NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 7195778


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Grudzie01.12.2009 r.

Szkolenie dla Czonkw Rady Stowarzyszenia Razem dla Radomki

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Lokalna Grupa Dziaania zaprasza Czonkw Rady do udziau w szkoleniu: „Rola i zadania Rady LGD„ Razem dla Radomki w kontekcie naboru wnioskw w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013”

Szkolenie odbdzie si 3 grudnia 2009 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Stowarzyszenia w Radomiu przy ul. Wernera 9/11 (sala konferencyjna – pokj nr 4).

Szkolenie ma na celu przekazanie kluczowych informacji dotyczcych pracy Rady, przebiegu procedury naboru wnioskw, metodyki pracy z wnioskami.

Program spotkania szkoleniowego dotyczy nastpujcych zagadnie:

 • Omwienie procedury konkursowej wraz ze wskazaniem zakresw, obowizkw i kompetencji czonkw LGD, wadz: Rady, Zarzdu, Komisji Rewizyjnej, Walnego Zebrania Czonkw i pracownikw Biura LGD. Procedura odwoania od rozstrzygni organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji.
 • Omwienie wzorw wnioskw w aspekcie oceny zgodnoci z LSR oraz lokalnych kryteriw wyboru projektu dla dziaania MAE PROJEKTY, TWORZENIE I ROZWJ MIKROPRZEDSIBIORSTW oraz ODNOWA I ROZWJ WSI (RӯNICOWANIE DZIAALNOCI GOSPODARCZEJ).
 • Procedura wyboru, w tym procedury oceny zgodnoci operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD
 • Przebieg procesu oceny merytorycznej i wyboru operacji do finansowania przez organ decyzyjny (Rada) w kontekcie celw Dziaania 4.1. Wdraanie lokalnych strategii dziaania PROW 2007-2013

pobierzdo gry do gry

02.12.2009 r.

Inwestycje w Gminie Wolanw.

Adam Gibaa

27 listopada w dodatku Gazety Wyborczej pt. „Gminy Inwestuj” zosta zamieszczony artyku informujcy o inwestycjach realizowanych na terenie Gminy Wolanw.

Gmina Wolanw moe poszczyci si realizacj licznych inwestycji, a najwaniejszymi z nich s:


 • Modernizacja Budynku PSP w Bienidzicach
 • Modernizacja Budynku PSP w Modocinie Wikszym
 • Budowa Boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Sawnie
 • Modernizacja Budynku przy PSPS w Sawnie
 • Budowa Kolektora Sanitarnego
 • Modernizacja drg oraz budowa owietlenia.

Wjtowi Gminy Wolanw - Panu Adamowi Gibale serdecznie gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw.

Wicej informacji o inwestycjach realizowanych przez Gmin Wolanw mona uzyska w dodatku Gazety Wyborczej pt. "Gminy Inwestuj" z 27 listopada 2009 r. Zachcamy do lektury artykuu.

pobierzdo gry do gry

03.12.2009 r.

Polska Gieda Pracy zaprasza na bezpatne szkolenia.

Polska Gieda Pracy Sp. z.o.o zaprasza na cykl bezpatnych szkole przygotowanych dla mieszkacw powiatu radomskiego, lipskiego, kozienickiego, zwoleskiego, przususkiego, biaobrzeskiego i szydowieckiego.

Szkolenia dotycz wielu specjalnoci, takich jak: Pracownik administracyjno-biurowy z obsug komputera, Grafika komputerowa, Zarzdzanie Projektami europejskimi, Profesjonalny sprzedawca z obsug kas fiskalnych, Organizacja i prowadzenie maego przedsibiorstwa, Ksigowo i rozliczanie projektw unijnych, Kurs kosmetyczny, Audytor wewntrzny, Kierowca samochodu ciarowego – prawo jazdy kat. C, Uniwersalny handlowiec z prawem jazdy kat. B, Pracownik ochrony z licencj I stopnia i wielu innych.

Szczegowe informacje na temat kursw mona zasign w siedzibie Polskiej Giedy Pracy przy ul. Mickiewicza 19 w Radomiu.

pobierzdo gry do gry

4.12.2009 r.

Konkurs w zakresie kultury fizycznej, sportu i ratownictwa wodnego.

Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego ogasza otwarty konkurs w zakresie kultury fizycznej, sportu i ratownictwa wodnego. Konkurs skierowany jest dla organizacji pozarzdowych oraz innych podmiotw wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, na realizacj zada publicznych Wojewdztwa Mazowieckiego w 2010 roku. Na realizacj zada Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego w projekcie budetu na 2010 rok zaplanowa kwot 8 735 500 z.

pobierzdo gry do gry

07.12.2009 r.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne nt. moliwoci uzyskania pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich O 4 Leader na lata 2007-2013 w Wieniawie.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" zaprasza na spotkanie informacyjne, ktre odbdzie si w dniu 7 grudnia 2009 r. o godzinie 17:00 w Sali Konferencyjnej Urzdu Gminy Wieniawa.

Podczas spotkania zostan omwione szczegy otrzymywania pomocy finansowej ze rodkw Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich O 4 Leader na lata 2007-2013 w zakresie: "Maych projektw", "Odnowy i rozwoju wsi" oraz "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsibiorstw".

Do udziau w spotkaniu szczeglnie zachcamy rolnikw, przedsibiorcw, mieszkacw obszaru LGR, jak rwnie przedstawicieli gmin i organizacji pozarzdowych.

pobierzdo gry do gry

08.12.2009 r.

Nowa droga w gminie Zakrzew

4 grudnia 2009 r. zostaa otwarta droga gminna na trasie Zatopolice – Wiktorw. W uroczystym otwarciu drogi wzi udzia czonek Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego Piotr Szprendaowicz.

zakrzewiacy droga zakrzewiacy

Droga o dugoci ponad kilometra zostaa wyposaona w owietlenie, obustronne pobocze utwierdzone kruszywem i rw odwadniajcy. Cakowity koszt inwestycji to blisko 540 tys. z, z czego prawie 300 tys. z to dofinansowanie w ramach Samorzdowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent C Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrwnywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej.

Tego samego dnia, czonek zarzdu Piotr Szprendaowicz wraz z radnym wojewdztwa mazowieckiego Bogumiem Ferensztajnem – uroczycie otworzyli odnowion wietlic, gdzie wysuchali wraz z innymi gomi koncertu kold w wykonaniu zespou Zakrzewiacy.

pobierzdo gry do gry

08.12.2009 r.

Uwaga! Nowe formularze wnioskw na Mae Projekty i Odnow i Rozwj Wsi.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

W zwizku z naniesionymi przez Agencj Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa poprawkami w czci „Zestawienie rzeczowo-finansowe” dla wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania 413 „Wdraanie lokalnych strategii rozwoju”:

 • Odnowa i rozwj wsi
 • Mae projekty

Informujemy o zamieszczeniu na stronie internetowej „Razem dla Radomki” w zakadce Nabory wnioskw - aktualnych wersji formularzy.

pobierzdo gry do gry

09.12.2009 r.

Bezpatne szkolenia i doradztwo z zakresu pozyskania rodkw z Europejskiego Funduszu Spoecznego

regionalny osrodek EFS

Regionalny Orodek Europejskiego Funduszu Spoecznego w Radomiu zaprasza do udziau w bezpatnych szkoleniach i doradztwie z Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Celem szkole jest przygotowanie beneficjentw do realizacji projektw EFS. Szkolenia bd realizowane w zakresie:

 1. Przygotowanie projektu – procedury EFS.
 2. Pisanie Wnioskw – merytoryczne i techniczne aspekty dobrego projektu.
 3. Zarzdzanie projektami EFS.
 4. Zamwienia publiczne w projektach EFS.
 5. Partnerstwa w projektach EFS
 6. Przygotowanie projektw systemowych (MOPS, GOPS, PCPR)
 7. Zarzdzanie projektami systemowymi (MOPS, GOPS, PCPR)

Szczegowe informacje na temat doradztwa i prowadzonych kursw mona uzyska siedzibie Regionalnego Orodka EFS w Radomiu na ul. Kociuszki 1, pok. 107. lub na stronie internetowej www.radom.roefs.pl.

pobierzdo gry do gry

10.12.2009 r.

Spotkanie aktywizujce Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki w Wieniawie

7 listopada br. o godzinie 17:00 w Sali Konferencyjnej Urzdu Gminy Wieniawa odbyo si spotkanie aktywizujce zorganizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”.

spotkanie aktywizujace spotkanie aktywizacyjne spotkanie aktywizacyjne

Podczas spotkania zostay omwione szczegy otrzymania pomocy finansowej ze rodkw Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich O 4 Leader na lata 2007-2013 w zakresie: „Mae Projekty”, „Odnowa i rozwj wsi”, „Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw”.

W spotkaniu uczestniczyli rolnicy, przedsibiorcy, oraz przedstawiciele gmin i organizacji pozarzdowych.

