informacyjne. 2013 przyniesie kilka zmian, z ktrymi warto si zapozna.

W 2012 roku wskazane bd priorytety Funduszu takie jak, promowanie dialogu midzykulturowego i midzyetnicznego; wczanie modziey z mniejszymi moliwociami; innowacje w projektach modzieowych; tworzenie sieci organizacji.

pobierzdo gry do gry

11.12.2012 r.

Walne Zebranie Czonkw Stowarzyszenia Razem dla Radomki – 10.12. 2012 r. – Przysucha

W poniedziaek 10 grudnia w Domu Kultury w Przysusze Walne Zebranie Czonkw Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, ktre poprzedzio seminarium powicone zagadnieniu „CLLD: Rozwj kierowany przez lokalne spoecznoci – jak wykorzysta nowe moliwoci przez LEADERA w latach 2014-2012 r.”, a take wystpienie Pana Radosawa Gutowskiego nt. „Szansa fotowoltaiki w warunkach polskich” zorganizowane w ramach realizowanego przez nasz organizacj projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz wsppracy, adaptacyjnoci i innowacji”.

Zgodnie z porzdkiem obrad Walnego Zebrania przedstawiona sprawozdania Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Zarzdu z dziaalnoci Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” za rok 2012 r. Walne Zebranie zaakceptowao rwnie projekty zmian do Statutu Stowarzyszenia. W przedmiotowych obszarach podjto uchway zatwierdzajce przedstawione sprawozdania, ocen Komisji Rewizyjnej.

Czonkowie Stowarzyszenia dokonali rwnie wyboru wadz Stowarzyszenia na kolejn kadencj. Prezesem LGD „Razem dla Radomki” zosta ponownie wybrany Pan Cezary Adam Nowek, Przewodniczcym Rady LGD „Razem dla Radomki” – Pan Sawomir Biakowski, a Przewodniczcym komisji rewizyjnej – Pan Grzegorz Walczak.

Walne Zebranie Czonkw Walne Zebranie Czonkw Walne Zebranie Czonkw
pobierzdo gry do gry

12.12.2012 r.

Warsztaty Boonarodzeniowe w Jedlisku!

Warsztaty - Jedlisk

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlisku zaprasza chtne osoby na Warsztaty Boonarodzeniowe, podczas ktrych uczestnicy uczy si bd wypiekania i lukrowania piernikw.

Spotkania podzielono na grupy 10 osobowe. Pierwsze warsztaty odbd si w najbliszy pitek w godzinach 13.00-15.00 oraz 15.30-17.30, jak rwnie w sobot w godzinach 11.00-13.00 i 13.30.-15.30.

W imieniu organizatorw serdecznie zapraszamy. Zapisy przyjmowane s pod nr telefonu 48 32 13 052.

pobierzdo gry do gry

13.12.2012 r.

Informacje o posiedzeniu Rady LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

W dniu 7 grudnia odbyo si Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania „Razem dla Radomki”. Rada dokonaa ponownej oceny wnioskw od beneficjentw, ktrzy zoyli odwoania od decyzji Rady Stowarzyszenia. Poniej prezentujemy ranking wnioskw.

Ranking wnioskw ponownie ocenianych przez Rad LGD „Razem dla Radomki”
pobierzdo gry do gry

13.12.2012 r.

Tablety multimedialne i strony internetowe dla uczestnikw projektu E-learning skutecznym narzdziem rozwoju!! Zapraszamy do udziau!!

E-LEARNING – SKUTECZNYM NARZDZIEM ROZWOJU III SEKTORA NA WSIACH

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” zaprasza do udziau w bezpatnych szkoleniach e-learningowych, w ramach projektu „E-learning – skutecznym narzdziem rozwoju III sektora na wsiach”, realizowanego ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (PO FIO) – na ktry mona zapisa si na stronie internetowej www.eLearning-szkolenia.eu . Termin udziau w szkoleniach mija 20 grudnia 2012 r. !

