NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 10885264


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

01.12.2015 r.

LGD zaprasza na warsztaty dla przedsiębiorców, rolników oraz warsztaty dla org. pozarządowych, grup nieformalnych, instytucji kultury w zakresie pozyskania środków finansowych w ramach PROW2014-2020. 8 grudnia 2015 r.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Szanowni Państwo, 8 grudnia 2015 roku w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie (Zakrzew 43) przeprowadzone zostaną warsztaty tematyczne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 dla:

  • przedsiębiorców, rolników, osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności pozarolniczej – spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, publicznych instytucji kultury i edukacji, osób fizycznych, które chcą podjąć się realizacji projektów grantowych (projektów” miękkich” edukacyjnych, społecznych, integracyjnych, kulturalnych) – spotkanie rozpocznie się o godz. 12:00

Podczas spotkania będą Państwo mieli okazję ocenić szanse projektu na dofinansowanie oraz wpłynąć na kształt przyszłej Strategii. Każdy z uczestników będzie mógł wypełnić Formularz służący zgłaszaniu uwag do treści Lokalnej Strategii Rozwoju.

Spotkania przebiegać będą wg następującego scenariusza: Analiza SWOT i diagnoza obszaru; Analiza Arkuszy projektów przesłanych do Biura LGD, Przedstawienie wizji, misji LSR; Prezentacja wersji roboczej strategicznych celów i zaproponowanych przedsięwzięć które mogą być realizowane w ramach LSR w kolejnych latach.

Zaprezentowane zostaną kryteria oceny operacji LSR 2016-2023 oraz procedury wyboru projektów, które będą stosowane przez LGD, w tym procedura „standardowa” dla projektów z obszaru przedsiębiorczość (procedura omawiana tylko na spotkaniu z przedsiębiorcami i osobami zainteresowanymi rozpoczęcie działalności gospodarczej) oraz procedura „grantowa” dla projektów „miękkich” (procedura omawiana tylko na spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi). Spotkanie uzupełnią dyskusję i warsztaty z grupami tematycznymi.

Osoby chętne do udziału w spotkaniach prosimy o zgłaszanie udziału drogą mailową na adres: zarzad@razemdlaradomki.pl lub telefonicznie pod nr 48 38 58 996. Serdecznie zapraszamy.

pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.