NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 10885367


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia


Zachęcamy Państwa do lektury Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki". Celem naszej publikacji jest przekazanie najważniejszych informacji dotyczących działań realizowanych przez Stowarzyszenie, oraz wydarzeń i inicjatyw związanych z rozwojem naszych "Małych Ojczyzn".


Biuletyn 2017

BIULETYN 2018 | BIULETYN 2017 | BIULETYN 2016 | BIULETYN 2015 | BIULETYN 2014 | BIULETYN 2013 | BIULETYN 2012 | BIULETYN 2011 | BIULETYN 2010

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 86 - (12/2017)
(format: pdf, rozmiar pliku: 14,9 MB)

Sektor organizacji pozarządowych jest ważnym elementem rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Odkrywa niezwykle istotną rolę w budowaniu i rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz postaw prospołecznych. Rozwój kapitału społecznego w oparciu o aktywnych obywateli, aktywne organizacje pozarządowe stanowi dziś niezwykle ważny element każdej miejscowości. Organizacje pozarządowe coraz mocniej zaznaczają swój związek ze społecznością lokalną, środowiskiem z którego się wywodzą - sprawiając, że mieszkańcy chcą brać udział w wydarzeniach, inicjatywach i mieć wpływ na pozytywną zmianę swojego życia.

Wzrastająca liczba NGOs w ostatnich latach pokazuje nam, jak ważną rolę stanowią one w życiu codziennym społeczności lokalnych. Na obszarze gmin tworzących Lokalną Grupę Działania "Razem dla Radomki" tj. gmin Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew obserwujemy w ostatnich latach znaczący wzrost znaczenia stowarzyszeń i fundacji, które realizują coraz więcej oddolnych inicjatyw. Aktywizacja i rozwój obszarów wiejskich w oparciu o aktywność społeczną lokalnych liderów, organizacji pozarządowych to jeden z ważniejszych celów działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania ?Razem dla Radomki?. Dlatego nasze LGD stara się oprócz realizacji zadań konkursowych prowadzonych dla org. pozarządowych w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, prowadzić Inkubator NGO, oraz pozyskiwać środki zewnętrzne pozwalające nam na aktywizację, rozwój stowarzyszeń, lokalnych liderów i osób zainteresowanych podnoszeniem swoich umiejętności w zakresie współpracy z III sektorem.

W specjalnym dwuczęściowym wydaniu naszego Biuletynu Informacyjnego chcemy Państwu przedstawić działania realizowane przez nas w 2017 r. w ramach dwóch projektów, które otrzymały wsparcie z konkursach ogłoszonych przez podmioty zewnętrzne i dotyczyły budowania silnych organizacji pozarządowych. Były to projekty: ?Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych (finansowanego ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich) oraz ?Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych? (finansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego), które pozwoliły zdobyć wiedzę i umiejętności grupie ponad 300 osób, w tym udało nam się przeszkolić ponad 30 organizacji z terenu powiatu radomskiego i przysuskiego.

Te dwa projekty stanowiły kolejne inicjatywy realizowane przez nas, mające na celu budowę silnego sektora organizacji pozarządowych, wzmocnienia ich kompetencji, potencjału pozwalających im na realizację samodzielnych inicjatyw rozwijających społeczności wiejskie i miejsko-wiejskie, do których została skierowana pomoc w formie szkoleń, warsztatów, doradztwa czy wspierania inicjatyw lokalnych.

Biuletyn nr 86 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 85 - (12/2017)
(format: pdf, rozmiar pliku: 13,3 MB)

W bieżącym numerze zaprezentujemy Państwu bogactwo produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych obszaru działania Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki", Południowego Mazowsza.

W poszukiwaniu smaków zaglądamy do kuchni naszego subregionu. Poprzez organizację konkursów kulinarnych odkrywamy na nowo przepisy dobrze znane lokalnie, po to by zaprezentować je szerszemu gronu odbiorców. Kuchnia regionalna pokazuje bogaty i ciekawy wachlarz smaków, aromatów. To właśnie w nich w dawnej kuchni szlacheckiej tkwi esencja kuchni polskiej, w której ceni się naturalność oraz jakość składników.

Opowiadamy o najlepszych daniach i potrawach Południowego Mazowsza wyłonionych w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki", a współfinansowanym ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu "Promowanie idei Sieci dziedzictwa Kulinarnego Obszaru Południowego Mazowsza". Przedstawiamy Państwu wybrane przepisy na lokalne smakołyki.

