finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Lokalni Liderzy

Adam Gibała

Adam Gibała
Wójt Gminy Wolanów do 2010 r., ponownie wybrany na stanowisko w 2014 r., Członek Rady Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”

Adam Gibała ma 62 lata. Absolwent Wydziału Rolnego i Ochrony Środowiska Akademii Rolniczej w Lublinie. Żonaty, ma trojkę dzieci. Jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” oraz Związku Gmin Radomka, którego działania ukierunkowane są na wykonywanie zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności na opracowanie i realizacje programu retencji rzeki Radomki i jej dopływów. Funkcję wójta w gminie Wolanów sprawował od 1994 do 2010 roku.

Podczas ostatniej kadencji Wójta w gminie wyremontowano lub zmodernizowano ponad 50 kilometrów dróg. Tylko w 2009 roku wykonano dziesięć odcinków dróg o długości ponad 7 kilometrów w miejscowości Garno, Strzałków, Wawrzyszów, Sławno, Bieniędzice, Kowala, Zabłocie, Wacławów oraz dwa odcinki drogi w Mniszku. Rok wcześnie powstały 3 km dróg w Wacławowie, Wymysłowie, Podlesi, Walinach i w Podkończycach.

W trakcie realizowanych obecnie inwestycji możemy wyróżnić – kanalizację wsi Mniszek, Wawrzysów, remont biblioteki i świetlicy w Mniszku wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych, budowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Strzałkowie.

Gmina dba o zaplecze sportowe i wybudowała boisko wielofunkcyjne przy PSP w Sławnie za prawie 638 tysięcy złotych. Przymierza się też do budowy boisk „Orlik 2012” To duża inwestycja o wartości 11 milionów złotych. Najważniejsze plany inwestycyjne dotyczą budowy kanalizacji i kontynuowania budowy sieci wodociągowych w poszczególnych miejscowościach, a także dalsze inwestycje drogowe.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content