Dla 4 najaktywniejszych uczestnikw przewidziane s nowoczesne tablety multimedialne, a dla 4 najaktywniejsze organizacje otrzymaj strony internetowe!! W celu udziau w konkursie naley wysa zgoszenie na formularzach zamieszczonych poniej.

Jest to projekt skierowany do osb, ktre chc podnie swoje kompetencje, organizacji w ktrej dziaaj, czy te do osb ktre chc zaoy stowarzyszenie, a take podejmowa inicjatywy na rzecz rozwoju swojej spoecznoci lokalnej. Szkolenia maj charakter bezpatny, interaktywny i elastyczny. Mona w nich uczestniczy w wybranym przez siebie czasie i miejscu, majc do dyspozycji komputer i Internet.

 • Szkolenia e – learningowe dotycz nastpujcej tematyki:
 • Prawo-techniczne aspekty funkcjonowania organizacji spoecznociowych;
 • PR i promocja NGO, reklama spoeczna;
 • Tworzenie partnerstwa i wsppraca z partnerami komercyjnymi i administracj publiczn;
 • Sponsoring i fundraising – tworzenie umowy i oferty sponsorskiej;
 • Pozyskanie rodkw na dziaanie i rozwj;
 • Zarzdzanie, monitoring i ewaluacja projektw – w tym take obowizki sprawozdawcze;
 • Alternatywne rda pozyskania funduszy;
 • Finanse w organizacji pozarzdowej;
 • Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu.

Zachcamy do udziau w tej ciekawej inicjatywie. Osoby/organizacje chtne do uczestniczenia w projekcie prosimy o kontakt mailowy: lgd@razemdlaradomki.pl lub telefoniczny 048 38 58 997, tel./fax 048 38 58 996.

pobierzdo gry do gry

14.12.2012 r.

Zapraszamy na Spotkania Wigilijne w Zakrzewie

Wigilia

Wjt Gminy Zakrzew – Sawomir Biakowski oraz Rada Gminy zapraszaj na uroczyste spotkanie wigilijne, ktre odbdzie si w najblisz niedziel – 16 grudnia. Wigilia na rynku w Zakrzewie na stae wpisaa si ju w kalendarz gminnych imprez.

Tradycyjnie zostanie przygotowany st z wigilijnymi potrawami, a doniosej atmosferze tego dnia towarzyszy bd koldy w wykonaniu Chru Kocielnego oraz dziecicego zespou ludowego „Zakrzewiaki”. Wigilia rozpocznie si o godzinie 16:00 uroczyst Msz wita, po ktrej od 17.00 czeka nas wsplne piewanie kold.

pobierzdo gry do gry

17.12.2012 r.

Zapraszamy na Wigilie w Wolanowie

”wigilia"

Gmina Wolanw wsplnie ze Stowarzyszeniem „Razem dla Radomki”, Zespoem Szk Oglnoksztaccych w Wolanowie, oraz Gminnym Centrum Kultury zapraszaj na Wigili Boego Narodzenia, ktra odbdzie si w dniu 18 grudnia 2012 r. o godzinie 15.00 w Zespole Szk Oglnoksztaccych w Wolanowie.

Wigili rozpocznie pokaz taca w wykonaniu dzieci z Bienidzic oraz przedstawienia – jaseka w wykonaniu dorosych i dzieci z ZSO w Wolanowie ktre poprzedz odczytanie ewangelii i yczenia od Wjta Krzysztofa Murawskiego. Doniosej atmosferze tego dnia bdzie towarzyszy piewanie kold w wykonaniu zespou „Wolanianki”, wsplna wieczerza oraz zwyczaj amania si opatkiem.

pobierzdo gry do gry

18.12.2012 r.

Bezpatne studia podyplomowe ze standardw dziaania NGO

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Wysza Szkoa Przedsibiorczoci i Administracji w Lublinie informuje, e rozpoczyna nabr na II edycj bezpatnych studiw podyplomowych dla kadr zarzdzajcych organizacjami trzeciego sektora w ramach projektu „Standardy dziaania III sektora – executive education dla kadr NGO”, wspfinansowanych ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, Program Operacyjny Kapita udzki, Priorytet V Dobre rzdzenie, Dziaanie 5.4 Rozwj potencjau trzeciego sektora, Poddziaanie 5.4.2 Rozwj dialogu obywatelskiego.