Nasza regionalna kuchnia jest ciekawa i godna upowszechnienia. Pełna różnorodnych smaków, oparta na regionalnych produktach. Zapraszamy do zapoznania się z przepisami na Kaszankę Zdziechowską, Regionalną kaczkę w chrupiącej skorupce z Doliny Radomki, Skrzyńskie kurczę pieczone czy Lady Salsę.

Biuletyn nr 85 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 84 - (11/2017)
(format: pdf, rozmiar pliku: 23,3 MB)

W bieżącym numerze dzielimy się z Państwem informacjami z naszych działań podejmowanych w miesiącu październiku i listopadzie. Opowiemy o zakończonych konkursach na wybór projektów grantowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, czyli inicjatyw realizowanych na rzecz społeczeństwa lokalnego, których zamiarem jest aktywizacji, integracja ale i promocja obszarów wiejskich. W II połowie 2017 roku przeprowadziliśmy dwa konkursy na wybór tych inicjatyw, którym udzielimy wsparcia w wysokości blisko 400 000,00 zł. Fundusze te otrzymają wybrane organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury.

Projekty grantowe to jednak nie jedyne granty, które wybraliśmy w listopadzie. W ramach projektów "Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych" oraz "Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich" przeznaczyliśmy na realizację w miesiącu listopadzie i grudniu 13 500,00 zł na realizację 9 małych inicjatyw lokalnych. Opowiemy też o najlepszych produktach tradycyjnych i lokalnych "Południowego Mazowsza", wybranych w ramach działań na rzecz propagowania idei sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza przez nasze Stowarzyszenie.

W wydawnictwie nie zabraknie relacji z roztańczonego Wrzosu, czyli siódmej edycji Andrzejek Folkowych we Wrzosie, informacji o wizycie przedstawicieli estońskiej LGD na terenie gmin LGD "Razem dla Radomki"; wielkim sukcesie naszej Publicznej Szkoły Podstawowej z Zakrzewa, która zwyciężyła w ramach konkursu "Jesteśmy Cyfrowobezpieczni" w ramach rządowego programu Bezpieczna+, otrzymując w konkursie nowoczesną pracownię komputerową.

Biuletyn nr 84 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 83 - wydanie specjalne - (10/2017)
(format: pdf, rozmiar pliku: 10,2 MB)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w okresie 2016-2020 przeprowadzi cztery konkursy związane realizacją Projektów Grantowych(PG), których nadrzędnym celem będzie aktywizacji i rozwój obszaru LSR, społeczności lokalnej. Ich realizacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekty grantowe to inicjatywy lokalne w ramach których Wnioskodawcy będą mogli uzyskać wsparcie finansowe na realizację swoich pomysłów a terenie gmin tworzących LGD "Razem dla Radomki" w kwotach od 5 00,00 zł do 40 000,00 zł. Wysokość wsparcia na realizację czterech PG wynosić będzie 600 000,00 zł. Dwa pierwsze konkursy odbędą się w 2017 roku i na ich realizację przeznaczonych będzie 400 000,00 zł.

I grant "Aktywne społeczeństwo.Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz wpływające na aktywizację grup defaworyzowanych"kwota 100 000,00 zł

II grant "Promocja i rozwój obszarów wiejskich" kwota 300 000,00 zł

W niniejszej publikacji, chcemy przekazać Państwu najważniejsze informacje na temat naszych "grantów", zakresu wsparcia, wytycznych, kryteriów wyboru projektów czy też sposobu przygotowania wniosku.

Projekty grantowe realizowane są w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Biuletyn nr 83 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 82 (09/2017)
(format: pdf, rozmiar pliku: 9,02 MB)

Przedstawiamy w nim najciekawsze inicjatywy i działania które realizowaliśmy w okresie dwóch ostatnich miesięcy. Wśród przedstawionych informacji nie zabraknie relacji z wydarzeń, które współorganizowaliśmy w okresie letnim. W wydawnictwie znajdą się relacje z "roztańczonego" Jarmarku Ludowego w Bierwcach, czy z jedenastej już edycji Spotkań z folklorem im. Stanisława Stępniaka w Wieniawie. Obok nich przekazujemy informacje o rozstrzygnięciu konkursu na przepyszne produkty i potrawy przygotowywane z Papryki Przytyckiej, relacje ze zmagań sołectw w Jedlińsku oraz z wyjazdu studyjnego członków Stowarzyszenia "Razem dla Radomki", którzy przygotowując realizację projektów współpracy odwiedzili partnerską lokalną grupę działania z terenu Czeskiej Republiki.