Przypominamy rwnie, i wnioski w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich O 4 Leader na lata 2007-2013 w zakresie dziaa: „Mae projekty”, „Odnowa i rozwj wsi” oraz „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsibiorstw” naley skada w biurze Stowarzyszenia, mieszczcym si przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu, w terminie od 24 listopada do 21 grudnia 2009 r. do godziny 15:00.

pobierzdo gry do gry

11.12.2009 r.

Spotkanie wigilijne mieszkacw Zakrzewa

wigilia

W najblisz niedziel - 13 grudnia 2009 r. gmina Zakrzew zaprasza wszystkich mieszkacw na uroczyst Wigili.

Wigilia na rynku w Zakrzewie na stae wpisaa si ju w kalendarz gminnych imprez. Tradycyjnie zostanie przygotowany st z wigilijnymi potrawami, a doniosej atmosferze tego dnia towarzyszy bd koldy w wykonaniu uczniw Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie, jak rwnie wystp zespou gralskiego.

Przygotowano rwnie niespodzianki dla dzieci, dla ktrych wity Mikoaj rozdawa bdzie liczne upominki.

Wigilia rozpocznie si o godzinie 17:00 w niedziel 13 grudnia br. na rynku w Zakrzewie.

pobierzdo gry do gry

14.12.2009 r.

Stowarzyszenie Razem dla Radomki zaprasza na konferencj pt. Ksztatowanie produktw turystycznych na obszarze LGD

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania „Razem dla Radomki” serdecznie zaprasza na konferencj pt. „Ksztatowanie produktw turystycznych na obszarze LGD”, ktra odbdzie si w dniu 18 grudnia br. w siedzibie LGD „Razem dla Radomki” w Radomiu przy ul. Wernera 9/11, sala konferencyjna, o godzinie 10:00.

W programie:

 1. Metodologia produktu turystycznego. Produkt turystyczny subregionu radomskiego – dr M. Krzemiski
 2. Strategia rozwoju produktw turystycznych LGD „Razem dla Radomki – C. Nowek
 3. Analiza potencjau turystycznego LGD „Razem dla Radomki – M. Siek
 4. Produkty turystyczne LGD m.in.:
  • Gombrowicz w Jedlisku
  • Szlaki turystyczne Radomki
  • Domaniowskie Morze
  • Posta Oskara Kolberga
  • Rycerze Bogurodzicy
  • Obrzd cicia mierci
  • Atrakcje ziemi przytyckiej
 5. Produkt turystyczny w niemieckiej gminie. Wymogi turysty niemieckiego – Lars Dreilich.
 6. Produkty turystyczne Lokalnych Grup Dziaania Ziemi Radomskiej

pobierzdo gry do gry

15.12.2009 r.

Inwestycje Gminy Jedlisk

walczak

Informujemy, i w dodatku Gazety Wyborczej pt. „Gminy Inwestuj” zosta zamieszczony artyku informujcy o realizowanych inwestycjach na terenie Gminy Jedlisk.

Gmina Jedlisk jest laureatem XIII edycji Konkursu Gala Biznesu Ziemi Radomskiej o Nagrod Gospodarcz Granitowy Tulipan za rok 2008 w kategorii Gmina Roku.

W padzierniku 2009 r. Gmina odebraa rwnie nagrod w ramach regionalnego konkursu „Przyjazna Wie” na najlepszy projekt infrastrukturalny zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu rodkw unijnych w wojewdztwie mazowieckim.

Wjtowi Gminy Jedlisk – Panu Wojciechowi Walczakowi serdecznie gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw.

Zachcamy do lektury caego artykuu, ktry zosta zamieszczony na stronie www.razemdlaradomki.pl w zakadce O Stowarzyszeniu - Publikacje prasowe.

pobierzdo gry do gry

16.12.2009 r.

Dotacje na oprogramowanie komputerowe.

Program Technologie non-profit Stowarzyszenia Bank Drugiej Rki skierowany jest do organizacji pozarzdowych, oraz do wybranych placwek non-profit sektora pastwowego. Umoliwia on dostp do oprogramowania, sprztu i innych usug IT po przystpnych cenach.

Biorc udzia w Programie mona otrzyma dotacj na oprogramowanie komputerowe firmy Microsoft i sprzt sieciowy Cisco, a take po promocyjnych cenach zakupi antywirus MKS_vir i oprogramowanie ksigowe Lefthamd.

Wicej informacji o programie i zasadach kwalifikacji mog uzyska Pastwo na stronie www.technologie.org.pl

pobierzdo gry do gry

17.12.2009 r.