Studia podyplomowe dedykowane s kadrze zarzdzajcej NGO z caej Polski, chccej podnie wiedz z zakresu organizacji, funkcjonowania i wprowadzania standardw dziaania instytucji III sektora. Maj na celu przekazanie konkretnej wiedzy na temat zarzdzania organizacjami pozarzdowymi, ich funkcjonowania oraz wsppracy z sektorem publicznym i biznesem. Studia przekazuj umiejtno tworzenia, kierowania i pracy w organizacji pozarzdowej oraz przygotowuj do wprowadzenia standardw dziaania.

W ramach projektu uczestnicy maj zagwarantowany: udzia w bezpatnych studiach podyplomowych, czciowy zwrot kosztw dojazdu i zakwaterowania, materiay dydaktyczne i szkoleniowe, wyywienie, wsparcie coachingowe, wyjazdy studyjne do organizacji NGO uczestniczcych w projekcie, zjazdy stacjonarne w siedzibie WSPA oraz zjazdy wyjazdowe.

pobierzdo gry do gry

19.12.2012 r.

Tablety multimedialne i strony internetowe dla uczestnikw projektu E-learning skutecznym narzdziem rozwoju!!!! Ostatnie dni –na zgoszenie udziau w projekcie!!!

E-LEARNING – SKUTECZNYM NARZDZIEM ROZWOJU III SEKTORA NA WSIACH

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” zaprasza do udziau w bezpatnych szkoleniach e-learningowych, w ramach projektu „E-learning – skutecznym narzdziem rozwoju III sektora na wsiach”, realizowanego ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (PO FIO) – na ktry mona zapisa si na stronie internetowej www.eLearning-szkolenia.eu . Termin udziau w szkoleniach mija 20 grudnia 2012 r. !

Dla 4 najaktywniejszych uczestnikw przewidziane s nowoczesne tablety multimedialne, a dla 4 najaktywniejsze organizacje otrzymaj strony internetowe!! W celu udziau w konkursie naley wysa zgoszenie na formularzach zamieszczonych poniej.

Jest to projekt skierowany do osb, ktre chc podnie swoje kompetencje, organizacji w ktrej dziaaj, czy te do osb ktre chc zaoy stowarzyszenie, a take podejmowa inicjatywy na rzecz rozwoju swojej spoecznoci lokalnej. Szkolenia maj charakter bezpatny, interaktywny i elastyczny. Mona w nich uczestniczy w wybranym przez siebie czasie i miejscu, majc do dyspozycji komputer i Internet.

 • Szkolenia e – learningowe dotycz nastpujcej tematyki:
 • Prawo-techniczne aspekty funkcjonowania organizacji spoecznociowych;
 • PR i promocja NGO, reklama spoeczna;
 • Tworzenie partnerstwa i wsppraca z partnerami komercyjnymi i administracj publiczn;
 • Sponsoring i fundraising – tworzenie umowy i oferty sponsorskiej;
 • Pozyskanie rodkw na dziaanie i rozwj;
 • Zarzdzanie, monitoring i ewaluacja projektw – w tym take obowizki sprawozdawcze;
 • Alternatywne rda pozyskania funduszy;
 • Finanse w organizacji pozarzdowej;
 • Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu.

Zachcamy do udziau w tej ciekawej inicjatywie. Osoby/organizacje chtne do uczestniczenia w projekcie prosimy o kontakt mailowy: lgd@razemdlaradomki.pl lub telefoniczny 048 38 58 997, tel./fax 048 38 58 996.

pobierzdo gry do gry

21.12.2012 r.

Zapraszamy na konferencj podsumowujc projekt: E-learning skutecznym narzdziem rozwoju III sektora na wsiach

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wsplnie z partnerami projektu: Starostwem Powiatu Przysuskiego, Starostwem Powiatu Radomskiego, Starostwem Powiatu Szydowieckiego, Starostwem Powiaty Zwoleskiego zaprasza na konferencj podsumowujc projekt: „ E- learning skutecznym narzdziem rozwoju III sektora na wsiach” realizowanego ze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Bezpatne szkolenia e-learningowe miay na celu pobudzenie aktywnoci osb z obszarw wiejskich, podniesienia ich kompetencji, umiejtnoci i wiedzy w zakresu podejmowania inicjatyw na obszarach wiejskich, rozwoju organizacji pozarzdowych.

Konferencja odbdzie si dnia 28 grudnia 2012 r. w godzinach 11:00 - 13:30 w Sali konferencyjnej Wojewdzkiego Urzdu Pracy ul. Mokra 2M

 • Program konferencji:
 • 11:00Powitanie goci
 • Wystpienie Merytoryczne Cezary Adam Nowek – Prezes Zarzdu Prezes Zarzdu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, Wojciech Jaboski – Wiceprezes Zarzdu Zwizku Pracodawcw Warszawy i Mazowsza
 • Podsumowanie projektu (efekty, uczestnicy, wskaniki) Dorota Wsik – Koordynator Projektu
 • Rozstrzygniecie konkursu na najaktywniejsza organizacj (obecno wymagana w celu odbioru dokumentacji strony internetowej): prezentacja stron internetowych, prezentacja stowarzysze -laureatw konkursu (wystpienie przedstawicieli wadz zwyciskich organizacji)
 • Rozstrzygnicie konkursu na najaktywniejszego uczestnika (obecno wymagana w celu odbioru nagrd rzeczowych)Rozstrzygnicie konkursu na najlepsza prac magistersk powicon tematyce gmin tworzcych Lokaln Grup Dziaania "Razem dla Radomki". Wystpienie JURY Konkursu- wrczenie nagrd
 • Prezentacja inicjatyw stowarzyszenia „Razem dla Radomki” – „Paprykowy Szlak”
 • 13:00 Zakoczenie Konfernecji

Po spotkaniu zapraszamy wszystkich uczestnikw na uroczysty obiad przygotowany w Restauracji FANABERIA ul. Struga 7a w Radomiu

Szczegowe informacje o konferencji uzyskaj Pastwo w Biurze Projektu LGD „Razem dla Radomki”,, mieszczcym si na ul. Wernera 9/11 w Radomiu oraz pod nr tel. 48 38 58 997.

pobierzdo gry do gry

27.12.2012 r.

Rozstrzygnicie konkursu na najlepsze prace licencjackie i magisterskie!

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Z wielk przyjemnoci informujemy, i konkurs organizowany przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” na najlepsze prace licencjackie, doktoranckie i magisterskie powicone tematyce zwizanej z gminami tworzcymi Lokaln Grup Dziaania „Razem dla Radomki” tj. Jedlisk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanw i Zakrzew zosta rozstrzygnity!

Na konkurs zgoszonych zostao 5 prac (2 w kategorii prac licencjackich, 3 w kategorii prac magisterskich). Z uwagi na niewielk liczb nadesanych prac Komisja, zgodnie z Regulaminem Konkursu postanowia dla wszystkich zgoszonych prac przyzna jedn nagrod. Prace zostay ocenione bez podziau na kategorie, dlatego wobec powyszych postanowie nie zostay przyznane odrbne nagrody dla kategorii prac magisterskich i prac licencjackich.

Nagroda gwna – komputer multimedialny – zosta przyznany dla Pani Agaty witkowskiej za prace pt. „Rodzina Podlodowskich na tle szlachty wojewdztwa sandomierskiego w XVI-XVII wieku”.

Wyrnienie (nagrody ktrymi s publikacje regionalne) zostao przyznane dla Pani Anny Cielak – autorce pracy „Aktywno spoeczestwa w lokalnych grupach dziaania na podstawie Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

Uroczysto wrczenia nagrd odbdzie si w dniu 28 grudnia 2012 r. podczas konferencji podsumowujcej projekt „E-learning skutecznym narzdziem rozwoju III sektora na wsiach”, ktra odbdzie si w godzinach 11.00-13.30 w Sali Konferencyjnej Wojewdzkiego Urzdu Pracy w Radomiu przy ul. Mokrej 2m.

pobierzdo gry do gry

28.12.2012 r.

