NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 8117959


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Lokalni Liderzy


Stefan Błaszczyk

Stefan Błaszczyk
Wójt gminy Przytyk w latach 1995 - 2010, Przewodniczący Rady Stowarzyszenia "Razem dla Radomki"

Stefan Błaszczyk był wójtem gminy Przytyk od 1995 do 2010 roku. Ukończył studia wyższe na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Przemyśle na Wydziale Mechanicznym Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Oprócz obowiązków które sprawował w Gminie Przytyk, aktywnie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Stowarzyszeniu "Razem dla Radomki" gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Rady. Jest również szefem zarządu gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Przewodniczącym Związku Gmin Radomka, który realizuje zadania w zakresie ochrony środowiska a w szczególności jego działania nakierunkowane są na: opracowanie i realizację programu retencji rzeki Radomki i jej dopływów, ochrona różnorodności fauny i flory oraz tworzenie warunków do rozwoju turystyki.

Gmina Przytyk określana jest mianem paprykowego zagłębia. Z jego inicjatywy organizowane były Ogólnopolskie Targi Papryki, które odbywają się tradycyjnie każdego roku w pierwszą niedzielę września gromadząc producentów, hodowców oraz organizacje rolnicze.

W ostatnich latach w gminie przeprowadzono szereg ważnych inwestycji. Dokonano gruntownych remontów szkół we Wrzosie i Wrzeszczowie. Zbudowano halę sportową przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Przytyku, stadion sportowy, boiska. Odremontowano również wiele dróg gminnych. Obecnie realizowany jest remont przebudowy drogi numer 732 na trasie Przytyk - Stara Błotnica.

Inwestowano również w zakresie turystyki. W miejscowościach znajdujących się w obrębie zalewu na Domaniowie, który jest drugim pod względem wielkości zbiornikiem wodnym na Mazowszu - wykonano sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.