Opowiemy o trwającym obecnie naborach wniosków w ramach projektów grantowych LGD, dla których przeznaczyliśmy 400 000,00 zł na wsparcie dla inicjatyw mających na celu aktywizację lokalnych społeczeństw, finansowanie pomysłów naszych mieszkańców, liderów środowisk wiejskich i organizacji pozarządowych. Kolejny nabór trwa do 12 października, tym bardziej zachęcamy do składania projektów, które pozwolą Państwu na rozwój swoich miejscowości w ramach inicjatywy pn. "Promocja i rozwój obszarów wiejskich". Dziedzictwo kulinarne to kolejny z obszarów naszych działań, który jest dla nas bardzo ważny - a producenci z naszego obszaru są coraz bardziej doceniani nie tylko na rynku krajowym, ale również ogólnopolskim. W miesiącu lipcu Smaczek z Doliny Radomki, został wyróżniony tytułem Produktu Tradycyjnego na Liście Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecność tłoczonego soku jabłkowego z Doliny Radomki wśród 108 produktów tradycyjnych z terenu województwa mazowieckiego potwierdza jego wyjątkową jakość, wyśmienity smak oraz wytwarzanie zgodne z tradycyjnymi metodami produkcji.

Biuletyn nr 82 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 81 (05/2017)
(format: pdf, rozmiar pliku: 27,5 MB)

Mimo letniego okresu nie odpoczywamy, a rozpoczynamy realizację nowych projektów, inicjatyw, a także przygotowujemy się do kolejnych naborów wniosków które nasze LGD planuje przeprowadzić w zakresie projektów grantowych już w następnym miesiącu. W lipcu rozpoczęliśmy realizację czterech nowych projektów, które uzyskały dofinansowania będąc wybranymi w konkursach zewnętrznych. Dwa projekty (Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych oraz Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich) o których pisaliśmy w poprzednim wydaniu naszego informatora, dotyczą rozwoju lokalnych liderów społecznych, organizacji pozarządowych, rozwijaniu współpracy na linii samorząd-III sektor. Dwa kolejne projekty o których opowiemy w bieżącym wydaniu związane są budową marki produktów lokalnych, tradycyjnych i promowaniem siedzi dziedzictwa kulinarnego na obszarze naszego regionu i uzyskały wsparcie na realizację w konkur-sach ogłoszonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Szczegółowe informacje o nich zamieszczamy na naszej stronie internetowej i gorąco zachęcamy do uczestnictwa w nich.

Perspektywa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - to również szeroko pojęta współpraca międzynarodowa którą chcemy zapoczątkować na naszym terenie inicjując projekty współpracy mające na celu wspólną wymianę doświadczeń i poszukiwanie rozwiązań w zakresie nowych technologii, ale i dziedzictwa kulturowego i kulinarnego. Dlatego w minionych miesiącach uczestniczyliśmy w spotkaniach studyjnych z naszymi partnerami z Francji i Czech z których przedstawiamy sprawozdania. W bieżącym numerze znajdą Państwo jeszcze relację z największego święta folkloru w regionie - Dniach Kolbergowskich z Przysuchy, informacje nt. konferencji nt. Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki", o pierwszym teledysku zespołu "Wolanianki" czy zaproszenie na Puchar Polski w Siatkówce Plażowej Mężczyzn w Przysusze.

Biuletyn nr 81 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 80 (04/2017)
(format: pdf, rozmiar pliku: 16,2 MB)

W aktualnym numerze prezentujemy informacje o zakończonych w miesiącu kwietniu naborach wniosków przeprowadzonych dla poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020., w ramach których przekazaliśmy ponad 1,7 miliona złotych na działania związane z rozwojem istniejących firm, rozwojem infrastruktury publicznej, czy tez na projekty związane z zakładaniem pierwszej działalności gospodarczej.

Aktywnie dążymy do rozwoju społeczności lokalnych, w tym do kreowania lokalnych liderów i silnych organizacji pozyskując zewnętrzne środki finansowe na realizację dwóch nowych projektów wybranych w ogólnopolskich konkursach. Od czerwca rozpoczynamy realizację inicjatyw: Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych oraz Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych - w ramach których będziemy chcieli aktywizować społeczeństwo, mieszkańców obszarów wiejskich, lokalnych liderów i organizację pozarządowe z terenu powiatów radomskiego i przysuskiego. Projekty te dotyczyć będą działań mających na celu budowę silnego sektora org. pozarządowych, wzmocnienie ich kompetencji i potencjału, pozwalających im na realizację samodzielnych inicjatyw, rozwijających społeczności wiejskie i miejsko-wiejskie, do których skierowana zostanie pomoc w formie m.in. szkoleń, doradztwa, wsparcia inicjatyw lokalnych.

