Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14257802


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Formularze wniosków


Archiwum - poprzednie formularze

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Wersje obowiązujące od dnia 16.10.2017 r.

I. Operacje w zakresie poddziałania 19.2 w wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy
(wersja 3z) - obowiązuje od 16.10.2017 r

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) - wersja 3z - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z- pobierz http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/09_11_2017/WoPP_19.2_I_3z.xlsx
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) - wersja 3z - pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 • (wersja 3z) zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. - pobierz
 • (wersja 3z) - obowiązuje od 16.10.2017 r. - pobierz

3) Biznesplan
(wersja 3z) - obowiązująca od 16.10.2017 r.

 • Biznesplan (.pdf) - pobierz
 • Biznesplan (.docx) - pobierz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) - pobierz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) - pobierz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - pobierz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - pobierz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy:
(wersja 6z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - pobierz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - pobierz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - pobierz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - pobierz

7) Formularz wniosku o płatność
(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - pobierz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy
(wersja 3z) - obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf)

 • (wersja 3z) zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. - pobierz
 • (wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r. - pobierz

3) Biznesplan
(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Biznesplan (.pdf) - pobierz
 • Biznesplan (.docx) - pobierz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - pobierz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy
(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - pobierz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - pobierz

5) Formularz wniosku o płatność
(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - pobierz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - pobierz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel) - pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - pobierz

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy
(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) - wersja 3z - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - pobierz http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/09_11_2017/WoPP_19.2_G_3z.xlsx
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) - wersja 3z - pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r. - pobierz

3) Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (excel) - pobierz

4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika "Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji" (pdf) - pobierz

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - pobierz
 • Załącznik - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - pobierz
 • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - pobierz

6) Formularz wniosku o płatność
(wersja 4z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z- pobierz

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 • (wersja 4z) obowiązuje od 16.10.2017 r. - pobierz
 • (wersja 3z) obowiązuje od 21 lipca 2017 - pobierz


Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Uwaga!
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 3 września 2016 r.


I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz
 3. Biznesplan (wersja 2z)
  • Biznesplan (.pdf) - otwórz
  • Biznesplan (.docx) - otwórz
  • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
  • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) - zaktualizowane 6 lutego 2017 r. - otwórz
 4. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
 5. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz
 6. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z) obowiązuje od 18 stycznia 2017 r.
  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
  • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
  • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz
  • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz
 7. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
  • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
  • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz
 8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz
 9. Narzędzia pomocnicze:
  • Wyliczanie momentu bazowego (.excel)

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) - otwórz
 3. Biznesplan (wersja 2z)
  • Biznesplan (.pdf) - otwórz
  • Biznesplan (.docx) - otwórz
  • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
  • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) - zaktualizowane 6 lutego 2017 r. - otwórz
 4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)
  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
  • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
 5. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
  • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
  • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz
 6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)- otwórz
  • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz
 3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)
  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
  • Załącznik - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
  • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
 4. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
  • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
  • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz

Dokumenty archiwalnemapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka