NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 6922421


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Zrealizowane projekty


Dziedzictwo Kulturowe Przytyka

Dziedzictwo Kulturowe Przytyka

Wnioskodawca: Gmina Przytyk

Projekt realizowany w ramach naboru wnioskw przeprowadzonych przez Lokaln Grup Dziaania "Razem dla Radomki", dziaanie: Mae projekty. Projekt zakoczony zosta w lipcu 2011 r.

"Dziedzictwo Kulturowe Przytyka" to projekt realizowany przez Gmin Przytyk w partnerstwie z Publicznym Gimnazjum w Przytyku, Publiczn Szko Podstawow we Wrzosie, Gminn Bibliotek Publiczn w Przytyku. Gwnymi celami ktre zakada byo zachowanie dziedzictwa kulturowego w regionie oraz rozwj wartoci edukacyjnych z wartociami kulturalnymi wsplnoty lokalnej. Realizacja projektu umoliwia zwaszcza modym mieszkacom gminy gbsze poznanie regionu i jego kultury, oraz wiadome i aktywne uczestnictwo w yciu wsplnoty lokalnej, w zachowaniu i pomnaaniu dziedzictwa przodkw.

Dziedzictwo Kulturowe Przytyka Dziedzictwo Kulturowe Przytyka Dziedzictwo Kulturowe Przytyka
Dziedzictwo Kulturowe Przytyka Dziedzictwo Kulturowe Przytyka Dziedzictwo Kulturowe Przytyka
Dziedzictwo Kulturowe Przytyka Dziedzictwo Kulturowe Przytyka Dziedzictwo Kulturowe Przytyka

Dlatego dc do realizacji wspomnianych wyej zamierze, dokonany zosta zakup 16 sztuk strojw ludowych oraz przeprowadzone zostay zajcia muzyczne i teatralne dla dziecicego zespou ludowego dziaajcego przy Publicznym Gimnazjum w Przytyku. Finaem i podsumowaniem projektu bya organizacja VIII Turnieju Regionalnego pod hasem "Dziedzictwo kulturowe Przytyka" ktry odby si w hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Przytyku. Zamierzeniem turnieju regionalnego jest rozbudzenie wrd dzieci i modziey tosamoci zwizanej z regionem, ukazaniem bogactwa tradycji przodkw, wczenie spoecznoci lokalnej w dziaania na rzecz gminy oraz ocalenie od zapomnienia zwyczajw, obrzdw i dziedzictwa kulturowego okolicy. W cay proces zaangaowany zosta zesp organizacyjny, ktry tworzyli nauczyciele ze wszystkich szk biorcych udzia w projekcie, i ktry zadba o prawidowe przygotowanie i przeprowadzenie imprezy. Turniej mia form konkursu, do ktrego przystpiy zaproszone szkoy. Kada z nich przygotowaa inscenizacj prezentujc zwyczaje i obrzdy kultywowane w regionie przytyckim.

Podsumowaniem imprezy by wystp modziey z Publicznego Gimnazjum w Przytyku, ktra zaprezentowaa widowisko pt. "Mj region - moja historia", podczas ktrego dzieci w zakupionych strojach ludowych zaprezentoway tace ludowe, sceny rodzajowe. W ramach projektu wydany zosta rwnie w nakadzie 150 sztuk - folder prezentujcy histori Turniejw Regionalnych oraz zawierajcy scenariusze poszczeglnych uroczystoci.

szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.