W aktualnym wydaniu nie zabraknie podsumowania konkursu grantowego FIO Mazowsze Lokalnie, dla którego będąc ambasadorem pomagaliśmy w procedurze oceny wniosków, a także na etapie doradztwa z organizacjami i grupami nieformalnymi z naszego terenu, które otrzymały wsparcie na realizację swoich inicjatyw w kwotach do 5000,00 zł. Przedstawimy wyniki konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego na najlepsze produkty 2016 roku w którym wygrali nasi producenci: Pasieka Murawscy Łukasza Murawskiego z Woli Wacławowskiej (miód naktarowy), Kamila Kawińska z Wrzosu (Sójka Wrzoska) oraz Pani Agnieszka Komorwoska z Czarnego Ługu (miód faceliowy) . Opowiemy o nowej wystawie i publikacji wydanej przez Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze, seminarium studyjnym Związku Gmin Radomka i Liderów LGD.

Kończąc wprowadzenie do naszego wydawnictwa, zapraszam Państwa serdecznie w najbliższy weekend do Przysuchy, gdzie odbędą się 18 Dni Przysuchy i 58 Dni Kolbergowskie, których nasze LGD jest współorganizatorem.

Biuletyn nr 80 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 79 (03/2017)
(format: pdf, rozmiar pliku: 16,2 MB)

W przededniu Świąt Wielkiej Nocy przedstawiamy Państwu kolejny numer naszego wydawnictwa, życząc Wam Wesołych Świąt, pełnych pokoju i nadziei, a także zdrowia i radości z wiosennego odradzania życia oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

W publikacji znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące bieżących działań podejmowanych przez nasze Stowarzyszenie. Informator rozpoczynamy od przedstawienia relacji z udziału LGD i naszych partnerów w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel w Kielcach, gdzie stoisko wystawiennicze Mazowsza otrzymało I miejsce w konkursie na najciekawsze stoisko targów. Przedstawimy informacje o nowym działaniu związanym z utworzeniem inkubatora przetwórstwa lokalnego, dla którego już w tym roku ogłosimy konkurs o wybór instytucji która utworzy w/w podmiot. Jest to o tyle ważny element naszych działań, albowiem związany jest z kontynuacją podjętych już przez nas procesów ukierunkowanych na budowę silnej marki produktów lokalnych i tradycyjnych, rozwojem przedsiębiorczości związanej z produkcją spożywczą i przetwórczą, na którą stale wzrasta zainteresowanie.

Zaprezentujemy również bardzo ważne zagadnienia, prezentujące wizję LEADERA/RLKS w okresie po 2020 roku, który wskazuje dalsze potrzeby realizowania projektów na rzecz rozwoju społeczności lokalnych na obszarach wiejskich. Przekażemy także informacje o inicjatywach realizowanych przez naszych partnerów, w tym m.in. relację z kolejnego wydarzenia kulturalnego organizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce.

Biuletyn nr 79 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 78 (02/2017)
(format: pdf, rozmiar pliku: 14,5 MB)

W aktualnym numerze znajdziecie informacje o realizacji kolejnych naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które przeprowadzi nasze stowarzyszenie w miesiącu marcu. Na wsparcie finansowe w wysokości 50 000 zł liczyć będą mogły osoby które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, firmy prowadzące działalność gospodarczą na obszarze LSR (wsparcie do 200 000,00 zł) oraz samorządy w ramach konkursu na rzecz rozwoju infrastruktury publicznej. Na realizację tych działań przekażemy dla najlepszych projektów ponad 1,5 miliona złotych. W I połowie 2017 roku rozpoczniemy z kolei nabory dla projektów grantowych, z których będą mogły skorzystać organizacje pozarządowe, które już dziś zapraszamy do aplikowania o wsparcie nie tylko do naszego LGD, ale do inicjatywy FIO Mazowsze Lokalnie, której jesteśmy ambasadorem i o której informujemy na łamach naszego wydawnictwa.

Zaprezentujemy relacje z udziału LGD w Kongresie Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego w Tarczynie, informacje o wyborze mojej osoby do Rady Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego, którego misją jest misją jest wspieranie transferu wiedzy z nauki do biznesu. Szczególny nacisk w MPNT położono na przemysł rolno-spożywczy, biotechnologię, ekologię, OZE oraz IT. W dalszej części Biuletynu opowiemy o zbliżających się Jedlińskich Zapustach, gdzie już dziś zapraszamy na wyjątkowy i unikatowy obrzęd - plenerowe widowisko Ścięcia Śmierci, zaprezentujemy publikację o papryce przytyckiej oraz kolejny rozdział publikacji, opisujący historię polskich kresów.