Nowy sprzt zakrzewskich straakw

Druhowie z jednostek Ochotniczych Stray Poarnych z terenu gminy Zakrzew otrzymali nowoczesny sprzt straacki.

Uroczyste przekazanie sprztu zostao dokonane w dniu 13 grudnia przez czonka Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego – Piotra Szprendaowicza i radnego wojewdztwa mazowieckiego – Bogumia Ferensztajna.

Sprzt za kwot ok. 55 tys. z zosta zakupiony w ramach Samorzdowego Programu Wsparcia Ochotniczych Stray Poarnych. Celem tego programu jest poprawa stanu bezpieczestwa publicznego poprzez wsparcie finansowe Gmin w zakresie finansowania jednostek Ochotniczych Stray Poarnych ze rodkw Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego umoliwiajce doposaenie w niezbdny sprzt bojowy, przeciwpoarowy oraz ratownictwa drogowego.

pobierzdo gry do gry

18.12.2009 r.

Uwaga 21.12 upywa termin naboru wnioskw.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Przypominamy, i 21 grudnia 2009 r. o godzinie 15:00 upywa termin naboru wnioskw w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich O 4 Leader na lata 2007-2013 w zakresie dziaa: „Mae projekty”, „Odnowa i rozwj wsi” oraz „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsibiorstw” naley skada w biurze Stowarzyszenia, mieszczcym si przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu.

pobierzdo gry do gry

21.12.2009 r.

Granty dla ekologicznych projektw edukacyjnych.

Informujemy, i do dnia 18 stycznia 2010 r. mona skada wnioski o dofinansowanie ekologicznych projektw edukacyjnych w konkursie „Henkel – zielone granty”.

W ramach konkursu do zdobycia jest 20 grantw po 5 tysicy zotych. Konkurs organizowany jest przez Fundacj Nasza Ziemia oraz firm Henkel Polska. Skierowany jest do organizacji pozarzdowych jak rwnie dla instytucji naukowych, w tym do szkl podstawowych, gimnazjw, szk rednich i wyszych.

Zadaniem konkursowym jest zaplanowanie i realizacja edukacyjnego pomysu zwizanego z ochron rodowiska. Projekt dotyczy moe np. promocji recyklingu, oszczdzania energii, ochrony zwierzt lub rolin, wspierania biornorodnoci rodowiska oraz przeciwdziaania zmianom klimatycznym. Granty mog by przeznaczone na organizacj dziaa edukacyjnych, a take na nagrody dla uczestnikw oraz przygotowanie materiaw dydaktycznych.

pobierzdo gry do gry

22.12.2009 r.

Przysucha w okresie II Wojny wiatowej

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze zaprasza na wystaw z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny wiatowej. Celem wystawy jest ukazanie okresu okupacji hitlerowskiej przez pryzmat dziaa wojennych prowadzonych na terenie gminy Przysucha, dziaalnoci konspiracyjnej mieszkacw, oraz zagady ludnoci ydowskiej.

Wystawie towarzyszy wydanie publikacji pt. „Przysucha w okresie II wojny wiatowej”, ktra zawiera wspomnienia mieszkacw z okresu wojny. Jest to bardzo wane rdo dokumentujce wojenny czas, ogldany z rnych perspektyw: uczestnikw walk partyzanckich, winiw obozw, a take mieszkacw Przysucha – wiadkw ycia codziennego w okupowanym miecie. Autork publikacji jak rwnie komisarzem wystawy jest dr Agnieszka Zarychta Wjcicka.

pobierzdo gry do gry

28.12.2009 r.

Otwarty konkurs w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego.

Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego ogasza otwarty konkurs dla organizacji pozarzdowych oraz innych podmiotw wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, na realizacj zada publicznych Wojewdztwa Mazowieckiego w 2010 roku w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Oferty na zadania realizowane w terminie od 26 marca 2010 roku do dnia 20 grudnia 2010 roku mona skada do dnia 18 stycznia 2010 roku. Dofinansowanie ofert nie moe przekroczy 80 % cakowitych kosztw zadania. Maksymalna kwota dofinansowania dla projektu wynosi 15 000,00 z.

pobierzdo gry do gry

29.12.2009 r.

Bezpatne seminaria – Euro na Kultur.

„Euro na kultur” to pi bezpatnych dwudniowych seminariw informacyjno-warsztatowych, skierowanych do sektora kultury. Projekt przygotowany jest przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wsplnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Towarzystwo Amicus.

