NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12413487


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności


Czwarty Dzień Sponsora i Przyjaciela Szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie

Tradycyjnie, bo czarty już raz, w dniu 16 grudnia 2011 r. o godz. 16.30 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolonowie zorganizował Dzień Sponsora i Przyjaciela Szkoły, by w przedświątecznym nastroju podziękować wszystkim dobrodziejom za ich materialną pomoc, serce i zrozumienie naszych potrzeb i szkolnych problemów.

Idea zorganizowania takich spotkań, stanowiących podziękowanie osobom wspomagających materialnie szkołę, zrodziła się już po pierwszym roku mojego dyrektorowania. Zauważyłem, że grono zacnych darczyńców jest całkiem niemałe i systematycznie się powiększa. Nasi sponsorzy udzielali swojego cennego wsparcia już od wielu lat. Docierali do nich najczęściej bezpośrednio nauczyciele, organizujący swoim uczniom wycieczki, "zielone szkoły" czy też konkursy z nagrodami. Kilkakrotnie i my - dyrektorzy osobiście sygnalizowaliśmy im swoje, szkolne potrzeby i zawsze spotykało się to ze zrozumieniem.

O ile organ prowadzący w pełni zapewnia środki na organizacyjno-kadrowe funkcjonowanie placówki szkolnej, o tyle na dodatkowe klasowe i grupowe wydatki zabezpieczenia takiego już nie ma, bo nawet trudno byłoby je zaplanować w pracach przygotowujących budżet oświatowy. Takie potrzeby często pojawiają się nagle i już z tego względu wymagają poszukiwania doraźnego źródła finansowego. W każdej klasie zawsze są uczniowie z rodzin gorzej sytuowanych, których nie stać na szkolne wyjazdy. Integrując grupę klasową wokół realizowanego projektu wycieczki czy też innej imprezy, nie można takich uczniów z niej wykluczyć. Tylko jak tego uniknąć?

Problem ten najskuteczniej rozwiązuje pomoc uzyskiwana od sponsorów. Przy takiej okazji rodzi się i umacnia wzajemna więź środowiskowa - swoista przyjaźń szkoły i darczyńcy. Pomoc ze strony osób dobrego serca od początku uważam też za niezwykle cenną wartość w wymiarze społecznym i wychowawczym.

Mając to wszystko na względzie, jesienią 2008 r. zaproponowałem zorganizowanie Dnia Sponsora i Przyjaciela Szkoły - uroczystego spotkania z naszymi darczyńcami, którym my - uczniowie i nauczyciele po szkolnemu podziękujemy za zrozumienie naszych potrzeb i udzieloną pomoc. Nie wypada jedynie brać, trzeba też uczyć dzieci dziękować i dzielić się z innymi tym, co one posiadają.

Zaproszonym gościom za każdym razem przedstawialiśmy program słowno -muzyczny, przygotowany przez uczniów i nauczycieli z PSP i PG. W "kawiarnianym" klimacie zawsze był czas na skosztowanie słodkości i miłą rozmowę o szkole i tym, co dzięki takiej pomocy udaje się zrobić. Cztery kolejne lata przynosiły następne Dni?, o zróżnicowanym programie i konwencji organizacyjnej takich spotkań. Przez trzy lata łączyliśmy je ze szkolną imprezą "Mam talent" - nie tylko wokalny, ale też plastyczny, fotograficzny, sportowy, a nawet matematyczny i geograficzno-przyrodniczy. Dwa razy imprezy te wzbogaciliśmy o cieszące się uznaniem gości aukcje prac plastycznych uczniów i jednej z naszych nauczycielek - pani Barbary Siudy. W ubiegłym roku furorę zrobił nasz szkolny zespół folklorystyczny "Wolanianki".

