Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439692


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Lokalni Liderzy


Bia?kowski S?awomir

Bia?kowski S?awomir
Wójt gminy Zakrzew, Cz?onek Rady Stowarzyszenia "Razem dla Radomki"

S?awomir Bia?kowski od 3 kadencji skutecznie sprawuje urz?d Wójta gminy Zakrzew, która mo?e pochwali? si? bardzo wysok? efektywno?ci? w staraniach o pieni?dze z zewn?trznych ?róde?, w tym z funduszy unijnych. Gmin? Zakrzew mo?emy ?mia?o okre?li? nazw? liderem w?ród gmin regionu - ze wzgl?du na liczne wyró?nienia. Po zdobyciu trzeciego miejsca w kategorii Mazowiecka Gmina 2009 Roku - Gmina Wiejska, otrzyma?a równie? tytu? Lidera Regionu 2009 r. w kategorii samorz?d gminny w konkursie og?oszonym przez Regionaln? Gal? Biznesu. Laureatem Gali Biznesu zosta? równie? wójt Bia?kowski - który otrzyma? nagrod? w kategorii Najlepszy Wójt 2009 roku.

Wójt to równie? wielki or?downik chwa?y rycerzy spod Grunwaldu. 12 czerwca 2010 r. w podzakrzewskim Taczowie, odby?y si? uroczysto?ci inauguruj?ce na Mazowszu obchody 600 - lecia grunwaldzkiej wiktorii. Imprezie towarzyszy?o otwarcie kaplicy Matki Boskiej Taczowskiej, kopia dioramy grunwaldzkiej, pomnik "Spotkanie u powa?y" oraz park historyczny z g?azami - ?wiatkami historii.

W ostatnich latach w gminie przeprowadzono liczne inwestycje. Budowa dróg, sport, o?wiata i ekologia - to dziedziny w których skupia?a si? najwi?ksza aktywno?? w gminie Zakrzew. Gmina przoduje tak?e w pozyskiwaniu ?rodków unijnych. Samorz?dowcy i spo?eczno?? gminy legitymuj? si? realizacj? 15 projektów UE. Obecnie powstaje jedna z najwa?niejszych inwestycji - budynek Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury, którego otwarcie zaplanowano na listopad. W Cerekwi i Zatopolicach wybudowano Domy Ludowe ze stra?nic? OSP. W Zakrzewie powsta?o nowe boisko wielofunkcyjne "Orlik", a modernizacji i remontów doczeka?o si? wiele dróg w gminie.

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka