NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 8898518


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Zrealizowane projekty


Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Bierwieckiej Woli

Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Bierwieckiej Woli

Działanie PROW 2007-2013: Małe Projekty

Podmiot odpowiedzialny za realizację wraz ze wstępną zgodą na wykorzystanie projektu w prowadzonych działaniach informacyjnych (dane adresowe): Gmina Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk, tel. 48 32-13-021

Opis projektu:

Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Bierwieckiej Woli -zadanie rozpoczęto w 2010r. Celem głównym operacji jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych i aktywizacja lokalnej społeczności poprzez zabezpieczenie bazy lokalowej dla mieszkańców Bierwieckiej Woli dla zapewnienia atrakcyjnej oferty kulturalnej, artystycznej oraz miejsca spotkań. Celami szczegółowymi są poprawa jakości życia na obszarach wiejskich zapewnienie zaplecza dla atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu, stworzenie możliwości rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, wzrost atrakcyjności miejscowości Bierwiecka Wola i Gminy Jedlińsk, zabezpieczenie miejsca kultywowania lokalnej tradycji.

W ramach zadania powstał parterowy budynek dostępny poprzez wejście główne oraz wyjście ewakuacyjne wraz z pomieszczeniami: dwie sale w tym jedna sala duża o charakterze konferencyjnym, pokój kierownika, magazynek, zaplecze socjalno - techniczne, hol wejściowy, wiatrołap WC personelu, WC dla kobiet i mężczyzn (w tym dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenie porządkowe. Budynek centrum kultury wyposażony jest w instalacje wody zimnej, c. o. i c.c. w, sanitarną, elektryczną, gazową, odgromową. Teren przy budynku centrum kultury wiejskiej został zagospodarowany poprzez wyłożenie kostką doświetlenie i elementy małej architektury.

Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Bierwieckiej Woli Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Bierwieckiej Woli

Uzasadnienie dlaczego projekt jest dobrą praktyką w realizacji PROW 2007-2013

Realizacja projektu pobudziła życie kulturalne, integracje społeczną oraz wzmocniła funkcję turystyczno-rekreacyjne na terenie Gminy Jedlińsk - uatrakcyjniając sołectwo Bierwiecka Wola. Wybudowany obiekt umożliwi zapoznawanie się z technologiami multimedialnymi poprzez odpowiednie wyposażenie Centrum Kultury Wiejskiej, już poza prezentowanym projektem, stanie się miejscem prowadzenia szkoleń i podnoszenia kwalifikacji przez mieszkańców, kultywowania lokalnych tradycji i zawodów. Rozwój kulturalny, choć nie przynosi bezpośrednich korzyści materialnych, wpływa na każdą dziedzinę życia. Jest katalizatorem przemian społecznych. Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na inne dziedziny życia mieszkańców wsi.

Województwo - Powiat - Gmina: Mazowieckie - Radomski - Jedlińsk

Koszty projektu:

Całkowity: 643.270,29zł
Wkład Beneficjenta: 247657,29 zł
EFRROW: 395.623,00zł
Inne źródła: 0,00 zł

Termin realizacji projektu
Rozpoczęcie: 16.12.2010 r.
Zakończenie: 27.07.2011r.

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.