Tegoroczne spotkanie ze sponsorami zaproponowałem w konwencji mikołajkowo - bożonarodzeniowej. Chętni do skonkretyzowania tego pomysłu nauczyciele (państwo: Dorota Bujak, Agnieszka Paździor, Jolanta Prawda, Beata Rosińska i Konrad Gałka) ubrali to w treść, oprawę muzyczną i wystrój sceniczny. Panie Małgorzata Kuśmierczyk i Renata Bieniek przygotowały oryginalne w swojej formie i treści zaproszenia. Inne koleżanki (m.in. Monika Sadowska, Elżbieta Kazała, Małgorzata Kowalska, Teresa Pełka i Beata Życińska) zadbały o stronę kulinarną imprezy. Cała logistyka uroczystości należała do pań wicedyrektor ZSO - Małgorzaty Chrzanowskiej i Bogusławy Marszałek. Tematem wiodącym tym razem stały się ? anioły, wspomagające nas w potrzebach przeróżnych.

Tradycyjnie już drugą częścią tegorocznego Dnia Sponsora i Przyjaciela Szkoły było kawiarniane spotkanie, podczas którego odbył się pokaz filmu ukazującego, w jaki sposób wykorzystujemy pozyskiwane środki finansowe. Pokazaliśmy to na przykładzie pozalekcyjnych gimnazjalnych zajęć w ramach projektu "Zagrajmy o sukces", który przygotowała i zrealizowała grupa pań nauczycielek, wspomaganych przez panią wicedyrektor, Bogusławę Marszałek. Zajęciami została objęta grupa 20. uczniów z trudnościami w nauce z obecnej klasy III. Oni też na początku obecnego roku szkolnego wzięli udział w pięciodniowym, niezwykle interesującym wyjeździe m.in. na Pomorze. Było to możliwe dzięki uzyskaniu nagrody 20. tysięcy zł za projekt, opracowany i przesłany przez panie Renatę Bieniek i Małgorzatę Kuśmierczyk na konkurs pn. "Warto grać o sukces". Obie koleżanki przygotowały też szczegółowy, niezwykle ciekawy program wyjazdu.

Prezentując zaproszonym gościom taki materiał filmowy, pokazaliśmy, na co przeznaczamy pozyskaną pomoc finansową. Uwidoczniliśmy też ogrom dodatkowej pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej nauczycieli oraz ich pasje i znawstwo w podejmowaniu takich działań. Obie wymienione nauczycielki znane są w gimnazjum od lat z niezwykłej solidności i pracowitości, dlatego nie dziwi, że i tym razem osiągnęły tak znaczący sukces. Doceniają to także rodzice uczniów, uczestniczących w przygotowanych i zrealizowanych przez nie projektach (np. Sokrates - Comenius, "Legendy" czy też wycieczki geograficzno-historyczne ze środków unijnych dla uczniów ze wszystkich szkół w gminie oraz dla dużej grupy seniorów).

Stwierdzić ponadto należy, że taka i inna aktywność ZSO - PSP i PG w Wolanowie służy promocji w lokalnym środowisku bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, proponowanych dzieciom i młodzieży przez dyrekcję i nauczycieli.

Cieszy nas, że sponsorzy zauważają i doceniają tę pracę, dlatego decydują się na stałe udzielanie nam swojego wsparcia. Z ostatnich "kawiarnianych" rozmów wynika, że na tę pomoc możemy nadal liczyć.

Za to, co już otrzymaliśmy, i za to, co jeszcze przed nami, z głębi serca dziękuję w imieniu obdarowywanych uczniów, nauczycieli i własnym. Załącznikiem do tych podziękowań są nasze coroczne, tradycyjne już Dni Sponsora i Przyjaciela Szkoły. Fotograficzno-filmowy reportaż z tegorocznego spotkania znajdą Państwo na naszej stronie internetowej - http://gim.wolanow.w.interia.pl. Zapraszam do zapoznania się z tym materiałem, jest on bogatym uzupełnieniem niniejszego tekstu.

Stanisław Prażmowski - dyrektor ZSO w Wolanowie

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.