Celem projektu jest przygotowanie osb zwizanych z sektorem kultury, do pozyskiwania rodkw finansowych UE w latach 2007-2013 oraz nabycia wiedzy z zakresu rde finansowania i umiejtnoci praktycznych aplikowania o fundusze.

Bezpatne szkolenia skierowane s do przedstawicieli instytucji kultury, szk i uczelni artystycznych, archiww, NGO i innych instytucji dziaajcych w obszarze kultury, bdcych potencjalnymi beneficjentami unijnej pomocy.

Projekt realizowany bdzie od stycznia do kwietnia 2010 roku. W celu uzyskania szerszych informacji zapraszamy na stron www.euronakulture.eu

pobierzdo gry do gry

29.12.2009 r.

Rzdy Burmistrza Miasta i Gminy Przysucha w ocenie Echa Dnia.

Redakcja Echa Dnia od padziernika prezentuje cykl publikacji zatytuowany „Maa Ojczyzna”, ktrego celem jest ocena rzdw gospodarzy miast i gmin regionu radomskiego.

W wydaniu z dnia 23.12.2009 r. zaprezentowano dokonania Tadeusza Tomasika - Burmistrza Miasta i Gminy Przysucha w okresie ostatnich trzech lat, ktre zostay ocenione przez redakcj Echa Dnia bardzo dobrze.

Gospodarz miasta i gminy Przysucha moe pochwali si znaczcymi sukcesami. W cigu trzech lat Gmina uzyskaa ponad 12 milionw zotych z Unii Europejskiej, dziki ktrym powstay m.in. nowe drogi, kompleks boisk i wiejskie wietlice. Gminne inwestycje to take budowa kanalizacji. Takie prac byy i s przeprowadzane w Skrzysku, Lipnie i Przysusze. Wybudowano rwnie 204 przydomowych oczyszczalni ciekw w miejscowociach Janikw, Gliniec, Krajw, Wistka, Dbiny, Benik, Gaj i Wola Wicierzowa.

Gmina wspiera ta liczne inwestycje kulturalne. Wybudowano muszl koncertow, przeprowadzono gruntowny remont budynku Domu Kultury, jak rwnie rozbudowano wietlic wiejsk w Janikowie oraz przygotowano dokumentacj pod budow wiejskich orodkw kultury w Pomykowie i Woli Wicierzowej. wietlice wiejskie otrzymay niezbdny sprzt.

Poza wspomnianymi inwestycjami, wykonano rwnie wiele prac remontowych i modernizacyjnych, przygotowano wiele dziaek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe, jak rwnie doposaono orodki zdrowia i inne placwki.

Burmistrzowi Miasta i Gminy Przysucha – Tadeuszowi Tomasikowi - serdecznie gratulujemy sukcesw.

pobierzdo gry do gry

30.12.2009 r.

Konkurs na realizacj zada w zakresie nauki, edukacji, owiaty i wychowania.

Do 22 stycznia 2010 roku mona skada oferty w ramach konkursu ogoszonego przez Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego na realizacj zada w zakresie edukacji, nauki, owiaty i wychowania.

Konkurs skierowany jest dla organizacji pozarzdowych oraz innych podmiotw wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie.

Poziom dofinansowania ofert nie moe przekroczy 80 % kosztw oglnych, natomiast wysoko dofinansowanie jednego projektu nie by wysza ni kwota 15 000 z. W przypadku zoenia dwch ofert czna kwota dotacji nie moe przekroczy kwoty 25 000z.

pobierzdo gry do gry

31.12.2009 r.

Stowarzyszenie Razem dla Radomki zaprasza na bezpatne szkolenia.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” w ramach Dziaania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywnoci zawodowej na obszarach wiejskich” i Priorytetu VI. – „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” informuje o rozpoczciu w styczniu 2010 r. nastpujcych projektw:

 • „Wie aktywna – inicjatywa gminy Wolanw na rzecz aktywizacji i samoorganizacji mieszkacw obszarw wiejskich” – projekt realizowany na obszarze Gminy Wolanw
 • „Bdmy aktywni – sigajmy po now wiedz” – projekt realizowany na obszarze Gminy Jedlisk

Projekty realizowany s przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w partnerstwie z Gmin Jedlisk, Gmin Wolanw, oraz Agencj Zarzdu Nieruchomoci i Rozwoju Regionalnego Sp. Z.O.O.

Szczegowe informacje na temat realizowanych projektw zostay zamieszczone z zakadce Projekty UE.

pobierzdo gry do gry

sie
szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.