NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11491787


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

06.02.2014 r.

Apel w sprawie proponowanego wkładu własnego LGD w ramach PROW2014-2020

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Szanowni Państwo! Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 24 stycznia 2014 r. opublikowało Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jednocześnie informując o rozpoczęciu III etapu konsultacji, które trwać będą w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2014 r.

Projekt PROW 2014-2020 zawiera niepokojące zapisy związane z wysokością wkładu własnego związanego z funkcjonowaniem Lokalnych Grup Działania. Informacje zawarte w w/w dokumencie informują nas o tym, że zaproponowana wysokość wsparcia – kosztów kwalifikowanych związanych z bieżącą działalnością i aktywizacją – wynosić będzie dla organizacji z woj. mazowieckiego maksymalnie tylko 80 % procent kosztów kwalifikowalnych operacji (w przypadku pozostałych województw intensywność pomocy wynosiłaby 85 %). Oznacza to, że wysokość wkładu własnego dla LGD z Mazowsza wynosić będzie aż 20% (podczas gdy pierwszy publikowany projekt informował nas o wysokości kosztów własnych określonych na poziomie 5 %).

Zapisy te oznaczają olbrzymie problemy z możliwością uzyskania wkładu własnego przez nasze organizacje (non-profit), które mogą nie być w stanie sprostać tym wymaganiom, a przeze to nie przystąpić do realizacji działań PROW w nowej perspektywie unijnej. Szczegółowe zapisy na temat wspomnianych zmian znajdą Państwo w Projekcie PROW, w Rozdziale 6 Opis Działań 6.15 Leader – Poddziałania: 6.15.4 Koszty Bieżące oraz 6.15.5 Aktywizacja.

Dlatego wyrażając swój głos sprzeciwu, prosimy Państwa aby w imieniu Lokalnej Grupy Działania, pracowników LGD, członków i sympatyków naszych organizacji w terminie do 10 lutego przekazać uwagi na formularzu elektronicznym dostępnym na stronie KSOW pod adresem http://ksow.pl/pl/prow-2014-2020/konsultacje-spoleczne-prow-2014-2020/formularz.html . . W formularzu prosimy o dodanie uwag w punkcie 6. Opis Działań, podpunkty: 6.15 Leader – 6.15.4 – Koszty bieżące, 6.15.5 – Aktywizacja. Poniżej naszej wiadomości przedkładamy również przykładową treść uwag, do ewentualnego wykorzystania.

Chcielibyśmy, aby uwagi były przekazane przez jak najszersze grono osób. Dlatego prosimy o rozpowszechnienie inicjatywy i przekazanie uwag na w/w przedstawianym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2014 r.

Dokumenty do pobrania:

pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.