Biuletyn nr 78 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 77 (01/2017)
(format: pdf, rozmiar pliku: 19,5 MB)

Ostatnie miesiące minionego roku to szereg działań i prac - związanych z organizacją naborów wniosków czy prowadzeniem projektów i inicjatyw finansowanych ze środków zewnętrznych. W miesiącu listopadzie i grudniu przeprowadziliśmy 3 konkursy w ramach których wyłonione zostały najlepsze projekty w zakresie rozwoju infrastruktury publicznej, w zakresie rozwoju istniejących przedsiębiorstw. Wybrane zostało także 8 projektów na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Łączna suma środków wsparcia przekazanych w pierwszych ogłoszonych przez nas naborach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniosła ponad 4 miliony złotych. Warto podkreślić, że to dopiero początek naszych działań konkursowych, w ramach których na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju przeznaczyliśmy ok. 10 milionów złotych.

W miesiącu grudniu zakończyliśmy realizację dwóch projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wygranych przez nasze Stowarzyszenie konkursów. "Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych" miała na celu budowę szlaku kulinarnego Południowego Mazowsza, promocję dziedzictwa kulinarnego wspomnianego obszaru, ale również rozwój producentów, rolników, organizacji i mieszkańców dla których przygotowane zostały szkolenia i warsztaty stacjonarne uzupełniane lekcjami e-learningo-wymi, w których udział na przestrzeni 3 miesięcy wzięło 300 osób. Drugi z projektów "Skuteczne NGOsy - rozwój wiejskich organizacji pozarządowych" oferował organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym, lokalnym liderom kompleksowe wsparcie w postaci organizacji szkoleń stacjonarnych, elearningowych, a także bezpłatne doradztwo i organizację Konkursu na Lokalną Inicjatywę Społeczną w ramach których LGD wybrało i dofinansowało 3 projekty złożone przez organizacje pozarządowe. Relację z tych projektów znajdą Państwo w aktualnym Biuletynie. W dalszej części naszej publikacji prezentujemy relację z Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, podczas którego Zarządowi "Razem dla Radomki" udzielono absolutorium za realizację działań w latach 2013-2016, jak również dokonano wyboru nowych władz do Rady Stowarzyszenia a także do Zarządu LGD, powierzając na kolejną kadencję kierownictwo nad Stowarzyszeniem mojej osobie, za co serdecznie jeszcze raz pragnę podziękować Członkom naszej organizacji.

Biuletyn nr 77 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 76 (09/2016)
(format: pdf, rozmiar pliku: 21,2 MB)

W bieżącym numerze natraficie Państwo na relację z wielu wydarzeń organizowanych przez nasze Stowarzyszenie w miesiącu październiku i wrześniu. Uczestniczyliśmy w Targach Smaki Regionów w Poznaniu, gdzie odpowiadaliśmy za przygotowanie stoiska wystawienniczego Województwa Mazowieckiego. W okresie od września do października zorganizowaliśmy 14 spotkań szkoleniowych z zakresu rozwoju produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych - uzupełniając je warsztatami kulinarnymi i warsztatami z produkcji serów podpuszczkowych - pokazując uczestnikom, że dziedzictwo kulinarne i zdrowa żywność może dziś ma coraz większą ilość zwolenników i może stanowić pomysł na własną działalność gospodarczą

.

W miesiącu listopadzie rozpoczynamy realizację pierwszych naborów wniosków ramach nowej perspektywy unijnej. Rozpocznie ją konkurs w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z zakresie działań związanych z infrastrukturą publiczną w zakresie rekreacji, turystyki i kultury, a zaraz po nim uruchomimy nabór w zakresie podejmowania i rozwoju przedsiębiorczości - o których informujemy na łamach naszego wydawnictwa.

Przedstawimy również informacje o spotkaniach z przedstawicielami Republiki Południowej Afryki, którzy gościli na naszym obszarze zapoznając się z działaniami na rzecz rozwoju rolnictwa, oraz spotkaniem z przedstawicielami lokalnych grup działania z Niemiec. Kończąc wstęp do Biuletynu, zachęcam Was do udziału w konkursie na Najlepszą Inicjatywę Lokalną organizowaną w ramach projektu "Skuteczne NGOsy - rozwój wiejskich organizacji pozarządowych" oraz do uczestnictwa w profesjonalnych szkoleniach e-learnin-gowych zaplanowanych dla organizacji pozarządowych w tym projekcie.

Biuletyn nr 76 on-line, pdf

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.