Nowy numer Biuletynu KSOW. Zapraszamy do Lektury.

Biuletyn Ksow

Ukaza si nowy, czwarty numer biuletynu Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich. W numerze znajdziemy wiele interesujcych artykuw w tym m.in.: najwaniejsze skutki Wsplnej Polityki Rolnej dla polskiej wsi; rozstrzygnicie konkursw wspfinansowanych z Planu dziaania SC KSOW; Realizacja Projektu Flagowego w ramach Strategii Regionu Morza Batyckiego, Sielskie wakacje w kujawsko-pomorskiej zagrodzie, wydarzenia w Regionach.

Biuletyn mog Pastwo pobra klikajc w ponisz ikon Pobierz.

Zachcamy Pastwa do lektury!

pobierzdo gry do gry

28.12.2012 r.

Rozstrzygnicie konkursu dla uczestnikw projektu: E-learning – skutecznym narzdziem rozwoju III sektora na wsiach

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Z przyjemnoci informujemy, i konkurs zorganizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” w ramach projektu: E-learning – skutecznym narzdziem rozwoju III sektora na wsiach zosta rozstrzygnity.

Wrd laureatw konkursu znalazy si organizacje pozarzdowe ktre otrzymay nowoczesne strony internetowe wyposaone w panel administracyjny do zarzdzania treci. Wrd nich wyrnilimy Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju”, Stowarzyszenie „Zakrzewiaki”, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sokolniki Mokre Viribus Unitis.

W drugim konkursie wybranych zostao 4 najaktywniejszych uczestnikw szkole, ktrzy otrzymali nowoczesne tablety multimedialne. Laureatami konkursu dla osb indywidualnych zostali: Iwona Grecka, Magdalena Stawczyk, Milena ochnicka, Danuta uchowska.

Zwycicom serdecznie gratulujemy i yczymy sukcesw w realizacji dziaa zwizanych z rozwojem swoich spoecznoci lokalnych!

pobierzdo gry do gry

31.12.2012 r.

Program Kultura – projekty wsppracy z krajami trzecimi

Program Kultura

Punkt Kontaktowy ds. Kultury informuje, e najbliszy termin skadania wnioskw na projekty wsppracy z krajami trzecimi (obszar 1.3.5): 3 maja 2013 roku o godzinie 12.00! Kraje trzecie wyznaczone do wsppracy: Australia, Kanada. Agencja Wykonawcza udostpnia formularze wnioskw obowizujce podczas naboru 2013.

Wnioski mog zoy publiczne lub prywatne instytucje i organizacje posiadajce osobowo prawn i prowadzce dziaalno kulturaln np. teatry, muzea, biblioteki, centra kultury, stowarzyszenia, fundacje, uczelnie, organy wadzy publicznej.

GRANTY S PRZYZNAWANE NA midzynarodowe projekty kulturalne realizowane z partnerami zagranicznymi, o niedochodowym i nieinwestycyjnym charakterze (tzw. „mikkie”), ktre: wpisuj si w cele Programu Kultura (mobilno artystw, ponadnarodowy obieg dzie, dialog midzykulturowy) oraz s ukierunkowane na wymian i wspprac kulturalna pomidzy Uni Europejsk i wyznaczonymi krajami trzecimi. W 2013 roku s to Australi i Kanada oraz s oparte na realnej wsppracy midzynarodowej: wszyscy organizatorzy musz mie wkad w tworzenie, realizacj i finansowanie projektu

Przykadowe dziaania: wydarzenia kulturalne i artystyczne wynikajce ze wsppracy pomidzy operatorami kulturalnymi (koncerty, spektakle, wystawy), programy wymiany modych twrcw i profesjonalistw, kursy mistrzowskie, warsztaty.

pobierzdo gry do gry

sie
szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.